Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Co robiliśmy w roku 2002
wtorek, 04 stycznia 2005 18:54

Luty

 • Przedstawiciele FIO – Alina Kozińska i Przemysław Radwański, odwiedzili Holandię i uzgodnili zakres współpracy z Federacją SCALA i Uniwersytetem FONTYS w s'Hertogenbosch.
 • Wizyta Małej Szkoły z Nowicy z jasełkami łemkowskimi. Organizacja dwóch występów w warszawskich kościołach.
 • IX Forum Inicjatyw Oświatowych – "Mała Szkoła ośrodkiem rozwoju wsi" w kompleksie szkół Przymierza Rodzin. Forum dla środowisk wiejskich.

Maj

 • Wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej, prof. Jerzego Hausnera w siedzibie Federacji. Uzgodnienie planu współpracy.

Czerwiec

 • X Forum Inicjatyw Oświatowych – "Szkoła ośrodkiem rozwoju" w Sejmie i w kompleksie szkół Przymierza Rodzin. Podczas trzydniowego Forum z udziałem uczestników z całej Polski oraz gości zagranicznych zastanawialiśmy się nad możliwościami wykorzystania doświadczeń Programu "Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi" jako uniwersalnego doświadczenia określającego nową jakość w edukacji i pożądany społecznie kierunek rozwoju szkoły.

Lipiec–wrzesień

 • Druga edycja programu "Wakacje z wolontariuszem" połączonego z międzyuczelnianym programem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej "Zielona informatyka". Blisko 100 studentów z pięciu uczelni warszawskich spędziło po dwa tygodnie w 18 wsiach w całej Polsce. Wolontariusze bawili się z dziećmi i młodzieżą, zajmując się sztuką, nauką obsługi komputerów i tworzenia stron internetowych, organizowali czas wolny dzieciom i nawiązywali współpracę z dorosłymi. W Komarnie odbywały się zajęcia z dziećmi ze wsi i z Domu Dziecka.

Sierpień

 • Podpisanie listów intencyjnych między FIO, pięcioma polskimi uczelniami, federacją holenderską i holenderskim uniwersytetem z Hertogenbosch w sprawie rozwoju systemu szkoleń i organizacji studiów podyplomowych. Początek programu został wyznaczony na rok 2003. Na początku września polsko-holenderski projekt trafił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.
 • Nawiązanie współpracy z Domem Dziecka w Komarnie i rozpoczęcie prac nad przygotowaniem programu wychowawczego opartego na hipoterapii. Wycieczka dzieci z DD do Warszawy.

Październik

 • Podsumowanie programu "Wakacje z wolontariuszem – Zielona informatyka" w domu Krzysztofa Zanussiego.
 • Mała Szkoła w Kunkowej otrzymała imię Jacka Kuronia. Uroczystość odbyła się w Warszawie w mieszkaniu Patrona. Wycieczka po Warszawie dzieci z Kunkowej.

Listopad

 • Współfinansowana przez Komisję Europejską międzynarodowa (Polska, Niemcy, Holandia, Czechy) konferencja "Miasta i gminy partnerskie: współpraca w środowisku lokalnym – edukacja i opieka społeczna". Konferencja odbywała się w Głuchołazach, pod patronatem i z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera.

Grudzień

 • Raport z badań: "Aktywizacja społeczności lokalnych na terenach byłych PGR-ów poprzez program Mała Szkoła".

Ponadto:

 • Federacja Inicjatyw Oświatowych jako jedna z 7 organizacji pozarządowych zostaje zaproszona przez Premiera Leszka Millera do Zespołu Zadaniowego, który ma opracować Narodową Strategię Integracji Społecznej.
 • Działał punkt konsultacyjny.
 • Prowadziliśmy mediacje w konfliktach lokalnych, w tym przez 8 miesięcy wspieraliśmy społeczność Szafarni.
 • Wydawaliśmy miesięcznik "Mała Szkoła" (10 edycji, nakład 1000–3000 egz.).
 • Końcówka prac nad wydaniem poradnika "Jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Małą Szkołę" (objętość 300 stron, nakład 5 tys. egzemplarzy). Planowany termin wydania – styczeń 2003.
 • Wymiana pieca centralnego ogrzewania w szkole prowadzonej przez Tadeusza Wądołowskiego w Targoniach Wielkich na wysokiej sprawności piec wykorzystujący odpady drzewne. FIO realizowała projekt ze środków GEF/UNDP.
 • Zaawansowane prace nad stworzeniem planu strategicznego Federacji (zawieszone w maju).
 • Prace zmierzające do wybudowania ośrodka szkoleniowego Federacji w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Atrium".
 • Federacja utrzymywała we wsi Komarno dwa konie – jednego zakupionego oraz jednego otrzymanego w 2001 r dla dzieci z Domu Dziecka.
 • Prezes Federacji, Alina Kozińska-Bałdyga uczestniczyła w pracach kapituły Konkursu Pro Publico Bono oraz w cyklu konferencji promujących działalność obywatelską, pracach Zespołu Zadaniowego ds. Przygotowania Narodowej Strategii Reintegracji Społecznej i w konferencji Szkoła jako Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Armenii.