Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Mazowiecka Sieć Edukacyjna
 
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - to sieć tworzona przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną na terenach wiejskich Mazowsza. Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus od 1 sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 r.
Mazowiecka Sieć Edukacyjna - logo
 

Adresaci i cele

Organizacje pozarządowe działają w dużym rozproszeniu, nie tworzą wspólnego środowiska, są nastawione na zadania bieżące i pozyskiwanie środków poprzez realizację projektów. Nie znają się, nie współpracują ze sobą, nie wykorzystują potencjału, jaki wspólnie tworzą.

Celem projektu jest stworzenie silnej, zintegrowanej społeczności reprezentującej mazowieckie środowisko edukacyjne:

  • świadomej swoich potrzeb i możliwości
  • realizującej cele członków-uczestników i cele wspólne
  • będącej partnerem dla władz samorządowych i oświatowych.

W różnych częściach Mazowsza odbywają się spotkania, warsztaty szkoleniowe i konsultacje. Formy aktywności podzieliliśmy, według celów, na trzy grupy:

  • poznawanie się, wymiana wiedzy i doświadczeń
  • zwiększanie potencjału organizacji i ich przedstawicieli
  • wspólne działanie

 

Finansowanie

Projekt został opracowany we wniosku o dofinansowanie w konkursie zamkniętym nr DWF_5.4.2_14_2013 "Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji" ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V "Dobre rządzenie", Działanie 5.4 "Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego") współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

 

ikonka linkWięcej o projekcie

ikonka linkAktualności