Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowy rok szkolny - rozpoczęty
poniedziałek, 03 września 2012 22:06

Ciesząc się z postępującego uspołecznienia oświaty – z nowych inicjatyw społeczności lokalnych i rozwoju placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe - przedstawiciele Federacji Inicjatyw Oświatowych odwiedzili w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego wiejskie szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia.

Szkoła w Gąskach

Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezeska FIO i koordynatorka projektu "Z Malej Szkoły w Wielki Świat" oraz Ewa Lubczyńska – koordynatorka regionalna w tym projekcie, odwiedziły dwie szkoły w woj. kujawsko-pomorskim. Uczestniczyły w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach (gmina Gniewkowo) prowadzonej od 2005 roku przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Mała Ojczyzna". Stowarzyszenie prowadzi również przedszkole niepubliczne i gimnazjum.

Dyrektor Anna Kiestrzyn, która powitała uczniów i ich rodziny, przypomniała o dacie 1 września 1939 r. Elementem jej wystąpienia było też podsumowanie wakacji – zajęć Letniej Szkoły Odkrywców i Letnich Obozów Naukowych, w których uczestniczyli również uczniowie z Gąsek. Działania te były częścią ruchu naukowego rozwijanego w ogólnopolskim projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", który realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych.

E. Tołwińska-KrólikowskaE. Lubczyńska[gaski3]

 

Szkoła w Świętem

Po spotkaniu z gronem nauczycielskim szkoły w Gąskach przedstawicielki FIO udały się do Szkoły Podstawowej w Świętem (gmina Koneck), prowadzonej od 2001 roku przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na rzecz Rozwoju Wsi Święte i Okolic, by spotkać się z dyrektor Aldoną Jóźwiak, nauczycielkami i przedstawicielkami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ze Świętego i szkoła odnoszą wiele sukcesów dzięki zaangażowaniu personelu i członków stowarzyszenia. Od lat pozyskiwane są środki na wzbogacenie działań szkoły, jej wyposażenie, remonty, zagospodarowanie otoczenia. Szkoła uczestniczy w ogólnopolskich projektach takich jak "Z Małej szkoły w Wielki Świat". Obecnie rozpoczyna się projekt kierowany do bezrobotnych. Stowarzyszenie właśnie podpisało z gminą nową umowę na użyczenie budynku na kolejnych 10 lat z przeznaczeniem na cele statutowe, co umożliwi dalsze rozwijanie działalności.

Z radością przyglądaliśmy się efektom pracy członków stowarzyszeń i zaangażowania kadry szkół. Życzymy wszystkim stowarzyszeniom, dyrektorom i nauczycielom prowadzonych przez nie Małych Szkół i Małych Przedszkoli, aby entuzjazm towarzyszący rozpoczęciu roku szkolnego nie opuścił ich aż do końca czerwca, aby czerpali ze swej pracy wiele satysfakcji, by mieszkańcy wsi wspierali ich działania, władze lokalne i oświatowe doceniały ich pracę, a dzieci z radością co rano biegły do szkół i przedszkoli.

Szkoła w Świętem[swiete1]Szkoła Podstawowa w Świętem

 

Szkoła w Brzegach

Prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych - Alina Kozińska-Bałdyga i Józef Streżyński wzięli udział w uroczystości w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Brzegach (gmina Miastków Kościelny, woj. mazowieckie), którą od 1 września 2012 r. prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzegi i Zasiadały. To pierwsza w powiecie garwolińskim szkoła stowarzyszeniowa.

W uroczystości, oprócz uczniów i ich rodzin, uczestniczyli posłowie: Stanisława Prządka i Grzegorz Woźniak, wiceprzewodnicząca rady powiatu Teresa Bąk, radni gminy, sołtysi obu wsi, przedstawiciele OSP i leśnictwa. Uczniowie przedstawili wiązankę słowno-muzyczną nawiązującą do wakacji i wydarzeń Września 1939 roku. Zaproszeni goście wyrażali radość z sukcesu, jakim było uratowanie szkoły, a także gotowość do działań na rzecz rozwoju edukacji. Odczytano list wiceministra edukacji Macieja Jakubowskiego.

Po przyjęciu kończącym uroczystość goście zwiedzali szkołę. Jej budynek, wybudowany w czynie społecznym, jest dumą mieszkańców. Powstanie placówki było wspólnym dziełem społeczności dwóch wsi – Brzegi i Zasiadały, które zorganizowały się i założyły Stowarzyszenie. Początki były trudne, ale wszystkie trudności udało się pokonać dzięki zaangażowaniu mieszkańców, prezeski Magdaleny Samson i wiceprezeski Grażyny Młot, a także wsparciu wielu osób, m. in. Haliny Poszytek - przewodniczącej koła ZNP w powiecie. Nową szkołą kieruje dotychczasowa dyrektorka zlikwidowanej placówki samorządowej - Marianna Zając.