Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Edukacja Międzykulturowa
 
Edukacja międzykulturowa narodziła się w USA w okresie międzywojennym. Potrzeba takiej edukacji pojawiła się tam, gdzie obok siebie żyli ludzie posługujący się odmiennymi językami, kultywujący różne tradycje, wyznawcy innych religii. W Europie o edukacji międzykulturowej zaczęto mówić znacznie później, w latach 60. i 70., wraz z napływem licznych grup imigrantów, przede wszystkim z byłych kolonii brytyjskich, francuskich czy holenderskich.
mis i slimak
 

 

Edukacja międzykulturowa w węższym rozumieniu to edukacja dla mniejszości i o mniejszościach: narodowych, etnicznych, wyznaniowych. Musi ona między innymi:

 • uwzględniać potrzeby językowe tych grup oraz różnice kulturowe (np. kalendarz świąt czy ograniczenia we wspólnej nauce dziewcząt i chłopców)
 • przybliżać mniejszościom kulturę większości, co jest szczególnie ważne dla nowo przybyłych imigrantów
 • uczyć większość o specyfice tych grup, gdyż jej celem jest wzajemne poznanie i umiejętność życia obok siebie.

Edukacja międzykulturowa może być również rozumiana znacznie szerzej - jako

 • uczenie o innych kulturach,
 • budzenie ciekawości i chęci poznania innych,
 • poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic,
 • uczenie otwartości i umiejętności dialogu.

Ten rodzaj edukacji sprzyja refleksji nad własną kulturą, pogłębia jej znajomość, zachęca do poznania, a zatem prowadzi do wzmacniania własnej tożsamości kulturowej. Takie podejście do edukacji międzykulturowej jest nam szczególnie bliskie i przyświeca naszym działaniom.

am lac zakladka2

 

Warszawa wielu kultur

Cykl spotkań z historią i kulturą miasta - dla sześciolatków z warszawskich przedszkoli. Pokazywaliśmy dzieciom historię miasta i opowiadaliśmy o jego współczesności. Przybliżaliśmy wkład innych, poza polskim, narodów w jego kulturę i życie codzienne.

Pretekstem do tego była prezentacja baśni i legend zarówno grup etnicznych i narodowościowych, które mieszkają w Warszawie od stuleci i są związane z historią i kulturą miasta (np. Żydzi, Ormianie), jak i takich, które przybyły do miasta w ostatnich latach, a których kulturę znamy w niewielkim stopniu (np. Wietnamczycy, Turcy). Mozaikę kulturową uzupełniali uchodźcy z krajów afrykańskich. Spotkania służyły pokazaniu kultury i tradycji, która rozwija się w Warszawie, jest żywa tu i teraz w naszym mieście.

Spotkania prowadzili członkowie Stowarzyszenia Studnia O. Opowiadaniu baśni i legend towarzyszyły informacje o historii i kulturze miasta, muzyka, zagadki oraz gry i elementy ruchowe.

 • Spotkanie pierwsze: Wprowadzenie do cyklu i trochę historii. Baśnie cygańskie, żydowskie i ormiańskie.
 • Spotkanie drugie: Przybysze z Europy. Baśnie rosyjskie, ukraińskie i białoruskie.
 • Spotkanie trzecie: Przybysze z Azji. Baśnie wietnamskie i chińskie
 • Spotkanie czwarte: Przybysze z Afryki. Baśnie somalijskie, etiopskie i kameruńskie.
 • Spotkanie piąte: Przybysze z Bliskiego Wschodu. Baśnie tureckie i arabskie.

Elementem projektu było przygotowanie i rozesłanie do warszawskich przedszkoli publikacji zawierającej informacje o wkładzie różnych grup etnicznych i narodowościowych w historię i kulturę miasta, część metodyczną dotyczącą wykorzystania baśni w pracy z przedszkolakami oraz wybór baśni.

Projekt zakończyła wystawa najlepszych dziecięcych prac plastycznych, prezentowana w Galerii Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie.

 

 

Edukacja na temat różnorodności

Realizowany w 2005 roku projekt edukacyjny "Ameryka Łacińska dla najmłodszych" służył budowaniu postaw otwartości wobec innych ras, grup etnicznych i narodowościowych wśród dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. W czasie projektu powstał pakiet edukacyjny dla klas 0–3.

Pakiet zawierał:

 • propozycje scenariuszy zajęć, które mogą być realizowane na poziomie nauczania zintegrowanego,
 • zestaw ilustracji,
 • poradnik dla nauczyciela (w tym zagadnienia metodologiczne niezbędne w edukacji z zakresu różnorodności rasowej, etnicznej i kulturowej: mechanizmy tworzenia się uprzedzeń i stereotypów, metody modyfikacji zachowań negatywnych).

Proponowane przez nas działania służą uświadomieniu dzieciom istnienia pewnych podstawowych podobieństw ludzi do siebie oraz istnienia różnorodności w obrębie takich kategorii jak rasa czy grupa etniczna. O kwestiach rasowych i etnicznych mówimy odnosząc się do zagadnień znanych dzieciom z ich życia codziennego i najbliższego, najlepiej znanego środowiska społecznego i przyrodniczego.

Tematy jakie znalazły się w pakiecie to m.in.:

 • Życie codzienne dzieci w Meksyku i Brazylii
 • Na targu Indian w Gwatemali
 • Stroje mieszkańców Peru i Argentyny
 • Mity Indian Ameryki Łacińskiej
 • Meksykańskie maski
 • Wyprawa do Indian Yanomami

Pakiet (w wersji drukowanej i na CD) jest dostępny w siedzibie FIO.

 

Różni a jednak podobni – konkurs plastyczny

2 grudnia 2005 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego o Ameryce Łacińskiej "Różni, a jednak podobni". Wzięły w nim udział dzieci w wieku 6–9 lat, uczniowie z małych, wiejskich szkół podstawowych.
Różni a jednak podobni - plakat
 

Prace konkursowe powstały podczas lekcji opartych na scenariuszach z pakietu edukacyjnego "Ameryka Łacińska dla najmłodszych". Pokazują m.in. sceny z życia codziennego dzieci żyjących w Meksyku i Brazylii, indiański targ w Gwatemali i mit Indian Guarani "Dlaczego Bogini Księżyca podarowała Indianinowi Guarani roślinę yerba mate?".

W konkursie oceniano umiejętności plastyczne, pomysłowość i wyobraźnię dzieci. Równie ważne było pokazanie piękna i różnorodności kultur świata Ameryki Łacińskiej, a zarazem zwrócenie uwagi na wiele podobieństw, które łączą różne kultury i sprawiają, że ludzie o odmiennych obyczajach mogą się nawzajem szanować i akceptować.

Prace oceniało jury w składzie: Iwona Brylińska, Agnieszka Dziarmaga, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Agnieszka Lepianka, Olga Wolniak.

ikonka pobierzLista nagrodzonych (PDF - 52 KB)

 

 

Edukacja globalna – ponad siecią

W projekcie został przygotowany specjalny numer wydawanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych miesięcznika "Mała Szkoła", w którym znalazły się teksty wprowadzające czytelników w problematykę krajów rozwijających się, zrównoważonego rozwoju, ekologii i edukacji międzykulturowej.

Specjalnie z myślą o nauczycielach Małych Szkół, którzy stanowią znaczącą grupę odbiorców biuletynu, znalazł się nim scenariusz poświęcony problematyce globalnej. Opisywaliśmy też działania podejmowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej i przygotowaliśmy krótki przewodnik po ciekawych stronach internetowych. Numer jest dostępny w wersji pdf na stronie miesięcznika "Mała Szkoła".