Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Przedszkolne rady MEN

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 4.09.2008

Rada gminy po przeanalizowaniu lokalnej sieci przedszkolnej może podjąć uchwałę o utworzeniu zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego. Resort edukacji w specjalnym informatorze radzi jak zakładać alternatywne formy wychowania przedszkolnego.
przedszkole w Rżańcu
 

MEN ogłosił ten rok szkolny Rokiem Przedszkolaka. W specjalnym spocie telewizyjnym z udziałem aktora Cezarego Żaka promuje edukację przedszkolną, wydał także informator m. in. dla samorządowców dotyczący alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

Jak podkreśla resort edukacji, tradycyjne przedszkola najpełniej realizują zasadę powszechnej dostępności oraz zapewniają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jednak sieć przedszkoli publicznych może być uzupełniania alternatywnymi formami wychowania przedszkolnego. Chodzi o punkty i zespoły przedszkolne.

- Tworzenie sieci przedszkolnych łączących publiczne i niepubliczne przedszkola, a także inne formy wychowania przedszkolnego, może być szansą dla gminy na zapewnienie dzieciom lepszego startu – uważa MEN.

Zgodnie z prawem, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego mogą być zakładane przez gminy, osoby prawne (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe), jak również osoby fizyczne.

Punkty i zespoły mogą być tworzone przykładowo w budynku funkcjonującej szkoły lub przedszkola, budynku po zlikwidowanej szkole lub przedszkolu, świetlicy środowiskowej, remizie strażackiej, budynku parafialnym, domu kultury, prywatnym domu lub mieszkaniu.

Jednym z warunków utworzenia zespołu lub punktu będzie posiadanie przez organ prowadzący pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w lokalu.

Zadania dotyczące edukacji przedszkolnej mogą być współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki 2007–2013. Na ten cel przeznaczono ponad 243 mln euro.

Sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę ustala rada gminy – ona decyduje również o tym, czy sieć publicznych przedszkoli należy uzupełnić innymi publicznymi formami. - Art. 14 a ust. 1 a ustawy o systemie oświaty dopuszcza tworzenie innych form wychowania przedszkolnego tylko w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi – zaznacza MEN w publikacji.

Gdy alternatywne przedszkole zakłada osoba prawna lub fizyczna musi uzyskać zezwolenie gminy.

Na początku lat dziewięćdziesiątych zamknięto i zlikwidowano wiele przedszkoli. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej aż w 539 gminach nie ma ani jednego przedszkola. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest w skali kraju średnio ok. 44 proc. dzieci w wieku 3–6 lat. Są to najniższe wskaźniki upowszechniania wychowania przedszkolnego wśród krajów Unii Europejskiej.

Najgorzej sytuacja wygląda w woj. podlaskim (ponad 75 proc. gmin wiejskich nie ma żadnego przedszkola), woj. zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Najlepiej wygląda sytuacja w woj. opolskim i śląskim.

W ostatnich latach w całym kraju dzięki inicjatywom lokalnych środowisk i organizacji pozarządowych z pieniędzy unijnych utworzono ponad 800 alternatywnych ośrodków wychowania przedszkolnego.

ikonka linkInformator - pełny tekst