Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Jak zostać członkiem FIO?

 

Członkiem zwyczajnym FIO może być "stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna niedziałająca dla zysku, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu".

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków FIO z 24 czerwca 2012 r., organizacja, która chce zostać członkiem zwyczajnym Federacji, musi przesłać deklarację członka zwyczajnego i załączyć do niej:

  • wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) - dane muszą być aktualne, nie jest ważna data wystawienia wyciągu
  • swój statut
  • kopię uchwały lub postanowienia stosownych organów organizacji o zamiarze jej przystąpienia do Federacji
  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
  • rekomendację (w formularzu, który publikujemy poniżej) wystawioną przez instytucję, organizację, jednostkę samorządu terytorialnego itp.

Dokumenty te powinny być dostarczone do biura Federacji Inicjatyw Oświatowych (listownie lub osobiście).

 

ikonka pobierzDeklaracja (DOC - 29 KB)

ikonka pobierzRekomendacja (DOCX - 19 KB)