Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

List FIO do Rad Rodziców
1 września weszła w życie nowelizacja prawa oświatowego, przewidująca m. in. nowe zasady wyboru rodziców do rady szkoły. Poniżej publikujemy list Federacji Inicjatyw Oświatowych do Rad Rodziców w tej sprawie.
zebranie
 

Szanowni Członkowie Rad Rodziców,

Obowiązująca od 1 września nowelizacja prawa oświatowego rozpoczyna proces uspołeczniania oświaty i wzmacniania pozycji rodziców w szkole. W naszej ocenie, aby nastąpiła rzeczywista zmiana, potrzebne jest założenie przez rodziców w szkole organizacji z osobowością prawną. Pozwoli to na pozyskiwanie środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych z funduszy europejskich i prowadzenie szerokiej działalności na rzecz uczniów, ich rodzin i lokalnego środowiska. Zakupy dokonane ze środków zebranych przez rodziców lub podarowanych przez sponsorów będą własnością stowarzyszenia, a nie gminy, jak jest w przypadku szkół samorządowych. Dlatego zachęcamy Rady Rodziców do inicjowania tworzenia Stowarzyszeń Rodziców. Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia Rodziców.

Stowarzyszenia Rodziców mogą odegrać bardzo znaczącą rolę w ulepszaniu polskiej szkoły.

Przygotowany wzorcowy statut stowarzyszenia oparty jest na rozwiązaniach istniejących we wzorcowym statucie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi. Takich stowarzyszeń powstało kilkaset. Sprawdziły się one bardzo dobrze jako organizacje zakładające Małe Szkoły w miejsce zlikwidowanych szkół samorządowych i jako organizacje prowadzące Małe Przedszkola.

Federacja przygotowuje jeszcze inne rozwiązania wzorcowe tworzone specjalnie dla władz samorządowych, które chciałyby zaangażować się w proces uspołeczniania szkół. Wkrótce zamieścimy je na naszej stronie internetowej.

Powodzenia!
Federacja Inicjatyw Oświatowych

 

ikonka linkWzór statutu Stowarzyszenia Rodziców