Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowy rok szkolny - rozpoczęty
poniedziałek, 03 września 2012 22:06

Ciesząc się z postępującego uspołecznienia oświaty – z nowych inicjatyw społeczności lokalnych i rozwoju placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe - przedstawiciele Federacji Inicjatyw Oświatowych odwiedzili w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego wiejskie szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia.

Szkoła w Gąskach

Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezeska FIO i koordynatorka projektu "Z Malej Szkoły w Wielki Świat" oraz Ewa Lubczyńska – koordynatorka regionalna w tym projekcie, odwiedziły dwie szkoły w woj. kujawsko-pomorskim. Uczestniczyły w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach (gmina Gniewkowo) prowadzonej od 2005 roku przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Mała Ojczyzna". Stowarzyszenie prowadzi również przedszkole niepubliczne i gimnazjum.

Dyrektor Anna Kiestrzyn, która powitała uczniów i ich rodziny, przypomniała o dacie 1 września 1939 r. Elementem jej wystąpienia było też podsumowanie wakacji – zajęć Letniej Szkoły Odkrywców i Letnich Obozów Naukowych, w których uczestniczyli również uczniowie z Gąsek. Działania te były częścią ruchu naukowego rozwijanego w ogólnopolskim projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", który realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych.

E. Tołwińska-KrólikowskaE. Lubczyńska[gaski3]

 

Szkoła w Świętem

Po spotkaniu z gronem nauczycielskim szkoły w Gąskach przedstawicielki FIO udały się do Szkoły Podstawowej w Świętem (gmina Koneck), prowadzonej od 2001 roku przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na rzecz Rozwoju Wsi Święte i Okolic, by spotkać się z dyrektor Aldoną Jóźwiak, nauczycielkami i przedstawicielkami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ze Świętego i szkoła odnoszą wiele sukcesów dzięki zaangażowaniu personelu i członków stowarzyszenia. Od lat pozyskiwane są środki na wzbogacenie działań szkoły, jej wyposażenie, remonty, zagospodarowanie otoczenia. Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich projektach takich jak "Z Małej szkoły w Wielki Świat". Obecnie rozpoczyna się projekt kierowany do bezrobotnych. Stowarzyszenie właśnie podpisało z gminą nową umowę na użyczenie budynku na kolejnych 10 lat z przeznaczeniem na cele statutowe, co umożliwi dalsze rozwijanie działalności.

Z radością przyglądaliśmy się efektom pracy członków stowarzyszeń i zaangażowania kadry szkół. Życzymy wszystkim stowarzyszeniom, dyrektorom i nauczycielom prowadzonych przez nie Małych Szkół i Małych Przedszkoli, aby entuzjazm towarzyszący rozpoczęciu roku szkolnego nie opuścił ich aż do końca czerwca, aby czerpali ze swej pracy wiele satysfakcji, by mieszkańcy wsi wspierali ich działania, władze lokalne i oświatowe doceniały ich pracę, a dzieci z radością co rano biegły do szkół i przedszkoli.

Szkoła w Świętem[swiete1]Szkoła Podstawowa w Świętem

 

Szkoła w Brzegach

Prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych - Alina Kozińska-Bałdyga i Józef Streżyński wzięli udział w uroczystości w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Brzegach (gmina Miastków Kościelny, woj. mazowieckie), którą od 1 września 2012 r. prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzegi i Zasiadały. To pierwsza w powiecie garwolińskim szkoła stowarzyszeniowa.

W uroczystości, oprócz uczniów i ich rodzin, uczestniczyli posłowie: Stanisława Prządka i Grzegorz Woźniak, wiceprzewodnicząca rady powiatu Teresa Bąk, radni gminy, sołtysi obu wsi, przedstawiciele OSP i leśnictwa. Uczniowie przedstawili wiązankę słowno-muzyczną nawiązującą do wakacji i wydarzeń Września 1939 roku. Zaproszeni goście wyrażali radość z sukcesu, jakim było uratowanie szkoły, a także gotowość do działań na rzecz rozwoju edukacji. Odczytano list wiceministra edukacji Macieja Jakubowskiego.

Po przyjęciu kończącym uroczystość goście zwiedzali szkołę. Jej budynek, wybudowany w czynie społecznym, jest dumą mieszkańców. Powstanie placówki było wspólnym dziełem społeczności dwóch wsi – Brzegi i Zasiadały, które zorganizowały się i założyły Stowarzyszenie. Początki były trudne, ale wszystkie trudności udało się pokonać dzięki zaangażowaniu mieszkańców, prezeski Magdaleny Samson i wiceprezeski Grażyny Młot, a także wsparciu wielu osób, m. in. Haliny Poszytek - przewodniczącej koła ZNP w powiecie. Nową szkołą kieruje dotychczasowa dyrektorka zlikwidowanej placówki samorządowej - Marianna Zając.