Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji PozarządowychPartnerzy
 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

 

TIE działa w Łodzi i regionie od 2000 r. Realizuje projekty unijne związane z edukacją społeczną i obywatelską, współpracując z administracją rządową i samorządową. Działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i spójności Unii Europejskiej.

logo TIE
 
Zaczynaliśmy od...
 • promocji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jedną z naszych pierwszych inicjatyw był konkurs "Korespondent Europy", w którym młodzież redagowała po angielsku gazetki poświęcone problematyce polskiej i unijnej. Nagrodą był kilkudniowy wyjazd do Brukseli. Po wstąpieniu Polski do Unii postawiliśmy na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zrealizowaliśmy dwie edycje projektów: "Akademia Rozwoju Społecznego" i "Moderator", w których uczniowie i studenci prowadzili badania socjologiczne w naszym regionie. Opracowane przez nich ankiety pozwoliły sformułować wnioski dotyczące m.in. poziomu życia młodych ludzi oraz potrzeb i kierunków rozwoju.
Dziś...
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi",
 • uczestniczymy w projekcie "Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw" adresowanym do osób, które zdecydowały się podjąć działalność gospodarczą (pożyczki, szkolenia z zakresu zarządzania małymi firmami),
 • wystartowaliśmy z programem "Nowy Impuls", który zakłada opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych dla 50 szkół wiejskich. Szkoły, zależnie od potrzeb, organizują zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych, promują kulturę regionu. Nauczyciele i opiekunowie pobudzają i rozwijają zainteresowania dzieci i młodzieży, tworząc "ścieżki dydaktyczne" związane z lokalną tradycją (np. zespoły ludowe, wykorzystanie infrastruktury sportowej).
Zamierzamy...
 • nadal wzbogacać naszą ofertę programową, dostosowując ją do potrzeb społeczności lokalnych, uczestniczyć w konkursach projektów oraz rozbudowywać sieć współpracowników i beneficjentów.

 

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków

 

GSPP powstało w 1998 r. Działa z młodzieżą i dla młodzieży, a głównym adresatem jego działań są dzieci wymagające szczególnej uwagi i pomocy oraz ich rodziny. Stowarzyszenie oferuje wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne, zajmuje się rzecznictwem praw dzieci, profilaktyką uzależnień i promocją zdrowia. Prowadzi doskonalenie zawodowe dla rodziców.

logo GSPP
 
Zaczynaliśmy od...
 • powołania Centrum Dziecka i Rodziny w Gdańsku-Stogach (programy profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, dożywianie i pomoc rzeczowa, obozy terapeutyczne i półkolonie, festyny i imprezy, Szkoła dla Rodziców).
 • Naszym sukcesem jest też zorganizowanie i prowadzenie pierwszej w gminie Pruszcz Gdański świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Przejazdowie.
Dziś...
 • prowadzimy Klub Czystych Serc (jego twórcy, wychowankowie Centrum, realizują idee Marka Kotańskiego), Klub Młodzieżowy przy Gimnazjum nr 11 (programy dla trudnej młodzieży) i Klub Kobiety Kobietom (ośrodek samopomocowy dla ofiar przemocy domowej);
 • organizujemy – w partnerstwie z samorządem i innymi organizacjami – wielki festyn dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych "Planeta Marzeń";
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".

 

Reczańskie Towarzystwo Oświatowe – "Pro Educatio"

 

Organizacja powstała w 2004 r. Skupia nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych i inne osoby, którym bliska jest problematyka oświaty i wychowania. Działa na rzecz edukacji, zrównoważonego rozwoju gminy i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

logo Pro Educatio
 
Zaczynaliśmy od...
 • organizowania zajęć dla dzieci wiejskich ("Świetlica pod chmurką", współorganizowanie "Dnia Wiosny", "Dnia Matki", "Dnia Dziecka").
Dziś współpracujemy z...
 • Federacją Inicjatyw Oświatowych, koordynując w naszym regionie projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i pomagając mieszkańcom wsi w zakładaniu stowarzyszeń, które prowadzą przedszkola i przejmują szkoły przeznaczone do likiwdacji,
 • Towarzystwem Miłośników Recza, m.in. organizując każdego lata średniowieczne widowisko "Na Kupieckim Szlaku",
 • Watahą Reckich Raubritterów – bractwem rycerskim, które łączy naukę historii regionu z zabawą, prowadząc na terenie woj. zachodniopomorskiego zajęcia historyczne dla zainteresowanych stowarzyszeń i Małych Przedszkoli,
 • pochodzącymi z Recza i okolic studentami Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy organizują zabawy językowe dla dzieci z naszej gminy.

Lokalne organizacje aktywnie szukają środków na prowadzenie szkół i przedszkoli: piszą projekty, zabiegają o sponsorów, sprzedają własne produkty podczas imprez lokalnych. RTO – "Pro Educatio" wspiera te działania. Konsultujemy projekty i informujemy się wzajemnie o stronach internetowych, na których można znaleźć wiadomości o funduszach unijnych.

