Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XIII Forum (2006)
 

Szkoła obywateli - edukacja dla rozwoju wsi

XIII Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 22–23 kwietnia 2006 r.

13 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Forum poświęcone problemom uspołecznienia oświaty i przybliżenia jej obywatelom, zwłaszcza rodzicom, a także wyzwaniom, z jakimi musi się zmierzyć edukacja na wsi. Przed polską wsią stoją bowiem wielkie wyzwania cywilizacyjne – przekształcenia gospodarki opartej na rolnictwie w gospodarkę wielofunkcyjną opartą na wiedzy. Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest dobre, dostosowane do potrzeb, możliwości, tradycji i specyfiki lokalnego środowiska wykształcenie. Fundamentem programu edukacji dla rozwoju wsi jest objęcie edukacją przedszkolną wszystkich małych dzieci, wyrównanie szans dzieci i młodzieży szkolnej oraz stworzenie powszechnej możliwości edukacji ustawicznej osób dorosłych.

Doświadczenia organizacji pozarządowych i samorządów pozwalają na stworzenie rozwiązań systemowych, których realizacja jest możliwa dzięki funduszom europejskim. Warunkiem powodzenia jest odpowiednia polityka państwa i władz samorządowych, samoorganizacja i aktywność społeczności wiejskich, oraz system wsparcia merytorycznego gwarantujący transfer wiedzy i informacji do środowisk wiejskich i umożliwiający optymalne wykorzystanie pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Najważniejsza jest jednak dobra, partnerska współpraca wszystkich zainteresowanych rozwojem wsi: polityków, samorządowców, rodziców, nauczycieli, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu.

Coraz częściej organizacje społeczne, stowarzyszenia rodziców, fundacje powołane przez absolwentów zainteresowane są przejęciem i prowadzeniem szkół. Doświadczenia innych krajów Europy i świata przekonują, że jest to ciekawy i efektywny kierunek działania. Warto się z nimi zapoznać i spróbować przejąć niektóre rozwiązania.

Chcemy też, aby stowarzyszenia rozwoju wsi, które tak dobrze sprawdziły się w programie Mała Szkoła, stały się powszechną formą samoorganizacji mieszkańców wsi i żeby zakładały one przedszkola, świetlice wiejskie, biblioteki, kluby internetowe i prowadziły działalność na rzecz kultury, pomocy społecznej, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

Komitet organizacyjny:

  • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
  • Federacja Inicjatyw Oświatowych
  • Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Woj. Zachodniopomorskiego