Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Spełnione marzenia

Polskie Radio Szczecin, 27 listopada 2008

Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej WUP w Szczecinie realizuje zadania w zakresie realizacji i obsługi programów pomocowych UE, ukierunkowanych na rozwój społeczny. Źródłem finansowania tych przedsięwzięć jest Europejski Fundusz Społeczny – najstarszy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest redukowanie różnic w poziomie życia, zapewnienie spójności i solidarności społeczno-ekonomicznej oraz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju.
Polskie Radio Szczecin - miniatura
 

 

EFS finansuje projekty wdrażane na dwóch płaszczyznach: aktywne zwalczanie bezrobocia oraz rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy.

Zainteresowane podmioty wnioskują o dofinansowanie opracowanych przez siebie projektów, które składają w odpowiedzi na ogłoszone przez WUP konkursy. Większość konkursów ma charakter otwarty, tzn. że ogłaszane są raz w roku, a nabór projektów ma charakter ciągły – aż do wyczerpania się alokacji na dany rok. W 2008 roku zostało ogłoszonych łącznie 16 konkursów otwartych. Obecnie, ze względu na wyczerpanie się środków, WUP zamknął 9 konkursów, zaś 7 zawiesił ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków.

 

27.11.2008. Reportaż "Spełnione marzenia"

Przykładem niech będzie wieś Karwowo w gminie Łobez, działa, tam za unijne pieniądze, wiejskie przedszkole. Reportaż "Spełnione marzenia" ukazuje przedszkole, które jest jednym z 16, które powstało w 2008 roku w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki".

Starania o powstanie przedszkola w Karwowie rozpoczęto w 2006 roku. Pomogła Federacja Inicjatyw Oświatowych z Warszawy, która korzystając z unijnych środków realizowała program "Małe przedszkole w każdej wsi". Na początku nie było lokalu, więc przedszkole powstało w prywatnym mieszkaniu. Następnie w partnerstwie z gminą przeniesiono je do świetlicy wiejskiej. Korzystając z pieniędzy unijnych w ramach programu "Odnowa wsi" wyremontowano ją. Pierwsze półrocze 2008 roku przedszkole pozostało bez finansowania i wtedy przez pół roku prowadzono je społecznie aż uzyskano pieniądze z programu Kapitał ludzki.

Dziś dzieci, które przychodząc tu nie potrafiły się wspólnie bawić, adaptują się do warunków przebywania z rówieśnikami, ćwiczą pamięć, mają spotkania 2 razy w miesiącu z logopedą i psychologiem, mają również ćwiczenia usprawniające mowę.

Wieś Karwowo, która w latach 90. przedstawiała typowy obraz wsi popegeerowskiej zmienia się i jak mają tam nadzieję edukacja dzieci i przez to również dorosłych doprowadzi do myślenia bardziej nowoczesnego i perspektywicznego.

 

ikonka audioSpełnione marzenia (MP3 - 10 350 KB)