Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji PozarządowychPartnerzy
 

Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

 

TIE działa w Łodzi i regionie od 2000 r. Realizuje projekty unijne związane z edukacją społeczną i obywatelską, współpracując z administracją rządową i samorządową. Działa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i spójności Unii Europejskiej.

logo TIE
 
Zaczynaliśmy od...
 • promocji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jedną z naszych pierwszych inicjatyw był konkurs "Korespondent Europy", w którym młodzież redagowała po angielsku gazetki poświęcone problematyce polskiej i unijnej. Nagrodą był kilkudniowy wyjazd do Brukseli. Po wstąpieniu Polski do Unii postawiliśmy na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zrealizowaliśmy dwie edycje projektów: "Akademia Rozwoju Społecznego" i "Moderator", w których uczniowie i studenci prowadzili badania socjologiczne w naszym regionie. Opracowane przez nich ankiety pozwoliły sformułować wnioski dotyczące m.in. poziomu życia młodych ludzi oraz potrzeb i kierunków rozwoju.
Dziś...
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi",
 • uczestniczymy w projekcie "Stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw" adresowanym do osób, które zdecydowały się podjąć działalność gospodarczą (pożyczki, szkolenia z zakresu zarządzania małymi firmami),
 • wystartowaliśmy z programem "Nowy Impuls", który zakłada opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych dla 50 szkół wiejskich. Szkoły, zależnie od potrzeb, organizują zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych, promują kulturę regionu. Nauczyciele i opiekunowie pobudzają i rozwijają zainteresowania dzieci i młodzieży, tworząc "ścieżki dydaktyczne" związane z lokalną tradycją (np. zespoły ludowe, wykorzystanie infrastruktury sportowej).
Zamierzamy...
 • nadal wzbogacać naszą ofertę programową, dostosowując ją do potrzeb społeczności lokalnych, uczestniczyć w konkursach projektów oraz rozbudowywać sieć współpracowników i beneficjentów.

 

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków

 

GSPP powstało w 1998 r. Działa z młodzieżą i dla młodzieży, a głównym adresatem jego działań są dzieci wymagające szczególnej uwagi i pomocy oraz ich rodziny. Stowarzyszenie oferuje wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne, zajmuje się rzecznictwem praw dzieci, profilaktyką uzależnień i promocją zdrowia. Prowadzi doskonalenie zawodowe dla rodziców.

logo GSPP
 
Zaczynaliśmy od...
 • powołania Centrum Dziecka i Rodziny w Gdańsku-Stogach (programy profilaktyczno-wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, dożywianie i pomoc rzeczowa, obozy terapeutyczne i półkolonie, festyny i imprezy, Szkoła dla Rodziców).
 • Naszym sukcesem jest też zorganizowanie i prowadzenie pierwszej w gminie Pruszcz Gdański świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Przejazdowie.
Dziś...
 • prowadzimy Klub Czystych Serc (jego twórcy, wychowankowie Centrum, realizują idee Marka Kotańskiego), Klub Młodzieżowy przy Gimnazjum nr 11 (programy dla trudnej młodzieży) i Klub Kobiety Kobietom (ośrodek samopomocowy dla ofiar przemocy domowej);
 • organizujemy – w partnerstwie z samorządem i innymi organizacjami – wielki festyn dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych "Planeta Marzeń";
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".

