Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenia rozwoju wsi
 
Rozwijający się od kilku lat serwis internetowy Federacji Inicjatyw Oświatowych jest bardzo często odwiedzany - również przez członków SRW, chwalony za aktualność i bogate zasoby. Jest jednak bardzo obszerny: informuje o wszystkich działaniach Federacji i wielu wydarzeniach związanych z edukacją i środowiskiem wiejskim. Dlatego powstał pomysł stworzenia strony internetowej adresowanej specjalnie do członków SRW i osób pragnących je zakładać.
Stowarzyszenia rozwoju wsi - logo
 

 

Stowarzyszenia rozwoju wsi w sieci (2009)

Projekt złożony w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009 uzyskał dofinansowanie, którego głównym efektem była strona "Stowarzyszenia rozwoju wsi w sieci". Przeprowadziliśmy również szkolenia komputerowe dla członków SRW i innych mieszkańców wsi.

W realizacji pomogła nam Fundacja Wspomagania Wsi, która ma ogromne doświadczenie w promowaniu edukacji informatycznej dorosłych mieszkańców wsi i udostępniła nam na rzecz projektu materiały wypracowane w projekcie "e-VITA III" finansowanym ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (2010-2012)

W grudniu 2010 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu adresowanego do wiejskich stowarzyszeń - "Partnerstwo SRW". Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V, Działanie 5.4.2), realizujemy w partnerstwie z Polską YWCA (Young Women’s Christian Association).

Projekt zwyciężył w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych".

Jego celem jest budowanie podstaw systemu współpracy i wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola, zgodnego z ich potrzebami i specyfiką działania.

 

Wolontariat Rozwija Wieś (2012-2013)

Projekt "Wolontariat rozwija wieś" jest pilotażowym programem z zakresu wolontariatu długoterminowego. Polega na wyłonieniu organizacji, do których na pół roku zostaną skierowani przeszkoleni wolontariusze. Każdy zaakceptowany kandydat podejmie wolontariat w pełnym wymiarze godzin poza miejscem zamieszkania.

W tym czasie będzie miał zapewnione środki na utrzymanie (nocleg i wyżywienie) i kieszonkowe, a po ukończeniu programu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Organizacje goszczące wolontariuszy są wyłaniane wyłącznie spośród organizacji wiejskich, szczególnie stowarzyszeń rozwoju wsi, organizacji kulturalno-edukacyjnych, organów prowadzących małe szkoły i przedszkola.

 

ikonka linkWięcej informacji - w serwisie SRW