Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Jak zorganizować lokalne Forum Inicjatyw Oświatowych
niedziela, 11 października 2009 15:21

Autorka: Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych

Forum Inicjatyw Oświatowych to spotkanie różnych osób: rodziców, nauczycieli, młodzieży, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, wszystkich zainteresowanych oświatą, którzy wspólnie, na równych prawach rozmawiają o edukacji, diagnozują problemy, poszukują metod ich rozwiązania, wymieniają się doświadczeniami.
spotkanie
 

Współpracują na rzecz edukacji i zmian w polityce edukacyjnej, tak, by odpowiadała ona potrzebom i ambicjom społeczeństwa. Realizują w ten sposób konstytucyjne prawo do demokracji bezpośredniej.

Sukces Forum zapewnia różnorodność spojrzeń – każdy uczestnik z innego punktu widzenia patrzy na edukację i jej problemy. Na Forum mówimy i słuchamy, co inni mają do powiedzenia. Wiemy, iż edukacja jest najważniejsza dla przyszłości naszych dzieci, które są przyszłością Polski. Jutro zaczynamy dziś. Co jest potrzebne do zorganizowania Forum?

 

Decyzja

– jest najważniejsza. Ważne jest, aby tę decyzję, że „ROBIMY FORUM”, podjęło kilka osób samodzielnie, nie dlatego, że ktoś kazał, tylko dlatego, że JA uważam, że to jest potrzebne. To nic, że nie wiem, jak to zrobić. JA chcę, aby w mojej wsi, gminie, szkole, parafii odbyło się Forum. JA nauczę się organizować Forum, jak nie będę czegoś wiedzieć, to zapytam się, poradzę bardziej doświadczonych. Chcieć - to móc. JA zaczynam rozmawiać z różnymi osobami, w różnych sytuacjach (na imieninach u cioci, w pokoju nauczycielskim, odbierając dziecko ze szkoły, na wywiadówce, pod sklepem, na przystanku) o zorganizowaniu Forum i o problemach edukacji.

 

Organizatorzy - komitet organizacyjny

– kilka osób: 2, 3, 4, które podjęły decyzję, że chcą, aby odbyło się Forum, tworzy Komitet Organizacyjny. Najłatwiej jest, jeśli są to osoby, które wcześniej się znają, ze szkoły, z pracy, z parafii, ze współpracy przy organizacji wycieczki szkolnej. Komitet Organizacyjny ustala w jaki sposób będzie podejmował decyzję. Proponujemy metodę consensusu – czyli że wszyscy muszą się zgodzić na podjęcie konkretnej decyzji. Rozmawiamy tak długo, aż wypracujemy wspólną decyzję. Ważne jest ustalenie sposobu komunikacji, terminów spotkań. Komitet Organizacyjny musi najpierw sam dobrze się zorganizować.

 

Działanie

Komitet Organizacyjny przygotowuje plan działania. Spisuje na kartce papieru co jest do zrobienia.

1. Znalezienie miejsca – w szkole, w gminie, w kościele, w remizie OSP, w świetlicy. Z właścicielem ustalamy warunki – nieodpłatne użyczenie pomieszczenia.

2. Określenie kiedy – najlepiej jeśli jest to sobota. Musimy mieć co najmniej 1 miesiąc, lepiej 1,5 na zorganizowanie Forum.

3. Pozyskanie wolontariuszy do współpracy. Mogą być to różni inni członkowie naszej rodziny, mąż, starsza córka, syn, teściowa lub sąsiadka, która zadeklaruje upieczenie ciasta, inna nauczycielka, koleżanka z pracy, matka przyjaciela naszego dziecka. Ważne, aby te osoby same chciały z nami współpracować przy organizacji Forum, chciały pomóc, a nie były do tego zmuszane. Bardzo przydatne jest pozyskanie wolontariuszy wśród młodzieży. To oni są najważniejszymi osobami w edukacji. Spisujemy listę wolontariuszy, ich telefony i deklaracje, co kto może zrobić. Ważne jest też, aby nasza rodzina akceptowała nasze zaangażowanie w organizację Forum. Jest to potrzebne, aby nie denerwowali się, gdy obiad będzie spóźniony, a w domu nie wszystko posprzątane. Najlepszym sposobem jest poproszenie o pomoc i o zrozumienie, że dla naszych dzieci, dla naszej rodziny ważna jest edukacja. Specjalną grupą wolontariuszy są ci, którzy będą moderowali pracę w grupach diagnozujących problemy. Mogą to być trenerzy z organizacji pozarządowych lub nauczyciele, którzy umieją pracować metodą warsztatową.

4. Przygotowanie programu Forum. Forum składa się z kilku części:

  1. oficjalnego otwarcia,
  2. pracy w grupach nad diagnozą problemów,
  3. pracy w grupach nad sposobami rozwiązania wybranych problemów, które są możliwe do rozwiązania przez daną grupę samodzielnie.
  4. prezentacji wyników pracy grupy innym uczestnikom Forum,
  5. podsumowaniu prezentacji – zebranie wszystkich problemów, uporządkowanie ich, zebranie problemów, które mogą być początkiem dalszego wspólnego działania,
  6. ustaleniu, co dalej. Mogą pojawić się jakieś propozycje dalszych działań.
  7. podziękowania wszystkim wolontariuszom i sponsorom
  8. zakończeniu Forum – podziękowanie wszystkim uczestniczącym
  9. sporządzeniu informacji o wynikach pracy Forum.

