Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

Dyrektor Szkoły, 26 lutego 2010. Autorka: Katarzyna Szczepkowska

25 lutego w Warszawie, w Bibliotece Narodowej, odbyło się wydarzenie dobrze już ugruntowane w kalendarzu imprez edukacyjnych – IV Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli, organizowana przez nasz miesięcznik Dyrektor Szkoły i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły - zrzut ekranu
 

Tytuł spotkania niezwykle aktualny: Reforma w przedszkolu – programy, diagnoza, nadzór. Półmetek roku szkolnego zachęca do pierwszych analiz dotyczących wprowadzonej we wrześniu 2009 roku reformy.

Wykład inauguracyjny wygłosiła profesor Elżbieta Putkiewicz. Omówiła strukturę instytucji opieki i edukacji najmłodszych w krajach OECD, na podstawie raportów Starting Strong. W raportach tych przedstawiane są postępy poczynione przez kraje w odpowiedzi na kluczowe aspekty skutecznej polityki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i opieki dla małych dzieci. Świadczenie wysokiej jakości usług dla dzieci najmłodszych jest w ostatnich latach mocno podkreślane w planach wielu rządów europejskich.

Co ciekawe, świadomość niedostatecznej jakości świadczeń w tym zakresie przeniosła kwestię opieki nad dziećmi i opieki po szkole na programy wyborcze. Istnieje wśród rządzących coraz większe przekonanie, że wczesny dostęp do dobrej jakości ofert edukacyjnych dla najmłodszych stanowi, szczególnie dla krajów o niskich dochodach, dobrą podstawę do startu w dorosłe życie. Profesor Putkiewicz przedstawiła również kilka europejskich modeli łagodnego przejścia pomiędzy przedszkolem a szkołą. Niestety, badania nie objęły Polski, nie mogliśmy więc usłyszeć, jak plasujemy się na tle innych, w odniesieniu do obszarów przedstawionych w raporcie.

W kolejnym wykładzie Elżbieta Koźniewska z Ośrodka Rozwoju Edukacji (dawniej CODN i CMPPP) mówiła o kompetencjach nauczyciela, które mają wpływ na ocenę i wspieranie gotowości dzieci do nauki. Warto zwrócić uwagę na te, których źródłem są na przykład: zainteresowania i pasje; zdolność do empatii; wykształcenie i wiedza, doświadczenie, poczucie humoru; otwartość. To dzięki tym cechom i umiejętnościom nauczyciele stają się profesjonalistami w pracy nie tylko z dziećmi, ale również z rodzicami.

Następna prelegentka - Anna Florek, dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego STO - poruszyła temat edukacji włączającej. Podkreśliła, że włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy jest procesem, który potrzebuje czasu i odpowiedniego przygotowania. Wymaga on, a jednocześnie uczy nauczyciela, refleksji nad swoją pracą, poszukiwania metod i form, które pozwolą każdemu dziecku zaistnieć i rozwijać się. Duże wrażenie na uczestnikach zrobił zaprezentowany film o chłopcu z cechami autyzmu. W tym krótkim, niespełna 7 minutowym obrazie, mogliśmy zobaczyć kolejne etapy rozwoju dziecka, od momentu, gdy chłopiec nie reagował na polecenia nauczyciela, do sytuacji, gdy z powodzeniem (przy niewielkim wsparciu asystenta) uczestniczył w zajęciach grupy. To naprawdę robi wrażenie, gdy możemy podziwiać efekty pobytu dziecka niepełnosprawnego w grupie rówieśniczej. Efekty, które oddziałują na całe środowisko rówieśnicze i na dorosłych: nauczycieli i rodziców.

Kolejna prezentacja, przygotowana przez dyrektor przedszkola w Raszówce Katarzynę Foryś mogłaby mieć tytuł: A jednak się udaje. Katarzyna Foryś przedstawiła modelowy projekt pozyskiwania funduszy europejskich dla dobra edukacji najmłodszych. Dane statystyczne są imponujące. W gminie Lubin upowszechnienie edukacji przedszkolnej wynosi … 81 %. Świadomość, że są takie miejsca w Polsce, w których liczba dzieci uczęszczających do przedszkola jest taka, jak w krajach wysoko rozwiniętych, może stać się motywacją do wzmożenia działań na rzecz edukacji przedszkolnej. Dla takiego sukcesu niezbędna jest jednak nie tylko pasja, ale przede wszystkim współpraca z samorządem, wójtem i rodzicami.

Ciekawą ofertę ministerstwa kultury przedstawił Artur Burchacki. Portal: kultura w sieci dla dzieci to strona internetowa, która – stale poszerzana o nowe aktywności - daje najmłodszym coraz większe możliwości zapoznania się z historią, kulturą i polskimi tradycjami. Portal został stworzony z myślą o tym, aby pierwszy kontakt dziecka z Internetem mógł być inteligentną i inspirującą rozrywką, która także uczy i rozwija. Znajdują się tam także materiały dla nauczycieli (np. scenariusze zajęć) i dla rodziców, a zadania proponowane dla dzieci można rozwiązywać nie tylko w świecie wirtualnym , ale po wydrukowaniu, również w świecie realnym. Prezentacja portalu wywołała duże zainteresowanie uczestników, a przedstawiciel ministerstwa kultury otrzymał gromkie brawa.

