Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Forum Inicjatyw Oświatowych – podstawowe informacje
 
Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i ponadwyznaniowym ruchem wywodzącym się z Forum Inicjatyw Pozarządowych. W Forach Inicjatyw Oświatowych - organizowanych od 1997 r. ogólnopolskich spotkaniach ruchu obywatelskiego na rzecz edukacji z politykami i samorządowcami - uczestniczą również nauczyciele, naukowcy, dziennikarze.
Forum Inicjatyw Oświatowych
 

Uczestnikami Forum są przedstawiciele:

  • stowarzyszeń nauczycieli, pedagogów i rodziców,
  • fundacji ogólnopolskich i lokalnych,
  • stowarzyszeń i fundacji prowadzących szkoły niepubliczne,
  • aktywnych szkół samorządowych współpracujących w programie "Otwarta szkoła" i szkół integracyjnych,
  • samorządów terytorialnych i organizacji wspomagających trzeci sektor.

Cele Forum Inicjatyw Oświatowych:

  • organizowanie współpracy i wymiany informacji między osobami i instytucjami wspierającymi przemiany w oświacie,
  • ułatwianie współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym w tworzeniu lokalnej polityki oświatowej
  • aktywizowanie społeczeństwa,
  • organizowanie lobby na rzecz reform oświaty.

Od 1998 r. spotkania te są organizowane w Sejmie pod patronatem Komisji Edukacji. Poruszamy na nich najistotniejsze i najbardziej aktualne kwestie dotyczące problematyki edukacyjnej w Polsce.

forum04forum05

forum02forum03