Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Jak to robią w Walii i Finlandii
wtorek, 17 listopada 2009 23:53
Zarządzanie edukacją, metody nauczania, współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, kształcenie nauczycieli - prezentujemy pakiet materiałów będących efektem wizyt studyjnych w Walii i Finlandii (jesień 2008 - wiosna 2009 r.) grupy uczestników projektu "Nowe idee w edkuacji wiejskiej".
szkoła w Walii
 

Nadzór pedagogiczny, ewaluacja, jakość pracy szkoły/przedszkola. Z doświadczeń walijskich

Autorka: Ewa Kędracka

Czy Małe Szkoły są zainteresowane nadzorem pedagogicznym, ewaluacją? Jakością systemu edukacji? Jakością swojej pracy – tak. Ale nie w ujęciu systemowym. I na pewno nie na poziomie systemu edukacji. Czy tak być powinno? Juran w swoim modelu TQM podkreśla: "Zrozum całość, do której należy część, w której pracujesz". Skupiając się na swojej pracy, na swojej odpowiedzialności, warto od czasu do czasu popatrzeć na edukację i jej jakość szerzej. Nasza wizyta w Walii (i Finlandii) była szansą na spojrzenie szerzej na polską oświatę.

ikonka pobierzPDF - 102 KB

 

Upadek kopalń węgla w Walii a sprawa polskich PGR

Autorka: Bożena Zarecka

Było tu wiele kopalń i większość mieszkańców pracowała w górnictwie. W wyniku ekonomiczno-politycznych decyzji ówczesnej Premier M. Thatcher nastąpił upadek walijskich kopalń węgla (tak jak u nas w Polsce stało się to z pegeerami). Dlatego lata 80. i 90. na tych terenach to bardzo wysokie bezrobocie, bieda, dezintegracja społeczna. Po latach w szkole zaobserwowano, że dzieci nie mają dziś pojęcia, czym jest praca w kopalni, co robili górnicy (tak jak nasze polskie dzieci w popegeerowskich wsiach nie mają pojęcia o pracy w dawnych PGR).

ikonka pobierzPDF - 91 KB

 

Metoda trzech stolików – sposób realizacji zajęć na przykładzie Walii

Autorka: Mirosława Suchocka

Metoda "trzech stolików" to sposób zorganizowania przestrzeni klasy. Sala lekcyjna jest podzielona na obszary, które bezpośrednio odpowiadają takim dziedzinom jak język, pojęcia matematyczne, rozumienie otaczającego świata (przyroda, geografia, fizyka). Poza tymi obszarami jest jeszcze miejsce do realizacji działań plastycznych, miejsce do swobodnych zabaw tematycznych i kąciki rekreacyjne (...) Podział przestrzeni klasy na obszary tematyczne wymusza na nauczycielu specyficzną organizację pracy z dziećmi.

ikonka pobierzPDF - 84 KB

 

Porównanie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce

Autorka: Małgorzata Lewandowska

W Walii, podobnie jak w krajach skandynawskich, zarządzanie oświatą jest zdecentralizowane. Parlament zatwierdza ogólnokrajowy program oświatowy. Na szczeblu krajowym działa Walijskie Biuro Departamentu Edukacji (w randze ministerstwa), które odpowiada za całokształt edukacji w kraju. Ponadto na zasadzie przekazania obowiązków działają organizacje publiczne, które nie są częścią departamentu ani organem rządu. Ich zadaniem jest doradzanie Sekretarzom Stanu w określonych dziedzinach edukacji. 

ikonka pobierzPDF - 119 KB

 

Kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości w walijskich szkołach

Autorki: Mirosława Kucol, Stanisława Płaszczyńska

Wchodząc pierwszy raz do walijskiej szkoły można być zaskoczonym brakiem zajęć prowadzonych tak jak w Polsce: brak stojącego i pilnującego nauczyciela, a dzieci przechodzą od jednego stanowiska do innego, rozmawiając ze sobą i z dorosłymi. Niektóre mozolą się pisząc w zeszytach ćwiczeń, inne bawią się w baseniku z wodą. Wydawać by się mogło, że jest to jedna wielka improwizacja. Trzeba jednak postać spokojnie i poobserwować. Dopiero wówczas odnajdujemy logikę w organizacji przestrzeni i w działaniach dzieci i dorosłych, sens wszystkich działań i dużą dbałość o każdego małego człowieczka w tej grupie.

