Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Mazowiecka Sieć Edukacyjna
 
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - to sieć tworzona przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną na terenach wiejskich Mazowsza. Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus od 1 sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 r.
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - logo
 

Adresaci i cele

Organizacje pozarządowe działają w dużym rozproszeniu, nie tworzą wspólnego środowiska, są nastawione na zadania bieżące i pozyskiwanie środków poprzez realizację projektów. Nie znają się, nie współpracują ze sobą, nie wykorzystują potencjału, jaki wspólnie tworzą.

Celem projektu jest stworzenie silnej, zintegrowanej społeczności reprezentującej mazowieckie środowisko edukacyjne:

  • świadomej swoich potrzeb i możliwości
  • realizującej cele członków-uczestników i cele wspólne
  • będącej partnerem dla władz samorządowych i oświatowych.

W różnych częściach Mazowsza odbywają się spotkania, warsztaty szkoleniowe i konsultacje. Formy aktywności podzieliliśmy, według celów, na trzy grupy:

  • poznawanie się, wymiana wiedzy i doświadczeń
  • zwiększanie potencjału organizacji i ich przedstawicieli
  • wspólne działanie

 

Finansowanie

Projekt został opracowany we wniosku o dofinansowanie w konkursie zamkniętym nr DWF_5.4.2_14_2013 "Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji" ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V "Dobre rządzenie", Działanie 5.4 "Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego") współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

 

ikonka linkWięcej o projekcie

ikonka linkAktualności