Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

O Federacji

 

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działamy przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich.

Powołana w 1999 roku Federacja wyrosła z ruchu społecznego – ogólnopolskich spotkań rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, samorządów, rządu i parlamentu.

Realizując nasze projekty, pomagamy m. in.
  • zakładać lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi,
  • przejmować szkoły, przedszkola i inne placówki, którym grozi likwidacja,
  • podnosić poziom nauczania i dostosowywać metody do indywidualnych potrzeb uczniów,
  • przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
  • poznawać i skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne.

Tylko gospodarka oparta na wiedzy może zapewnić Polsce należne miejsce w zjednoczonej Europie. Jesteśmy przekonani, że drogą do tego są inicjatywy obywateli, wspierane przez władze i środowiska biznesowe.

Wierzymy, że nasze wspólne działania, prowadzone ponad partyjnymi podziałami
  • uczynią polską szkołę nowoczesną i przyjazną,
  • wyrównają szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej i miejskiej,
  • zapewnią młodemu pokoleniu silną pozycję na rynku pracy w Polsce i w Europie,
  • umożliwią polskiej wsi odrobienie cywilizacyjnych zapóźnień,
  • pobudzą rozwój lokalny i regionalny.

 

 Federacja Inicjatyw Oświatowych ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).