 

Reczańskie Towarzystwo Oświatowe – "Pro Educatio"

 

Organizacja powstała w 2004 r. Skupia nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych i inne osoby, którym bliska jest problematyka oświaty i wychowania. Działa na rzecz edukacji, zrównoważonego rozwoju gminy i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

logo Pro Educatio
 
Zaczynaliśmy od...
 • organizowania zajęć dla dzieci wiejskich ("Świetlica pod chmurką", współorganizowanie "Dnia Wiosny", "Dnia Matki", "Dnia Dziecka").
Dziś współpracujemy z...
 • Federacją Inicjatyw Oświatowych, koordynując w naszym regionie projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i pomagając mieszkańcom wsi w zakładaniu stowarzyszeń, które prowadzą przedszkola i przejmują szkoły przeznaczone do likiwdacji,
 • Towarzystwem Miłośników Recza, m.in. organizując każdego lata średniowieczne widowisko "Na Kupieckim Szlaku",
 • Watahą Reckich Raubritterów – bractwem rycerskim, które łączy naukę historii regionu z zabawą, prowadząc na terenie woj. zachodniopomorskiego zajęcia historyczne dla zainteresowanych stowarzyszeń i Małych Przedszkoli,
 • pochodzącymi z Recza i okolic studentami Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy organizują zabawy językowe dla dzieci z naszej gminy.

Lokalne organizacje aktywnie szukają środków na prowadzenie szkół i przedszkoli: piszą projekty, zabiegają o sponsorów, sprzedają własne produkty podczas imprez lokalnych. RTO – "Pro Educatio" wspiera te działania. Konsultujemy projekty i informujemy się wzajemnie o stronach internetowych, na których można znaleźć wiadomości o funduszach unijnych.

Nasze działania znalazły uznanie lokalnych władz, które zaczęły dotować Małe Przedszkola. Dzięki tej współpracy powstał drugi oddział przedszkolny w Łubowie. Władze większości gmin, w których powstały nasze przedszkola, deklarują wsparcie finansowe po zakończeniu projektu.

Razem...
 • działamy na rzecz edukacji w naszej gminie;
 • wspieramy wszechstronny i zrównoważony rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy;
 • budujemy demokratyczne społeczeństwo obywatelskie.

Działania te zaczynają się od najmłodszych mieszkańców gminy.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo powstało w 2000 roku z inicjatywy grupy nauczycieli, którzy postanowili uratować zagrożoną likwidacją szkołę podstawową w naszej miejscowości. Od początku swego istnienia stowarzyszenie współpracuje z gminą Golub-Dobrzyń.

logo Stowarzyszenia w Sokołowie
 
Zaczynaliśmy od...
 • przejęcia szkoły, którą prowadzimy, jako placówkę niepubliczną, od 2001 r. Jej utrzymanie uważamy za swój największy sukces. Nasi uczniowie co roku osiągają znakomite wyniki w sprawdzianach zewnętrznych i zwyciężają w konkursach gminnych i regionalnych. To zasługa wspaniałego zespołu nauczycieli, dyrektora i wspierających ich rodziców.
Dziś...
 • oprócz szkoły, prowadzimy także sklep wielobranżowy i karczmę "Sokół" – dochody z ich działalności są przekazywane na potrzeby szkoły;
 • należymy do Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy", zajmującej się promocją naszego regionu;
 • jesteśmy partnerem regionalnym w projekcie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi".
Zamierzamy...
 • ściśle współpracować ze wszystkimi stowarzyszeniami, które realizują z nami projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", razem realizować kolejne projekty i zdobywać środki na działalność przedszkoli.

 

Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu

 

Stowarzyszenie Pomocy osobom z problemami Emocjonalnymi SPOZA

 

 
Grupa ds. Jakości
 
Od marca 2007 r. w programie "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" pracowała Grupa ds. Jakości Małych Przedszkoli. Jej celem było wypracowanie standardów pracy Małego Przedszkola i listy wskaźników, które pomogą ocenić stopień realizacji standardów przez daną placówkę.
Małe Przedszkole w Każdej Wsi - logo
 

Skład grupy

Grupa składała się z przedstawicieli Zespołu Zarządzającego programem (Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Tomasz Siemież, Magdalena Gerlecka, Katarzyna Stachańska, Mikołaj Gassen-Piekarski) i przedstawicielek grupy nauczycielek Małych Przedszkoli (Mirosława Kucol, Stanisława Płaszczyńska, Henryka Sajnóg, Jolanta Walicka).

