Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenia rozwoju wsi
 
Rozwijający się od kilku lat serwis internetowy Federacji Inicjatyw Oświatowych jest bardzo często odwiedzany - również przez członków SRW, chwalony za aktualność i bogate zasoby. Jest jednak bardzo obszerny: informuje o wszystkich działaniach Federacji i wielu wydarzeniach związanych z edukacją i środowiskiem wiejskim. Dlatego powstał pomysł stworzenia strony internetowej adresowanej specjalnie do członków SRW i osób pragnących je zakładać.
Stowarzyszenia rozwoju wsi - logo
 

 

Stowarzyszenia rozwoju wsi w sieci (2009)

Projekt złożony w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009 uzyskał dofinansowanie, którego głównym efektem była strona "Stowarzyszenia rozwoju wsi w sieci". Przeprowadziliśmy również szkolenia komputerowe dla członków SRW i innych mieszkańców wsi.

W realizacji pomogła nam Fundacja Wspomagania Wsi, która ma ogromne doświadczenie w promowaniu edukacji informatycznej dorosłych mieszkańców wsi i udostępniła nam na rzecz projektu materiały wypracowane w projekcie "e-VITA III" finansowanym ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (2010-2012)

W grudniu 2010 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu adresowanego do wiejskich stowarzyszeń - "Partnerstwo SRW". Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V, Działanie 5.4.2), realizujemy w partnerstwie z Polską YWCA (Young Women’s Christian Association).

Projekt zwyciężył w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych".

Jego celem jest budowanie podstaw systemu współpracy i wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola, zgodnego z ich potrzebami i specyfiką działania.

 

Wolontariat Rozwija Wieś (2012-2013)

Projekt "Wolontariat rozwija wieś" jest pilotażowym programem z zakresu wolontariatu długoterminowego. Polega na wyłonieniu organizacji, do których na pół roku zostaną skierowani przeszkoleni wolontariusze. Każdy zaakceptowany kandydat podejmie wolontariat w pełnym wymiarze godzin poza miejscem zamieszkania.

W tym czasie będzie miał zapewnione środki na utrzymanie (nocleg i wyżywienie) i kieszonkowe, a po ukończeniu programu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Organizacje goszczące wolontariuszy są wyłaniane wyłącznie spośród organizacji wiejskich, szczególnie stowarzyszeń rozwoju wsi, organizacji kulturalno-edukacyjnych, organów prowadzących małe szkoły i przedszkola.

 

ikonka linkWięcej informacji - w serwisie SRW