Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Edukacja Międzykulturowa
 
Edukacja międzykulturowa narodziła się w USA w okresie międzywojennym. Potrzeba takiej edukacji pojawiła się tam, gdzie obok siebie żyli ludzie posługujący się odmiennymi językami, kultywujący różne tradycje, wyznawcy innych religii. W Europie o edukacji międzykulturowej zaczęto mówić znacznie później, w latach 60. i 70., wraz z napływem licznych grup imigrantów, przede wszystkim z byłych kolonii brytyjskich, francuskich czy holenderskich.
mis i slimak
 

 

Edukacja międzykulturowa w węższym rozumieniu to edukacja dla mniejszości i o mniejszościach: narodowych, etnicznych, wyznaniowych. Musi ona między innymi:

 • uwzględniać potrzeby językowe tych grup oraz różnice kulturowe (np. kalendarz świąt czy ograniczenia we wspólnej nauce dziewcząt i chłopców)
 • przybliżać mniejszościom kulturę większości, co jest szczególnie ważne dla nowo przybyłych imigrantów
 • uczyć większość o specyfice tych grup, gdyż jej celem jest wzajemne poznanie i umiejętność życia obok siebie.

Edukacja międzykulturowa może być również rozumiana znacznie szerzej - jako

 • uczenie o innych kulturach,
 • budzenie ciekawości i chęci poznania innych,
 • poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic,
 • uczenie otwartości i umiejętności dialogu.

Ten rodzaj edukacji sprzyja refleksji nad własną kulturą, pogłębia jej znajomość, zachęca do poznania, a zatem prowadzi do wzmacniania własnej tożsamości kulturowej. Takie podejście do edukacji międzykulturowej jest nam szczególnie bliskie i przyświeca naszym działaniom.

am lac zakladka2

 

Warszawa wielu kultur

Cykl spotkań z historią i kulturą miasta - dla sześciolatków z warszawskich przedszkoli. Pokazywaliśmy dzieciom historię miasta i opowiadaliśmy o jego współczesności. Przybliżaliśmy wkład innych, poza polskim, narodów w jego kulturę i życie codzienne.

Pretekstem do tego była prezentacja baśni i legend zarówno grup etnicznych i narodowościowych, które mieszkają w Warszawie od stuleci i są związane z historią i kulturą miasta (np. Żydzi, Ormianie), jak i takich, które przybyły do miasta w ostatnich latach, a których kulturę znamy w niewielkim stopniu (np. Wietnamczycy, Turcy). Mozaikę kulturową uzupełniali uchodźcy z krajów afrykańskich. Spotkania służyły pokazaniu kultury i tradycji, która rozwija się w Warszawie, jest żywa tu i teraz w naszym mieście.

Spotkania prowadzili członkowie Stowarzyszenia Studnia O. Opowiadaniu baśni i legend towarzyszyły informacje o historii i kulturze miasta, muzyka, zagadki oraz gry i elementy ruchowe.

 • Spotkanie pierwsze: Wprowadzenie do cyklu i trochę historii. Baśnie cygańskie, żydowskie i ormiańskie.
 • Spotkanie drugie: Przybysze z Europy. Baśnie rosyjskie, ukraińskie i białoruskie.
 • Spotkanie trzecie: Przybysze z Azji. Baśnie wietnamskie i chińskie
 • Spotkanie czwarte: Przybysze z Afryki. Baśnie somalijskie, etiopskie i kameruńskie.
 • Spotkanie piąte: Przybysze z Bliskiego Wschodu. Baśnie tureckie i arabskie.

Elementem projektu było przygotowanie i rozesłanie do warszawskich przedszkoli publikacji zawierającej informacje o wkładzie różnych grup etnicznych i narodowościowych w historię i kulturę miasta, część metodyczną dotyczącą wykorzystania baśni w pracy z przedszkolakami oraz wybór baśni.

Projekt zakończyła wystawa najlepszych dziecięcych prac plastycznych, prezentowana w Galerii Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie.

 

 

Edukacja na temat różnorodności

Realizowany w 2005 roku projekt edukacyjny "Ameryka Łacińska dla najmłodszych" służył budowaniu postaw otwartości wobec innych ras, grup etnicznych i narodowościowych wśród dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. W czasie projektu powstał pakiet edukacyjny dla klas 0–3.

Pakiet zawierał:

 • propozycje scenariuszy zajęć, które mogą być realizowane na poziomie nauczania zintegrowanego,
 • zestaw ilustracji,
 • poradnik dla nauczyciela (w tym zagadnienia metodologiczne niezbędne w edukacji z zakresu różnorodności rasowej, etnicznej i kulturowej: mechanizmy tworzenia się uprzedzeń i stereotypów, metody modyfikacji zachowań negatywnych).

Proponowane przez nas działania służą uświadomieniu dzieciom istnienia pewnych podstawowych podobieństw ludzi do siebie oraz istnienia różnorodności w obrębie takich kategorii jak rasa czy grupa etniczna. O kwestiach rasowych i etnicznych mówimy odnosząc się do zagadnień znanych dzieciom z ich życia codziennego i najbliższego, najlepiej znanego środowiska społecznego i przyrodniczego.

Tematy jakie znalazły się w pakiecie to m.in.:

 • Życie codzienne dzieci w Meksyku i Brazylii
 • Na targu Indian w Gwatemali
 • Stroje mieszkańców Peru i Argentyny
 • Mity Indian Ameryki Łacińskiej
 • Meksykańskie maski
 • Wyprawa do Indian Yanomami

Pakiet (w wersji drukowanej i na CD) jest dostępny w siedzibie FIO.

 

Różni a jednak podobni – konkurs plastyczny

2 grudnia 2005 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego o Ameryce Łacińskiej "Różni, a jednak podobni". Wzięły w nim udział dzieci w wieku 6–9 lat, uczniowie z małych, wiejskich szkół podstawowych.
Różni a jednak podobni - plakat
 

Prace konkursowe powstały podczas lekcji opartych na scenariuszach z pakietu edukacyjnego "Ameryka Łacińska dla najmłodszych". Pokazują m.in. sceny z życia codziennego dzieci żyjących w Meksyku i Brazylii, indiański targ w Gwatemali i mit Indian Guarani "Dlaczego Bogini Księżyca podarowała Indianinowi Guarani roślinę yerba mate?".

W konkursie oceniano umiejętności plastyczne, pomysłowość i wyobraźnię dzieci. Równie ważne było pokazanie piękna i różnorodności kultur świata Ameryki Łacińskiej, a zarazem zwrócenie uwagi na wiele podobieństw, które łączą różne kultury i sprawiają, że ludzie o odmiennych obyczajach mogą się nawzajem szanować i akceptować.

Prace oceniało jury w składzie: Iwona Brylińska, Agnieszka Dziarmaga, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Agnieszka Lepianka, Olga Wolniak.

ikonka pobierzLista nagrodzonych (PDF - 52 KB)

 

 

Edukacja globalna – ponad siecią

W projekcie został przygotowany specjalny numer wydawanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych miesięcznika "Mała Szkoła", w którym znalazły się teksty wprowadzające czytelników w problematykę krajów rozwijających się, zrównoważonego rozwoju, ekologii i edukacji międzykulturowej.

Specjalnie z myślą o nauczycielach Małych Szkół, którzy stanowią znaczącą grupę odbiorców biuletynu, znalazł się nim scenariusz poświęcony problematyce globalnej. Opisywaliśmy też działania podejmowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej i przygotowaliśmy krótki przewodnik po ciekawych stronach internetowych. Numer jest dostępny w wersji pdf na stronie miesięcznika "Mała Szkoła".