Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

O Federacji

 

Federacja Inicjatyw Oświatowych jest związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działamy przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich.

Powołana w 1999 roku Federacja wyrosła z ruchu społecznego – ogólnopolskich spotkań rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, samorządów, rządu i parlamentu.

Realizując nasze projekty, pomagamy m. in.
  • zakładać lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi,
  • przejmować szkoły, przedszkola i inne placówki, którym grozi likwidacja,
  • podnosić poziom nauczania i dostosowywać metody do indywidualnych potrzeb uczniów,
  • przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
  • poznawać i skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne.

Tylko gospodarka oparta na wiedzy może zapewnić Polsce należne miejsce w zjednoczonej Europie. Jesteśmy przekonani, że drogą do tego są inicjatywy obywateli, wspierane przez władze i środowiska biznesowe.

Wierzymy, że nasze wspólne działania, prowadzone ponad partyjnymi podziałami
  • uczynią polską szkołę nowoczesną i przyjazną,
  • wyrównają szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej i miejskiej,
  • zapewnią młodemu pokoleniu silną pozycję na rynku pracy w Polsce i w Europie,
  • umożliwią polskiej wsi odrobienie cywilizacyjnych zapóźnień,
  • pobudzą rozwój lokalny i regionalny.

 

 Federacja Inicjatyw Oświatowych ma status organizacji pożytku publicznego (OPP).