Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Samorząd dla edukacji wiejskiej
 
Celem drugiego projektu polsko-ukraińskiego "Samorząd dla edukacji wiejskiej" było wsparcie reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez wzmocnienie współpracy gmin ze społecznościami wiejskimi w dziedzinie edukacji. Pomocne okazały się polskie doświadczenia programu "Mała Szkoła".
2 misie
 

W programie "Mała Szkoła" stowarzyszenia rozwoju wsi zakładały szkoły w miejsce likwidowanych placówek samorządowych. Takie szkoły stają się centrami rozwoju społeczności wiejskich, a stowarzyszenia realizują zadania ważne dla mieszkańców wsi – m. in. z zakresu kultury, sportu, przedsiębiorczości, edukacji dorosłych. Mieszkańcy wsi, działając w stowarzyszeniach, stają się współgospodarzami tych placówek.

Intencją projektu "Samorząd dla edukacji wiejskiej" było zainspirowanie ukraińskich społeczności lokalnych do zakładania stowarzyszeń i współpracy z gminami na rzecz swoich wsi.

Chcieliśmy też, by projekt stał się okazją do zmian w wiejskich szkołach – zmian koniecznych, bo wynikających ze zmian demograficznych i trudności ekonomicznych. Ukraina w większym stopniu niż Polska zmaga się z problemem malejącej liczby uczniów.

Dodatkowym elementem projektu była edukacja rozwojowa. Mieszkańcy czterech polskich gmin zdobyli wiedzę o Ukrainie i potrzebie wspierania przemian w tym kraju. Wymiana doświadczeń służyła rozwojowi samorządności w ukraińskich wsiach, a także nawiązywaniu współpracy regionalnej i transgranicznej między gminami, stowarzyszeniami, szkołami polskimi i ukraińskimi.

 

  • przygotowanie wójtów, urzędników i radnych do współpracy ze stowarzyszeniami mieszkańców w powiększonych gminach;

  • wsparcie mieszkańców w procesie samoorganizacji i zakładania stowarzyszeń;

  • przygotowanie gmin i wsi do zmian w oświacie oraz tworzenia – w oparciu o szkołę – ośrodków rozwoju wsi.

Federacja Inicjatyw Oświatowych (Warszawa)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koordynatorka - Elżbieta Tołwińska-Królikowska

 

Centrum Inicjatyw Oświatowych (Lwów)

Centrum Inicjatyw Oświatowych powstało w 1996 r. z inicjatywy lwowskich pedagogów, którzy pragnęli stworzyć organizację, która pomagałaby wprowadzać innowacyjne idee do szkół średnich. Od tego czasu Centrum Inicjatyw Oświatowych przeszło kilka etapów w rozwoju – od organizacji, która skupiała swoją działalność wyłącznie na uczniach i nauczycielach szkoły średniej, do ośrodka, wokół którego grupują się obywatele, realizujący swe idee w sferach oświaty, nauki i kultury.

Misją CIO jest wspieranie aktywnych społecznie postaw, poprzez wprowadzanie różnych inicjatyw w sferze oświaty, nauki i kultury. W ostatnich latach działalność programowa CIO skupia się na:

  • budowaniu współpracy państwowych, obywatelskich i biznesowych struktur dla rozwoju lokalnych inicjatyw,
  • wsparciu innowacji pedagogicznych i obywatelskich w szkołach średnich,
  • rozwoju wolontariatu.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Koordynatorka - Olena Shynarovska

 

Działania w projekcie:

czerwiec 2009

Zajęcia warsztatowe i seminaria w czterech gminach ukraińskich położonych w obwodach (obłastiach): lwowskim, równieńskim, czernihowskim, połtawskim w celu wypracowania zadań samorządów, szkół i wspólnot wiejskich. Analiza zmian wynikających z reformy samorządu lokalnego na Ukrainie, porównanie doświadczeń ukraińskich i polskich.

lipiec 2009

Szkolenie "Projekty w środowiskach lokalnych" we Lwowie w celu przygotowania regionalnych zespołów, reprezentujących cztery obwody.

lipiec–sierpień 2009

Wsparcie prac służących zakładaniu stowarzyszeń we wsiach ukraińskich. Wizyty monitorujące ze strony ekspertów ukraińskich, konsultacje, przygotowanie dokumentacji, dostarczenie ich do odpowiednich urzędów.

wrzesień 2009

Szkolenie w Warszawie "Prawo i praktyka związane z lokalnymi działaniami w Polsce" w celu przygotowania uczestników do tego, co zobaczą i usłyszą podczas wizyt w polskich gminach.

Szkolenie "Dobre praktyki w wiejskich gminach" – na terenie 4 polskich gmin wiejskich (Biała Podlaska, Kłodawa, Sadki, Nakło nad Notecią), w których lokalne stowarzyszenia z wsi: Dobudów, Orzecznik, Anieliny, Olszewka prowadzą wiejskie szkoły. Dopracowanie pilotażowych projektów, które będą wdrażane przez samorządy i wspólnoty wiejskie na Ukrainie.

Seminaria z zakresu edukacji rozwojowej "Polska-Ukraina – współpracujmy dla rozwoju" w czterech ww. polskich gminach w celu wypracowania i omówienia możliwych obszarów współpracy i pomocy.

Szkolenie w Warszawie "Działania instytucji i organizacji na rzecz edukacji wiejskiej" - wymiana i podsumowanie doświadczeń z wizyt w 4 gminach oraz poznanie polskich instytucji i organizacji, które na szczeblu centralnym wspierają działania samorządów i stowarzyszeń rozwoju wsi.

październik-listopad 2009

Wdrożenie projektów pilotażowych w gminach ukraińskich. Wizyty ekspertów z Ukrainy, doradzanie drogą telefoniczną i mailową.

grudzień 2009

Wydanie broszury w jęz. ukraińskim z opisem projektów pilotażowych i doświadczeń projektu.