Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Seminarium dla przedstawicieli ukraińskich władz i NGO
8–9 lipca 2008 r. Bruchowyczach koło Lwowa odbyło się seminarium dla ukraińskich uczestników projektu. Jego celem było przedstawienie założeń projektu, prezentacja doświadczeń polskich, holenderskich i ukraińskich, które mogłyby zainspirować urzędników i ekspertów z czterech obwodów do stworzenia własnych projektów działań oraz rozpoczęcie pracy nad propozycjami zmian w wybranych wsiach.
k misie pl-ua
 

W seminarium wzięli udział:

  • przedstawiciele kuratoriów oświaty, samorządów wojewódzkich i instytutów podyplomowego kształcenia nauczycieli z obwodów: lwowskiego, połtawskiego i równieńskiego;
  • eksperci z Holandii (Uniwersytet Fontys) – John Scholtes, Arnold van Hulten i Jan Beijers, Polski – dr Janina Zawadowska i Ukrainy – Aleksandr Sofy;
  • przedstawiciele organizacji realizujących projekt – Alina Kozińska-Bałdyga (prezes FIO), Mykhaylo Bregin (prezes CIO).

Prezesi obu organizacji przypomnieli historię dotychczasowej współpracy i nakreślili jej perspektywy. Założenia projektu i plany dalszych działań przedstawiły jego koordynatorki: Elżbieta Tołwińska-Królikowska (FIO, Warszawa) i Olena Shynarovska (CIO).

A. Kozińska-Bałdyga i M. BreginO. Shynarovska i E. Tołwińska-Królikowska[lwow4][lwow5]

Część merytoryczna seminarium objęła prezentacje:

  • Plany Ministerstwa Edukacji Ukrainy dotyczące szkół wiejskich – przedstawiciel ministerstwa,
  • Diagnoza stanu i plany rozwoju oświaty wiejskiej w obwodzie lwowskim – kurator Paweł Hobzej
  • Diagnoza stanu i potrzeb w obwodach: rówieńskim i połtawskim – eksperci z tych obwodów
  • Mała Szkoła i Małe Przedszkole szansą rozwoju polskiej wsi – A. Kozińska-Bałdyga i E. Tołwińska-Królikowska
  • Doświadczenia holenderskie w zwiększaniu roli rodziców w zarządzaniu szkołą – J. Scholtes
  • Prawne możliwości podejmowania działań w środowisku wiejskim na Ukrainie – A. Sofy.

grupa równieńska[lwow7]grupa lwowska

Przedstawiciele trzech obwodów pracowali potem w grupach warsztatowych nad zarysem własnych projektów, które wpłynęłyby na rozwój wsi i zwiększyły ofertę szkół dla społeczności lokalnych i wpływ tych społeczności na zarządzanie szkołami. Projekty te zostały przedstawione drugiego dnia seminarium.

Podczas przerw i wieczorem trwały prace zespołu ukraińsko-polsko-holenderskiego nad przyszłym wspólnym, dużym projektem wspierania szkół wiejskich na Ukrainie.

holenderscy ekspercieksperci polscy i holenderscy