Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Co robiliśmy w roku 2002
wtorek, 04 stycznia 2005 18:54

Luty

 • Przedstawiciele FIO – Alina Kozińska i Przemysław Radwański, odwiedzili Holandię i uzgodnili zakres współpracy z Federacją SCALA i Uniwersytetem FONTYS w s'Hertogenbosch.
 • Wizyta Małej Szkoły z Nowicy z jasełkami łemkowskimi. Organizacja dwóch występów w warszawskich kościołach.
 • IX Forum Inicjatyw Oświatowych – "Mała Szkoła ośrodkiem rozwoju wsi" w kompleksie szkół Przymierza Rodzin. Forum dla środowisk wiejskich.

Maj

 • Wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej, prof. Jerzego Hausnera w siedzibie Federacji. Uzgodnienie planu współpracy.

Czerwiec

 • X Forum Inicjatyw Oświatowych – "Szkoła ośrodkiem rozwoju" w Sejmie i w kompleksie szkół Przymierza Rodzin. Podczas trzydniowego Forum z udziałem uczestników z całej Polski oraz gości zagranicznych zastanawialiśmy się nad możliwościami wykorzystania doświadczeń Programu "Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi" jako uniwersalnego doświadczenia określającego nową jakość w edukacji i pożądany społecznie kierunek rozwoju szkoły.

Lipiec–wrzesień

 • Druga edycja programu "Wakacje z wolontariuszem" połączonego z międzyuczelnianym programem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej "Zielona informatyka". Blisko 100 studentów z pięciu uczelni warszawskich spędziło po dwa tygodnie w 18 wsiach w całej Polsce. Wolontariusze bawili się z dziećmi i młodzieżą, zajmując się sztuką, nauką obsługi komputerów i tworzenia stron internetowych, organizowali czas wolny dzieciom i nawiązywali współpracę z dorosłymi. W Komarnie odbywały się zajęcia z dziećmi ze wsi i z Domu Dziecka.

Sierpień

 • Podpisanie listów intencyjnych między FIO, pięcioma polskimi uczelniami, federacją holenderską i holenderskim uniwersytetem z Hertogenbosch w sprawie rozwoju systemu szkoleń i organizacji studiów podyplomowych. Początek programu został wyznaczony na rok 2003. Na początku września polsko-holenderski projekt trafił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.
 • Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka w Komarnie i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem programu wychowawczego opartego na hipoterapii. Wycieczka dzieci z DD do Warszawy.

Październik

 • Podsumowanie programu "Wakacje z wolontariuszem – Zielona informatyka" w domu Krzysztofa Zanussiego.
 • Mała Szkoła w Kunkowej otrzymała imię Jacka Kuronia. Uroczystość odbyła się w Warszawie w mieszkaniu Patrona. Wycieczka po Warszawie dzieci z Kunkowej.

Listopad

 • Współfinansowana przez Komisję Europejską międzynarodowa (Polska, Niemcy, Holandia, Czechy) konferencja "Miasta i gminy partnerskie: współpraca w środowisku lokalnym – edukacja i opieka społeczna". Konferencja odbywała się w Głuchołazach, pod patronatem i z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera.

Grudzień

 • Raport z badań: "Aktywizacja społeczności lokalnych na terenach byłych PGR-ów poprzez program Mała Szkoła".

Ponadto:

 • Federacja Inicjatyw Oświatowych jako jedna z 7 organizacji pozarządowych zostaje zaproszona przez Premiera Leszka Millera do Zespołu Zadaniowego, który ma opracować Narodową Strategię Integracji Społecznej.
 • Działał punkt konsultacyjny.
 • Prowadziliśmy mediacje w konfliktach lokalnych, w tym przez 8 miesięcy wspieraliśmy społeczność Szafarni.
 • Wydawaliśmy miesięcznik "Mała Szkoła" (10 edycji, nakład 1000–3000 egz.).
 • Końcówka prac nad wydaniem poradnika "Jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Małą Szkołę" (objętość 300 stron, nakład 5 tys. egzemplarzy). Planowany termin wydania – styczeń 2003.
 • Wymiana pieca centralnego ogrzewania w szkole prowadzonej przez Tadeusza Wądołowskiego w Targoniach Wielkich na wysokiej sprawności piec wykorzystujący odpady drzewne. FIO realizowała projekt ze środków GEF/UNDP.
 • Zaawansowane prace nad stworzeniem planu strategicznego Federacji (zawieszone w maju).
 • Prace zmierzające do wybudowania ośrodka szkoleniowego Federacji w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Atrium".
 • Federacja utrzymywała we wsi Komarno dwa konie – jednego zakupionego oraz jednego otrzymanego w 2001 r dla dzieci z Domu Dziecka.
 • Prezes Federacji, Alina Kozińska-Bałdyga uczestniczyła w pracach kapituły Konkursu Pro Publico Bono oraz w cyklu konferencji promujących działalność obywatelską, pracach Zespołu Zadaniowego ds. Przygotowania Narodowej Strategii Reintegracji Społecznej i w konferencji Szkoła jako Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Armenii.