Nasze działania znalazły uznanie lokalnych władz, które zaczęły dotować Małe Przedszkola. Dzięki tej współpracy powstał drugi oddział przedszkolny w Łubowie. Władze większości gmin, w których powstały nasze przedszkola, deklarują wsparcie finansowe po zakończeniu projektu.

Razem...
 • działamy na rzecz edukacji w naszej gminie;
 • wspieramy wszechstronny i zrównoważony rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy;
 • budujemy demokratyczne społeczeństwo obywatelskie.

Działania te zaczynają się od najmłodszych mieszkańców gminy.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo powstało w 2000 roku z inicjatywy grupy nauczycieli, którzy postanowili uratować zagrożoną likwidacją szkołę podstawową w naszej miejscowości. Od początku swego istnienia stowarzyszenie współpracuje z gminą Golub-Dobrzyń.

logo Stowarzyszenia w Sokołowie
 
Zaczynaliśmy od...
 • przejęcia szkoły, którą prowadzimy, jako placówkę niepubliczną, od 2001 r. Jej utrzymanie uważamy za swój największy sukces. Nasi uczniowie co roku osiągają znakomite wyniki w sprawdzianach zewnętrznych i zwyciężają w konkursach gminnych i regionalnych. To zasługa wspaniałego zespołu nauczycieli, dyrektora i wspierających ich rodziców.
Dziś...
 • oprócz szkoły, prowadzimy także sklep wielobranżowy i karczmę "Sokół" – dochody z ich działalności są przekazywane na potrzeby szkoły;
 • należymy do Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy", zajmującej się promocją naszego regionu;
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".
Zamierzamy...
 • ściśle współpracować ze wszystkimi stowarzyszeniami, które realizują z nami projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", razem realizować kolejne projekty i zdobywać środki na działalność przedszkoli.

 

Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu

 

Stowarzyszenie Pomocy osobom z problemami Emocjonalnymi SPOZA

 

 
Grupa ds. Jakości
 
Od marca 2007 r. w programie "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" pracowała Grupa ds. Jakości Małych Przedszkoli. Jej celem było wypracowanie standardów pracy Małego Przedszkola i listy wskaźników, które pomogą ocenić stopień realizacji standardów przez daną placówkę.
Małe Przedszkole w Każdej Wsi - logo
 

Skład grupy

Grupa składała się z przedstawicieli Zespołu Zarządzającego programem (Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Tomasz Siemież, Magdalena Gerlecka, Katarzyna Stachańska, Mikołaj Gassen-Piekarski) i przedstawicielek grupy nauczycielek Małych Przedszkoli (Mirosława Kucol, Stanisława Płaszczyńska, Henryka Sajnóg, Jolanta Walicka).

Pracę grupy moderowała Ewa Kędracka, specjalista ds. jakości (przez ostatnie lata w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, obecnie – w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie).

 

Organizacja pracy

Praca grupy odbywały się podczas 10-godzinnych spotkań organizowanych w czasie i miejscu szkoleń Grupy II nauczycielek Małych Przedszkoli oraz szkoleń grupy animatorek (Otwock 3–4 marca, Warszawa 30–31 marca; Kołobrzeg 20–21 kwietnia; Jachranka 12–13 maja 2007 r.).

 

Efekty pracy

Efekt pracy Grupy będzie pomocny:

 • zespołowi zarządzającemu programem oraz jego uczestnikom – do promowania idei Małych Przedszkoli prowadzonych przez wiejskie stowarzyszenia,
 • nauczycielkom Małych Przedszkoli już istniejących oraz powstających w 2007 roku w programie – do oceny własnej pracy,
 • przedszkolom powstającym w innych projektach dotyczących alternatywnych form edukacji przedszkolnej, realizowanych zgodnie z modelem Federacji Inicjatyw Oświatowych w całym kraju – do zapoznania się z modelem Małego Przedszkola i odniesienia do niego swojej pracy,
 • wiejskim grupom inicjatywnym oraz stowarzyszeniom rozwoju wsi – do zapoznania się z możliwościami założenia Małego Przedszkola i wymaganiami mu stawianymi,
 • stowarzyszeniom rozwoju wsi prowadzącym Małe Przedszkola – do oceny jakości pracy ich placówek.

 

 
Małe Przedszkole w Każdej Wsi
 
Edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem edukacji. Przedszkola to nie "przechowalnie" dzieci. Od jakości ich pracy zależą szanse dalszego kształcenia w szkołach. Tymczasem w Polsce dzieci wiejskie mają znacznie trudniejszy dostęp do edukacji przedszkolnej niż dzieci w miastach. Dlatego przygotowaliśmy projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", który wygrał konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Małe Przedszkole w Każdej Wsi - logo
 

 

Projekt o wartości ponad 3,3 mln zakładał utworzenie od grudnia 2005 do grudnia 2007 r. 65 alternatywnych placówek edukacyjnych – Małych Przedszkoli. Miało w nich znaleźć opiekę 1000 dzieci od 3 do 5 roku życia. Rzeczywistość przerosła oczekiwania: naszych Małych Przedszkolaków jest ponad 1300!

