Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XIII Forum (2006)
 

Szkoła obywateli - edukacja dla rozwoju wsi

XIII Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 22–23 kwietnia 2006 r.

13 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Forum poświęcone problemom uspołecznienia oświaty i przybliżenia jej obywatelom, zwłaszcza rodzicom, a także wyzwaniom, z jakimi musi się zmierzyć edukacja na wsi. Przed polską wsią stoją bowiem wielkie wyzwania cywilizacyjne – przekształcenia gospodarki opartej na rolnictwie w gospodarkę wielofunkcyjną opartą na wiedzy. Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest dobre, dostosowane do potrzeb, możliwości, tradycji i specyfiki lokalnego środowiska wykształcenie. Fundamentem programu edukacji dla rozwoju wsi jest objęcie edukacją przedszkolną wszystkich małych dzieci, wyrównanie szans dzieci i młodzieży szkolnej oraz stworzenie powszechnej możliwości edukacji ustawicznej osób dorosłych.

Doświadczenia organizacji pozarządowych i samorządów pozwalają na stworzenie rozwiązań systemowych, których realizacja jest możliwa dzięki funduszom europejskim. Warunkiem powodzenia jest odpowiednia polityka państwa i władz samorządowych, samoorganizacja i aktywność społeczności wiejskich, oraz system wsparcia merytorycznego gwarantujący transfer wiedzy i informacji do środowisk wiejskich i umożliwiający optymalne wykorzystanie pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Najważniejsza jest jednak dobra, partnerska współpraca wszystkich zainteresowanych rozwojem wsi: polityków, samorządowców, rodziców, nauczycieli, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu.

Coraz częściej organizacje społeczne, stowarzyszenia rodziców, fundacje powołane przez absolwentów zainteresowane są przejęciem i prowadzeniem szkół. Doświadczenia innych krajów Europy i świata przekonują, że jest to ciekawy i efektywny kierunek działania. Warto się z nimi zapoznać i spróbować przejąć niektóre rozwiązania.

Chcemy też, aby stowarzyszenia rozwoju wsi, które tak dobrze sprawdziły się w programie Mała Szkoła, stały się powszechną formą samoorganizacji mieszkańców wsi i żeby zakładały one przedszkola, świetlice wiejskie, biblioteki, kluby internetowe i prowadziły działalność na rzecz kultury, pomocy społecznej, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.

Komitet organizacyjny:

  • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
  • Federacja Inicjatyw Oświatowych
  • Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Woj. Zachodniopomorskiego