Pracę grupy moderowała Ewa Kędracka, specjalista ds. jakości (przez ostatnie lata w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, obecnie – w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie).

 

Organizacja pracy

Praca grupy odbywały się podczas 10-godzinnych spotkań organizowanych w czasie i miejscu szkoleń Grupy II nauczycielek Małych Przedszkoli oraz szkoleń grupy animatorek (Otwock 3–4 marca, Warszawa 30–31 marca; Kołobrzeg 20–21 kwietnia; Jachranka 12–13 maja 2007 r.).

 

Efekty pracy

Efekt pracy Grupy będzie pomocny:

 • zespołowi zarządzającemu programem oraz jego uczestnikom – do promowania idei Małych Przedszkoli prowadzonych przez wiejskie stowarzyszenia,
 • nauczycielkom Małych Przedszkoli już istniejących oraz powstających w 2007 roku w programie – do oceny własnej pracy,
 • przedszkolom powstającym w innych projektach dotyczących alternatywnych form edukacji przedszkolnej, realizowanych zgodnie z modelem Federacji Inicjatyw Oświatowych w całym kraju – do zapoznania się z modelem Małego Przedszkola i odniesienia do niego swojej pracy,
 • wiejskim grupom inicjatywnym oraz stowarzyszeniom rozwoju wsi – do zapoznania się z możliwościami założenia Małego Przedszkola i wymaganiami mu stawianymi,
 • stowarzyszeniom rozwoju wsi prowadzącym Małe Przedszkola – do oceny jakości pracy ich placówek.

 

 
Małe Przedszkole w Każdej Wsi
 
Edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem edukacji. Przedszkola to nie "przechowalnie" dzieci. Od jakości ich pracy zależą szanse dalszego kształcenia w szkołach. Tymczasem w Polsce dzieci wiejskie mają znacznie trudniejszy dostęp do edukacji przedszkolnej niż dzieci w miastach. Dlatego przygotowaliśmy projekt "Małe Przedszkole w Każdej Wsi", który wygrał konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Małe Przedszkole w Każdej Wsi - logo
 

 

Projekt o wartości ponad 3,3 mln zakładał utworzenie od grudnia 2005 do grudnia 2007 r. 65 alternatywnych placówek edukacyjnych – Małych Przedszkoli. Miało w nich znaleźć opiekę 1000 dzieci od 3 do 5 roku życia. Rzeczywistość przerosła oczekiwania: naszych Małych Przedszkolaków jest ponad 1300!

Ikonka pobierzLista przedszkoli (PDF - 289 KB)
 

 

Dzięki współpracy FIO i partnerów regionalnych Małe Przedszkola powstały w czterech województwach:

 • kujawsko-pomorskim – 14 placówek, ponad 280 dzieci od początku projektu;
 • łódzkim – 14 placówek, ponad 260 dzieci od początku projektu;
 • pomorskim – 19 placówek, ponad 390 dzieci od początku projektu;
 • zachodniopomorskim – 18 placówek, ponad 420 dzieci od początku projektu.
 

 

Według amerykańskich naukowców każdy dolar zainwestowany w edukację do szóstego roku życia zwraca się ośmiokrotnie.

 

Pomysł Federacji Inicjatyw Oświatowych na zmianę w polskiej edukacji – to placówki tworzone i prowadzone przez stowarzyszenia wiejskie. Nie eksperymentujemy. Taki model doskonale sprawdził się w Małych Szkołach, które zakładali rodzice, nie godząc się z decyzją władz o likwidacji placówki edukacyjnej w swojej miejscowości.

Doświadczenia zebrane podczas realizacji naszego pierwszego programu – Mała Szkoła – potwierdziły, że rodzice angażują się w działalność placówek edukacyjnych, jeśli otrzymają zachętę i wsparcie. Przygotowują pomieszczenia, dbają o placówki, biorą udział w zajęciach i współpracują z władzami lokalnymi. To im najbardziej zależy na wykształceniu własnych dzieci. To oni najlepiej znają potrzeby dzieci. Podobnie jest w Małych Przedszkolach.

