Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Forum Inicjatyw Oświatowych – podstawowe informacje
 
Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i ponadwyznaniowym ruchem wywodzącym się z Forum Inicjatyw Pozarządowych. W Forach Inicjatyw Oświatowych - organizowanych od 1997 r. ogólnopolskich spotkaniach ruchu obywatelskiego na rzecz edukacji z politykami i samorządowcami - uczestniczą również nauczyciele, naukowcy, dziennikarze.
Forum Inicjatyw Oświatowych
 

Uczestnikami Forum są przedstawiciele:

  • stowarzyszeń nauczycieli, pedagogów i rodziców,
  • fundacji ogólnopolskich i lokalnych,
  • stowarzyszeń i fundacji prowadzących szkoły niepubliczne,
  • aktywnych szkół samorządowych współpracujących w programie "Otwarta szkoła" i szkół integracyjnych,
  • samorządów terytorialnych i organizacji wspomagających trzeci sektor.

Cele Forum Inicjatyw Oświatowych:

  • organizowanie współpracy i wymiany informacji między osobami i instytucjami wspierającymi przemiany w oświacie,
  • ułatwianie współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym w tworzeniu lokalnej polityki oświatowej
  • aktywizowanie społeczeństwa,
  • organizowanie lobby na rzecz reform oświaty.

Od 1998 r. spotkania te są organizowane w Sejmie pod patronatem Komisji Edukacji. Poruszamy na nich najistotniejsze i najbardziej aktualne kwestie dotyczące problematyki edukacyjnej w Polsce.

forum04forum05

forum02forum03