ikonka pobierz PDF - 87 KB

 

Uczenie (się) w fazie fundamentalnej w Walii

Autorka: Lidia Pielaszek

Faza Fundamentalna (Foundation Phase) to walijski program nauczania dzieci w wieku 3–7 lat. Wykorzystuje on – jak pisze Lidia Pielaszek – takie doświadczenia uczenia się, które umożliwiają dzieciom bycie kreatywnymi i pełnymi wyobraźni oraz daje możliwość nauki poprzez zabawę. Program ten opiera się na stadiach rozwoju, przez które przechodzi dziecko. Kładzie nacisk na uczenie się przez doświadczanie i aktywne uczestnictwo.

ikonka pobierzPDF - 109 KB

 

Rozwijanie umiejętności myślenia i oceniania procesu uczenia się - z doświadczeń walijskiego sytemu edukacji

Autorka: Dorota Kamińska

Umiejętność uczenia się i efektywnego zdobywania nowych doświadczeń jest fundamentalną potrzebą współczesnego pokolenia. Aby osiągnąć sukces edukacyjny, dziecko potrzebuje rozwijania tych umiejętności zarówno w przedszkolu, szkole, jak i w środowisku rodzinnym. Nauczyciele stają więc przed nowym wyzwaniem, jakim jest motywowanie i wspieranie dziecka w procesie efektywnego uczenia się. W walijskim systemie edukacji bardzo dużą uwagę przywiązuje się do dwóch obszarów nauczania: rozwijania myślenia oraz oceniania procesu nauczania.

ikonka pobierzPDF - 183 KB

 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w Walii

Autorka: Barbara Krajewska

W każdej społeczności szkoła zajmuje ważne miejsce. W Walii, kraju "uczącym się" – jak mówią o sobie Walijczycy (Wales – the Learning Country), szkoła to miejsce dla dzieci, rodziców, ale także innych członków społeczności lokalnej. Każda szkoła ma swoją Radę Szkoły, która decyduje o specyfice jej pracy i zarządza finansami. Rada skupia w swoim składzie: rodziców, nauczycieli, asystentów nauczycieli, lokalne władze, polityków i doradców

ikonka pobierz PDF - 46 KB

 

Realizacja treści programowych metodą projektu

Autorka: Anna Florek

Zwykle spontaniczna aktywność dziecka jest kojarzona ze swobodną zabawą, zaś realizacja treści programowych jest zaplanowanym i kierowanym przez nauczyciela procesem nauczania. Dzięki zastosowaniu metody projektu pedagogom z walijskich przedszkoli udało się te dwie, wydawać by się mogło różne, rzeczywistości połączyć.

ikonka pobierzPDF - 87 KB

 

Przede wszystkim – dobrze kształcić nauczycieli

Autorki: J. Zawadowska, M. Pomianowska, K. Szczepkowska-Szczęśniak

"Wizja bez działania jest tylko marzeniem. Działanie bez wizji to strata czasu. Ale mając wizję i działając – możesz zmienić świat" - słowa Nelsona Mandeli są mottem walijskiej reformy edukacji. W niniejszym artykule przedstawiamy walijski system kształcenia nauczycieli i ich przygotowanie do nowych zadań w zreformowanej szkole.

ikonka pobierzPDF - 71 KB

 

Jak Walijczycy reformują swoją oświatę?

Autorki: J. Zawadowska, E. Kędracka, E. Tołwińska-Królikowska

Najważniejszym elementem działań w oświacie walijskiej okazało się wdrażanie reformy edukacji dzieci 3–7-letnich. Jej etap  pilotażowy  właśnie  się zakończył i od września roku 2008 reforma wprowadzana jest do szkół i przedszkoli walijskich.

ikonka pobierzPDF - 148 KB

 

Od kalosza do komórki, czyli czego możemy nauczyć się od Finów?

Autorka: J. Zawadowska

Finlandia została wybrana jako cel drugiej wizyty z powodu swoich osiągnięć edukacyjnych. Od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w badaniach kompetencji uczniów 15-letnich (PISA) prowadzonych przez OECD. Ten fakt jest o tyle zdumiewający, że jest wiele krajów, które na edukację wydają znacznie większy procent PKB i mają znacznie starsze tradycje upowszechnienia wykształcenia na poziomie średnim i wyższym, a mimo to ich wyniki mierzone międzynarodowymi testami są dalekie od osiągnięć Finów.

ikonka pobierzPDF - 83 KB