Edukacja w Małych Przedszkolach jest bezpłatna. Dzieci nie są dzielone na grupy wiekowe. Wszystkie chodzą do jednej, kilkunastoosobowej grupy, przypominającej wielopokoleniową rodzinę, w której silniejsi opiekują się słabszymi, a młodsi uczą od starszych. W takiej atmosferze nowe przedszkolaki łatwiej adaptują się do życia w przedszkolu, starsze stają się bardziej odpowiedzialne, a wszystkie uczą się współdziałania i życia społecznego.

Grupy różnowiekowe wymagają edukacji ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej, w parach i w małych grupkach. Dotychczas nie ma programu edukacji dla nauczycieli prowadzących takie ośrodki. Jednym z efektów projektu "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" ma być stworzenie programu, dostosowanego do nauczania grup różnowiekowych i przygotowującego nauczycieli do działań animatorskich dla środowiska lokalnego.

Korzyści z projektu odnoszą wszyscy: dzieci, rodzice i cała społeczność lokalna, nauczyciele Małych Przedszkoli i gminy. Uczestnicy projektu zakładają Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, uczą się prowadzić przedszkola, pozyskiwać środki na ich działalność i współpracować ponad podziałami.

Małe Przedszkola zyskały zaufanie i uznanie środowisk lokalnych. Dzieci bardzo lubią do nich chodzić. Władze wielu gmin wspierają Małe Przedszkola i chcą tworzyć kolejne. W zakładaniu i prowadzeniu placówek pomagają przygotowane przez nas liczne materiały – standardy jakości pracy przedszkoli, program szkolenia nauczycieli, materiały metodyczne.

Małe Przedszkole to pierwszy krok do:

 • wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich i miejskich,
 • wypracowania modelu edukacji przedszkolnej dostosowanego do potrzeb środowiska wiejskiego,
 • współpracy rodziców i nauczycieli,
 • budowania lokalnych koalicji na rzecz edukacji dzieci.

Woj. kujawsko-pomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Chlewiska, Grążawy, Laskowo, Liszkowo, Mlewo, Pruszcz, Sarbinowo Drugie, Skąpe, Skrzypkowo, Sokołowo, Sumin, Święte, Warszewice, Żerniki.

ikonka pobierzPDF - 91 KB

Woj. łódzkie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Biadaszki, Chojny, Grabów, Jeruzal, Kociszew, Kodrąb, Lubczyna, Niemojew, Osiek, Paradyż, Porczyny, Turowa Wola, Tyble, Zagórze.

ikonka pobierzPDF - 83 KB

Woj. pomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Borzechowo, Bytonia, Cedry Wielkie, Chwaszczyno, Giemlice, Grabiny Zameczek, Kleszczewo, Koźliny, Niepoględzie (2 placówki), Niestępowo, Pawłowo, Pępowo, Skrzeszewo, Szopa, Trutnowy, Wocławy, Wysin, Zaleskie.

ikonka pobierzPDF - 78 KB

Woj. zachodniopomorskie

Małe Przedszkola powstały w miejscowościach: Barnim, Barnówko, Daszewo, Gogolewo, Gorawino, Karścino, Karwin, Karwowo, Lubieniów, Łubowo, Płonno, Radowo Małe, Reptowo, Robuń, Rychnów, Sądów, Siedlice i Wiechowo.

ikonka pobierzPDF - 98 KB

Woj. kujawsko-pomorskie:
Woj. łódzkie:
Woj. pomorskie:
Woj. zachodniopomorskie:

 

ikonka pobierzMateriały z projektu - wyd. Warszawa 2007 (PDF - 2739 KB)

ikonka fotoGaleria zdjęć - przedszkola

ikonka fotoGaleria zdjęć - konferencje i szkolenia