Następnie Klemens Stróżyński w przejrzysty sposób przedstawił koncepcję nowego nadzoru pedagogicznego w przedszkolach. W czasie prezentacji zwrócił uwagę, między innymi, na problem związany z ewaluacją wewnętrzną. Jest ona wykonywana, z definicji, przez pracowników przedszkola i tu pojawia się kłopot: członkowie zespołu dokonującego ewaluacji nie powinni być jednocześnie odpowiedzialni za efekty badanych przez siebie działań. Kolejna trudność jest związana z obiektywną oceną efektów pracy swoich bliskich kolegów. To bardzo ważne zagadnienia, których rozwiązanie pozwoli, aby ewaluacja wewnętrzna nie była tylko fikcją wymaganą przez przepisy, ale narzędziem podnoszenia jakości pracy. W czasie swojego wykładu pan Stróżyński dawał wiele przykładów praktycznych rozwiązań w zakresie budowania narzędzi badawczych. Po jego prelekcji pozostało przekonanie, że ewaluacja wewnętrzna może być stosunkowo prostą i przyjazną metodą badania jakości pracy przedszkola, ale mamy w tej sprawie jeszcze wiele do zrobienia.

Prezentacja zamykająca spotkanie dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem programu według nowej podstawy programowej. Panie Barbara Lauba i Joanna Matczak przedstawiły program Odkryjmy Montessori raz jeszcze, nagrodzony w ministerialnym konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego, jednocześnie omawiając podstawy pedagogiki Marii Montessori. Założenia metodyczne systemu są nadal aktualne i znajdują zastosowanie w pracy każdego nauczyciela. Autorki podkreślały rolę nauczyciela i środowiska w pobudzaniu dziecięcej aktywności, odpowiedzialności i kreatywności. Uwagi związane z budową programu wychowania przedszkolnego, integracją treści programowych oraz realizacją poszczególnych obszarów tematycznych, były cenną inspiracją zarówno dla tych, którzy programy opracowują, jak i dla tych, którzy programy dopuszczają do realizacji.

IV Europejską Konferencję Dyrektorów Przedszkoli uświetniły wystąpienia przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Dziecka Ewy Snopek, która odczytała list Rzecznika podkreślający znaczenie edukacji przedszkolnej oraz mazowieckiego kurator oświaty Karola Semika. W wystąpieniu, okraszonym dykteryjkami z licznych wizyt w przedszkolach, pan Kurator podkreślił wsparcie kuratorium oświaty dla edukacji przedszkolnej, wyraził też nadzieję, że liczba przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego nadal będzie rosła.

IV Europejską Konferencję Dyrektorów Przedszkoli prowadziła Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych, związku stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Komentarze prowadzącej wzbogacały wypowiedzi prelegentów, poszerzając przedstawianą problematykę o perspektywę małych wiejskich przedszkoli.

Tradycją spotkań "Dyrektora Szkoły" jest to, że przerwy nie są czasem straconym dla uczestników. Hol wypełniały zabawki, pomoce dydaktyczne, książki, nowoczesne urządzenia wspomagające proces dydaktyczny – wszystko, co może zainteresować dyrektorów przedszkoli i nauczycieli. Było tam kolorowo i głośno, ponieważ odbywały się zarówno prezentacje, jak i rozmowy z przedstawicielami goszczących firm. A jeszcze do tego wyśmienite jedzenie! Wydawnictwo Wolters Kluwer zorganizowało również, jak zawsze, możliwość konsultacji prawnych. Prawnik odpowiadał na pytania uczestników przy niepozornym, ale bardzo obleganym stoliku.

Uczestnicy IV EKDP jako pierwsi poznali dwie nowe inicjatywy wydawnictwa Wolters Kluwer i miesięcznika "Dyrektor Szkoły".

Redaktor naczelna Dyrektora Szkoły Anna Rękawek zaprezentowała nowy kwartalny dodatek do Dyrektora Szkoły, nazwany po prostu Przed Szkołą. Jest on adresowany do kadry zarządzającej przedszkolami. Tym goręcej zapraszam Państwa do lektury, że będę odpowiadać za jego zawartość merytoryczną.

Został również zapowiedziany konkurs Pomost, którego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw pozwalających przedszkolom i szkołom zachować ciągłość edukacyjną, a dzieciom łagodnie rozpocząć edukację szkolną. Szczegóły konkursu przedstawiła pani Zofia Kuklińska, koordynator przedsięwzięcia, zaś wydawca ds. oświaty – Elżbieta Piotrowska-Albin, miała przyjemność poinformować o planowanych nagrodach dla wyróżnionych w konkursie prac.

Temat nagród, które czekały również na uczestników tego spotkania, kontynuowała Edyta Figura - poprosiła o wypełnienie kuponów, które pozwalały na wzięcie udziału w losowaniu niespodzianek przygotowanych przez sponsorów. Wśród głównych trofeów znalazł się nowoczesny rzutnik pozwalający na prezentacje w formacie 3D. To naprawdę robi wrażenie. Wiedzą o tym wszyscy, którzy oglądali na przykład film Avatar.

Czas minął szybko, po krótkim podsumowaniu, podziękowaniach i burzliwych oklaskach, pozostało oczekiwanie na kolejną, piątą już Europejską Konferencję Dyrektorów Przedszkoli.