Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Co robiliśmy w roku 2003
wtorek, 04 stycznia 2005 18:55
 • Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i Punktu Porad Prawnych (we współpracy z Academia Iuris). Udzielaliśmy porad telefonicznie, mailem i bezpośrednio – w terenie i w biurze.
 • Mediacje m.in. w Szafarni (trzykrotnie), Bedlnie, Wilkowie (z udziałem kuratora oświaty), Winownie, Siennicy, Ostrowi Mazowieckiej, Ostródzie.
 • Szkolenia w gminach Sanok, Stoszowice, Dobrodzień, Recz, Łagów i wsiach Komarno, Brzuza, Zaświatycze. W gminach odbywały się spotkania informacyjno-szkoleniowe w poszczególnych wsiach (np. w gminach: Sanok – w 5 wsiach, Stoszowice – w 4, Dobrodzień – w 3, Koziegłowy – w 2) oraz spotkania z radnymi i sołtysami.
 • Organizacja konferencji – 2 regionalne (Łykoszyn i Wrocław) i 2 ogólnopolskie w Warszawie (22–23 czerwca – XI Forum Inicjatyw Oświatowych) dla Małych Szkół i osób zainteresowanych przekształceniem szkoły w ośrodek rozwoju wsi lub wykorzystaniem budynków po zlikwidowanych szkołach; 25 czerwca dla samorządów. Zorganizowaliśmy też 3 seminaria – dla kobiet wiejskich (27 października), dla przedsiębiorców (7 listopada) i dla wolontariuszy (5 grudnia – Dzień Wolontariusza). Wsparliśmy zorganizowanie warsztatów w gminie Zator (Ruda i Palczowice – 13 października) przy okazji warsztatów wędrownych Prepare organizowanych przez FAOW i Forum Inicjatyw Oświatowych (7 listopada).
 • Udział w konferencjach w Krynicy, Jachrance, Krakowie, Nitrze. Udzielaliśmy wywiadów, braliśmy udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.
 • Badania – "Przygotowanie wsi do przyjęcia środków z Unii Europejskiej" i sytuacja ekonomiczna Małych Szkół (przekazywanie przez gminę dotacji) – w trakcie realizacji.
 • Wyjazd szkoleniowy do Holandii grupy 30 przedstawicieli Małych Szkół.
 • Program "Wakacje z wolontariuszem". 280 studentów wyjechało do 37 wsi.
 • Trwają prace nad organizacją Funduszu Wiejskich Inwestycji Oświatowych.
 • Pod opieką FIO znajduje się Dom Dziecka w Komarnie. Były w nim organizowane m.in. warsztaty wakacyjne, szkolenie, wyjazdy wolontariuszy, przyjazdy wychowanków do Warszawy.
 • Wydaliśmy 10 numerów miesięcznika "Mała Szkoła" i poradnik "Jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Mała Szkołę".