Ikonka pobierzLista przedszkoli (PDF - 289 KB)
 

 

Dzięki współpracy FIO i partnerów regionalnych Małe Przedszkola powstały w czterech województwach:

 • kujawsko-pomorskim – 14 placówek, ponad 280 dzieci od początku projektu;
 • łódzkim – 14 placówek, ponad 260 dzieci od początku projektu;
 • pomorskim – 19 placówek, ponad 390 dzieci od początku projektu;
 • zachodniopomorskim – 18 placówek, ponad 420 dzieci od początku projektu.
 

 

Według amerykańskich naukowców każdy dolar zainwestowany w edukację do szóstego roku życia zwraca się ośmiokrotnie.

 

Pomysł Federacji Inicjatyw Oświatowych na zmianę w polskiej edukacji – to placówki tworzone i prowadzone przez stowarzyszenia wiejskie. Nie eksperymentujemy. Taki model doskonale sprawdził się w Małych Szkołach, które zakładali rodzice, nie godząc się z decyzją władz o likwidacji placówki edukacyjnej w swojej miejscowości.

Doświadczenia zebrane podczas realizacji naszego pierwszego programu – Mała Szkoła – potwierdziły, że rodzice angażują się w działalność placówek edukacyjnych, jeśli otrzymają zachętę i wsparcie. Przygotowują pomieszczenia, dbają o placówki, biorą udział w zajęciach i współpracują z władzami lokalnymi. To im najbardziej zależy na wykształceniu własnych dzieci. To oni najlepiej znają potrzeby dzieci. Podobnie jest w Małych Przedszkolach.

Edukacja w Małych Przedszkolach jest bezpłatna. Dzieci nie są dzielone na grupy wiekowe. Wszystkie chodzą do jednej, kilkunastoosobowej grupy, przypominającej wielopokoleniową rodzinę, w której silniejsi opiekują się słabszymi, a młodsi uczą od starszych. W takiej atmosferze nowe przedszkolaki łatwiej adaptują się do życia w przedszkolu, starsze stają się bardziej odpowiedzialne, a wszystkie uczą się współdziałania i życia społecznego.

Grupy różnowiekowe wymagają edukacji ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej, w parach i w małych grupkach. Dotychczas nie ma programu edukacji dla nauczycieli prowadzących takie ośrodki. Jednym z efektów projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" ma być stworzenie programu, dostosowanego do nauczania grup różnowiekowych i przygotowującego nauczycieli do działań animatorskich dla środowiska lokalnego.

Korzyści z projektu odnoszą wszyscy: dzieci, rodzice i cała społeczność lokalna, nauczyciele Małych Przedszkoli i gminy. Uczestnicy projektu zakładają Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, uczą się prowadzić przedszkola, pozyskiwać środki na ich działalność i współpracować ponad podziałami.

Małe Przedszkola zyskały zaufanie i uznanie środowisk lokalnych. Dzieci bardzo lubią do nich chodzić. Władze wielu gmin wspierają Małe Przedszkola i chcą tworzyć kolejne. W zakładaniu i prowadzeniu placówek pomagają przygotowane przez nas liczne materiały – standardy jakości pracy przedszkoli, program szkolenia nauczycieli, materiały metodyczne.

Małe Przedszkole to pierwszy krok do:

 • wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich i miejskich,
 • wypracowania modelu edukacji przedszkolnej dostosowanego do potrzeb środowiska wiejskiego,
 • współpracy rodziców i nauczycieli,
 • budowania lokalnych koalicji na rzecz edukacji dzieci.

Woj. kujawsko-pomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Chlewiska, Grążawy, Laskowo, Liszkowo, Mlewo, Pruszcz, Sarbinowo Drugie, Skąpe, Skrzypkowo, Sokołowo, Sumin, Święte, Warszewice, Żerniki.

ikonka pobierzPDF - 91 KB

Woj. łódzkie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Biadaszki, Chojny, Grabów, Jeruzal, Kociszew, Kodrąb, Lubczyna, Niemojew, Osiek, Paradyż, Porczyny, Turowa Wola, Tyble, Zagórze.

ikonka pobierzPDF - 83 KB

Woj. pomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Borzechowo, Bytonia, Cedry Wielkie, Chwaszczyno, Giemlice, Grabiny Zameczek, Kleszczewo, Koźliny, Niepoględzie (2 placówki), Niestępowo, Pawłowo, Pępowo, Skrzeszewo, Szopa, Trutnowy, Wocławy, Wysin, Zaleskie.

ikonka pobierzPDF - 78 KB

Woj. zachodniopomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Barnim, Barnówko, Daszewo, Gogolewo, Gorawino, Karścino, Karwin, Karwowo, Lubieniów, Łubowo, Płonno, Radowo Małe, Reptowo, Robuń, Rychnów, Sądów, Siedlice i Wiechowo.

ikonka pobierzPDF - 98 KB

Woj. kujawsko-pomorskie:
Woj. łódzkie:
Woj. pomorskie:
Woj. zachodniopomorskie:

 

ikonka pobierzMateriały z projektu - wyd. Warszawa 2007 (PDF - 2739 KB)

ikonka fotoGaleria zdjęć - przedszkola

ikonka fotoGaleria zdjęć - konferencje i szkolenia