Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Co robiliśmy w roku 2003
wtorek, 04 stycznia 2005 18:55
 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i Punktu Porad Prawnych (we współpracy z Academia Iuris). Udzielaliśmy porad telefonicznie, mailem i bezpośrednio – w terenie i w biurze.
 • Mediacje m.in. w Szafarni (trzykrotnie), Bedlnie, Wilkowie (z udziałem kuratora oświaty), Winownie, Siennicy, Ostrowi Mazowieckiej, Ostródzie.
 • Szkolenia w gminach Sanok, Stoszowice, Dobrodzień, Recz, Łagów i wsiach Komarno, Brzuza, Zaświatycze. W gminach odbywały się spotkania informacyjno-szkoleniowe w poszczególnych wsiach (np. w gminach: Sanok – w 5 wsiach, Stoszowice – w 4, Dobrodzień – w 3, Koziegłowy – w 2) oraz spotkania z radnymi i sołtysami.
 • Organizacja konferencji – 2 regionalne (Łykoszyn i Wrocław) i 2 ogólnopolskie w Warszawie (22–23 czerwca – XI Forum Inicjatyw Oświatowych) dla Małych Szkół i osób zainteresowanych przekształceniem szkoły w ośrodek rozwoju wsi lub wykorzystaniem budynków po zlikwidowanych szkołach; 25 czerwca dla samorządów. Zorganizowaliśmy też 3 seminaria – dla kobiet wiejskich (27 października), dla przedsiębiorców (7 listopada) i dla wolontariuszy (5 grudnia – Dzień Wolontariusza). Wsparliśmy zorganizowanie warsztatów w gminie Zator (Ruda i Palczowice – 13 października) przy okazji warsztatów wędrownych Prepare organizowanych przez FAOW i Forum Inicjatyw Oświatowych (7 listopada).
 • Udział w konferencjach w Krynicy, Jachrance, Krakowie, Nitrze. Udzielaliśmy wywiadów, braliśmy udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.
 • Badania – "Przygotowanie wsi do przyjęcia środków z Unii Europejskiej" i sytuacja ekonomiczna Małych Szkół (przekazywanie przez gminę dotacji) – w trakcie realizacji.
 • Wyjazd szkoleniowy do Holandii grupy 30 przedstawicieli Małych Szkół.
 • Program "Wakacje z wolontariuszem". 280 studentów wyjechało do 37 wsi.
 • Trwają prace nad organizacją Funduszu Wiejskich Inwestycji Oświatowych.
 • Pod opieką FIO znajduje się Dom Dziecka w Komarnie. Były w nim organizowane m.in. warsztaty wakacyjne, szkolenie, wyjazdy wolontariuszy, przyjazdy wychowanków do Warszawy.
 • Wydaliśmy 10 numerów miesięcznika "Mała Szkoła" i poradnik "Jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Mała Szkołę".