Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Scenariusze projektów edukacyjnych
środa, 23 października 2013 09:47
Główną metodą stosowaną w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" do rozwijania wybranych trzech kompetencji kluczowych - społecznych i obywatelskich, matematycznych i przyrodniczo-technicznych oraz umiejętności uczenia się - jest metoda projektu edukacyjnego. Zespoły autorskie, wspierane przez ekspertów, opracowały cztery zestawy scenariuszy takich projektów dla klas I-III i IV-VI szkół podstawowych. Tom piąty zawiera materiały edukacyjne związane z rozwijaniem ruchu naukowego w szkole podstawowej. (fot. PSP w Piotrówce)
Z Małej Szkoły w Wielki Świat
 

 

Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach międzyklasowych złożonych z trzech roczników (klasy I-III i IV-VI). Nauczyciele dostosowują scenariusze do potrzeb i możliwości uczniów oraz specyfiki środowiska. Opracowanie i realizacja tych samych scenariuszy w różnych szkołach pozwala na porównanie osiąganych rezultatów i badanie efektów projektu, jakim powinno być podniesienie poziomu wybranych kompetencji kluczowych. W każdym z projektów jest rozwijana, przez systematyczne stosowanie oceniania kształtującego, umiejętność uczenia się.

Nauczyciele realizują projekty na podstawie przekazanego im pakietu scenariuszy, podczas planowych zajęć lekcyjnych (1/4 czasu przeznaczonego na każdy projekt) i zajęć dodatkowych (3/4 czasu). Taka metoda nauczania-uczenia się ma ich przygotować do stosowania w pracy dydaktycznej w małej szkole metod pozwalających na nowoczesną pracę w klasach łączonych.

Uczniowie realizujący projekty badają lokalne środowisko przyrodnicze i społeczne, wzmacniają więź ze wspólnotą lokalną, zmieniają swoje otoczenie w szkole i miejscu zamieszkania, "przy okazji" ucząc się.

 

Scenariusze do pobrania:

scenariusze matematyczno-przyrodnicze dla klas 1-3
PDF - 28.081 KB

scenariusze matematyczno-przyrodnicze dla klas 4-6
PDF - 43.922 KB

 

scenariusze społeczne i obywatelskiej dla klas 1-3
PDF - 10.071 KB

scenariusze społeczne i obywatelskiej dla klas 4-6
PDF - 7.626 KB

 

Ruch naukowy Małych Szkół
PDF - 5.789 KB