Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Obradowało XV Forum Inicjatyw Oświatowych
poniedziałek, 02 lipca 2012 17:00
W dniach 23-24 czerwca 2012 r. pod hasłem "Współtworzymy dobre prawo dla edukacji" obradowało w Warszawie XV Forum Inicjatyw Oświatowych. Uczestnikami Forum byli posłowie, przedstawiciele gmin, stowarzyszeń rozwoju wsi i innych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją oraz rodziców.
15 forum
 

Celem XV Forum Inicjatyw Oświatowych było przedstawienie złych zapisów prawnych, które powodują trudności w przekazywaniu szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem oraz zakładaniu i prowadzeniu szkół i przedszkoli stowarzyszeniowych.

Organizacje doświadczone w działaniach na rzecz edukacji na terenach wiejskich, tworzące Komitet Organizacyjny XV FIO, zaprezentowały swój potencjał - doświadczenie, wiedzę i ekspertów – mogące być pomocą w procesie przygotowania dobrego prawa. Przedstawiły posłom największe problemy wynikające ze złego prawa, postulując wspólne, prowadzone ponad podziałami politycznymi działania zmierzające do ich likwidacji. W drugiej części obrad przeprowadzono warsztaty, podczas których organizacje pozarządowe współorganizujące XV FIO dzieliły się doświadczeniami z przedstawicielami stowarzyszeń rozwoju wsi i gmin.

Na zakończenie Forum sformułowano pięć postulatów dotyczących najważniejszych i najpilniejszych, niezbędnych zmian prawnych, których wprowadzenie umożliwi efektywne działania na rzecz edukacji.

XV Forum objęły honorowym patronatem sejmowe komisje: edukacji i samorządu. Spotkanie zostało zorganizowane w projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem organizacjom pozarządowym", realizowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP. W skład komitetu organizacyjnego weszły również: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Stowarzyszenie Rodziców TU, Fundacja Elementarz, Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator.

 

ikonka linkWięcej o XV Forum Inicjatyw Oświatowych

ikonka fotoGaleria zdjęć