5. Przygotowanie listy osób, które chcemy zaprosić: radnych, zwłaszcza z Komisji Oświaty, nauczycieli, rodziców, księdza, biznesmenów, dziennikarzy, wszystkich, którzy mogą być zainteresowani. Przygotowane zaproszenia imienne, plakaty do wszystkich zainteresowanych dostarczają, wysyłają, rozwieszają wolontariusze.

6. Organizacja Forum. Przed Forum decydujemy, czy będzie jakiś poczęstunek – np. w przerwie podamy kawę, herbatę, ciasto. To kosztuje, ale jest miłe. Możemy albo pozyskać sponsora, który pokryje koszty lub podaruje te produkty, albo wolontariusze przygotują poczęstunek odpłatny, gdzie każdy z uczestników zapłaci za swój napój i kawałek ciasta. Przed Forum szykujemy listy obecności, papier – duże arkusze typu flipchart, flamastry do zapisywania na papierze, przylepiec do przylepienia arkuszy papieru w czasie prezentacji. To kosztuje. Albo znajdziemy sponsora, albo ktoś nam podaruje, albo ktoś założy pieniądze, które zbierzemy w czasie Forum, aby oddać zakładającemu.

7. Najpóźniej na dzień przed Forum sprawdzamy lokal, wolontariusze ustawiają krzesła, stolik dla recepcji – miejsca, gdzie wchodzący goście Forum podpiszą listę uczestników. Szykujemy miejsca pracy dla poszczególnych grup osób diagnozujących problemy

8. W dniu Forum – wszystko wcześniej zaplanowaliśmy, każdy wie, co ma robić. Jeśli się dzieje coś niespodziewanego to najważniejsze - nie wpadamy w panikę tylko spokojnie rozwiązujemy problem. Od naszego spokoju i uśmiechu zależy atmosfera na Forum. Dobra atmosfera to warunek sukcesu.

9. Otwarcie Forum. Witamy wszystkich przybyłych. Mówimy o tym, iż organizacja naszego Forum ma na celu zdiagnozowanie problemów, jakie widzimy w oświacie. Nasze Forum jest elementem debaty o edukacji, która będzie się odbywała w różnych miejscach w całej Polsce. Debatę tę inicjują organizacje pozarządowe, ale zapraszają do niej wszystkich. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszych dzieci i Polski. Mówimy o tym, iż debata ta zostanie podsumowana za rok, na XV Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Oświatowych w Sejmie, bezpośrednio przed wyborami prezydenckimi i samorządowymi. Będzie też podstawą do rozpoczęcia prac nad Strategią Rozwoju Edukacji w Polsce do 2030 roku. Nasze lokalne Forum jest częścią szerokiej debaty publicznej.

10. Prowadzimy Forum zgodnie z wcześniejszym programem. Ważne jest trzymanie się zaplanowanego czasu.

11. Po zakończeniu Forum Komitet Organizacyjny, najlepiej wspólnie z wolontariuszami, ocenia organizację Forum wg 3. punktów 1. co się udało, 2. co się nie udało. 3. doświadczenia na przyszłość, dla innych. Jeśli poczęstunek był sprzedawany lub zbierane były pieniądze na koszty zakupu flipczartów i flamastrów, to podliczamy je, przygotowujemy sprawozdanie, rozliczamy się. Jeśli pozostały jakieś środki, to decydujemy o ich przeznaczeniu pamiętając, że są to pieniądze publiczne. Muszą więc służyć celom publicznym

12. Wysyłamy informacje o Forum i zdiagnozowanych problemach do wszystkich potencjalnie zainteresowanych: władz gminy, lokalnej gazety, na stronę internetową Koalicji na Rzecz Edukacji na Wsi (KRzEW – w budowie). W notatce dla KRzEW zamieszczamy: informacje o dacie, miejscu, Komitecie Organizacyjnym, o uczestnikach – ilu? kto?, jakie problemy zostały zdiagnozowane, czy pojawiły się jakieś propozycje, jakie doświadczenia z organizacji chcemy przekazać innym.

Bogatsi o nowe doświadczenia, już jako eksperci od organizowania takich wydarzeń, pomagamy innym organizować ich Forum Inicjatyw Oświatowych i szykujemy się do ogólnopolskiego XV Forum Inicjatyw Oświatowych, które odbędzie się jesienią 2010 roku,

Do zobaczenia!

 

Do pobrania:

Alina Kozińska-Bałdyga - Jak zorganizować lokalne Forum Inicjatyw Oświatowych. Materiał z XIV Forum Inicjatyw Oświatowych "Edukacja dla Polski. Edukacja dla rozwoju wsi" (10-11.10.2009)

ikonka pobierzPDF - 71 KB