Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Scenariusze projektów edukacyjnych
środa, 23 października 2013 09:47
Główną metodą stosowaną w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" do rozwijania wybranych trzech kompetencji kluczowych - społecznych i obywatelskich, matematycznych i przyrodniczo-technicznych oraz umiejętności uczenia się - jest metoda projektu edukacyjnego. Zespoły autorskie, wspierane przez ekspertów, opracowały cztery zestawy scenariuszy takich projektów dla klas I-III i IV-VI szkół podstawowych. Tom piąty zawiera materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego w szkole podstawowej. (fot. PSP w Piotrówce)
Z Małej Szkoły w Wielki Świat
 

 

Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach międzyklasowych złożonych z trzech roczników (klasy I-III i IV-VI). Nauczyciele dostosowują scenariusze do potrzeb i możliwości uczniów oraz specyfiki środowiska. Opracowanie i realizacja tych samych scenariuszy w różnych szkołach pozwala na porównanie osiąganych rezultatów i badanie efektów projektu, jakim powinno być podniesienie poziomu wybranych kompetencji kluczowych. W każdym z projektów jest rozwijana, przez systematyczne stosowanie oceniania kształtującego, umiejętność uczenia się.

Nauczyciele realizują projekty na podstawie przekazanego im pakietu scenariuszy, podczas planowych zajęć lekcyjnych (1/4 czasu przeznaczonego na każdy projekt) i zajęć dodatkowych (3/4 czasu). Taka metoda nauczania-uczenia się ma ich przygotować do stosowania w pracy dydaktycznej w małej szkole metod pozwalających na nowoczesną pracę w klasach łączonych.

Uczniowie realizujący projekty badają lokalne środowisko przyrodnicze i społeczne, wzmacniają więź ze wspólnotą lokalną, zmieniają swoje otoczenie w szkole i miejscu zamieszkania, "przy okazji" ucząc się.

 

Scenariusze do pobrania:

scenariusze matematyczno-przyrodnicze dla klas 1-3
PDF - 28.081 KB

scenariusze matematyczno-przyrodnicze dla klas 4-6
PDF - 43.922 KB

 

scenariusze społeczne i obywatelskiej dla klas 1-3
PDF - 10.071 KB

scenariusze społeczne i obywatelskiej dla klas 4-6
PDF - 7.626 KB

 

Ruch naukowy Małych Szkół
PDF - 5.789 KB