Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558
Pro Publico Bono
Federacja Inicjatyw Oświatowych otrzymała
Nagrodę Główną Pro Publico Bono 2001
za program "Mała Szkoła"
Federacja Inicjatyw Oświatowych korzysta z dofinansowania przez Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


odsłon od 1 września 2006

FIO: "Matryca" lekarstwem na oświatowe finanse
piątek, 29 marca 2013 11:14
FIO liczy, że wystąpienie ZNP do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności istnienia szkół publicznych prowadzonych przez inne organy niż samorząd, nie podważy zasadności istnienia tych placówek, ale otworzy nowy etap poszukiwania sposobu naprawy polskiej szkoły i zapewnienia dzieciom najlepszej jakości edukacji.
Aktywne porozumienie obywatele-samorząd - logo
 

Stanowisko takie przedstawiły władze Federacji Inicjatyw Oświatowych na konferencji prasowej zwołanej 28 marca, w odpowiedzi na wystąpienie Związku Nauczycielstwa Polskiego do Trybunału. Zdaniem FIO wniosek ten może być okazją do dyskusji i wspólnego poszukiwania lepszych sposobów finansowania oświaty przez organizacje pozarządowe, samorząd i władze centralne – Ministerstwo Edukacji Narodowej i parlament.

Na spotkaniu z dziennikarzami prezeska Alina Kozińska-Bałdyga i eksperci FIO przedstawili mechanizmy finansowania oświaty, sytuację finansową gmin i konsekwencje realizacji postulatów ZNP dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach innych niż samorządowe. Zaprezentowali również Matrycę kalkulacyjną finansow gminnych - narzędzie umożliwiające testowanie pomysłów, równolegle - w świecie wirtualnym i w konkretnych gminach gotowych do poszukiwania nowego sposobu finansowania oświaty.

Matryca to internetowy kalkulator, który pomaga zobaczyć i przeanalizować wydatki na oświatę w konkretnej gminie, opracowany i testowany przez zespół ekspertów FIO i Związku Gmin Wiejskich RP we wspólnym, innowacyjnym projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym”.

Dzięki Matrycy wykazano, że od wprowadzenia w 1999 roku reformy edukacji system finansowania oświaty jest oparty na błędnym założeniu, polegającym na obliczaniu subwencji dla gmin na podstawie liczby uczniów i wydatkowaniu tych środków przez gminy według sztywnych, narzuconych z góry reguł organizacji pracy szkół, zatrudniania i wynagrodzeń nauczycieli. Problem ten staje się coraz bardziej dotkliwy wraz z narastaniem kryzysu demograficznego i wprowadzaniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Obecnie gminy muszą dopłacać coraz więcej z własnego budżetu do otrzymywanej subwencji, aby wypłacić nauczycielom wynagrodzenia, które odgórnie ustala państwo.

Szansą na oddolne rozwiązanie problemu jest organizowanie się społeczności, zakładanie stowarzyszeń i tworzenie w miejsce zlikwidowanych placówek gminnych nowych szkół albo przejmowanie szkół bez ich likwidacji. W ten sposób spośród pięciu tysięcy zlikwidowanych od 1999 roku szkół zostało uratowanych około czterystu. Takie szkoły mają szczególną wartość jako placówki uspołecznione, aktywizujące mieszkańców, angażujące ich w sprawy edukacji własnych dzieci, jednak w obecnym systemie mają zazwyczaj gorszą sytuację finansową.