Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

X Forum (2002)
 

Szkoła ośrodkiem rozwoju

X Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 22–24 czerwca 2002 r.

Jedyną krytyką godną obywatela jest krytyka poprzez czynienie
(Stanisław Thugut)

10 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Zadaniem X Forum było podsumowanie dotychczasowych działań ruchu obywatelskiego na rzecz edukacji i bilansu reformy oświaty oraz określenie niezbędnych działań na przyszłość.

Patronat nad X Forum Inicjatyw Oświatowych objął marszałek Sejmu Marek Borowski. W pierwszym dniu gościliśmy w gmachu Sejmu, dwa kolejne – w Szkole Przymierza Rodzin.

Podczas Forum dyskutowaliśmy o możliwościach wykorzystania doświadczeń programu "Mała Szkoła Ośrodkiem Rozwoju Wsi" jako uniwersalnego doświadczenia określającego nową jakość w edukacji i pożądany społecznie kierunek rozwoju szkoły.

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że o edukacji trzeba rozmawiać ponad podziałami politycznymi. Pokazują, że wprowadzanie zmian nie uda się bez rzeczywistej współpracy władz i społeczeństwa obywatelskiego. Wątpliwa też będzie efektywność działań, jeśli strony nie dołożą starań, by uczynić ze szkół potężne narzędzie rozwoju społecznego.

Potrzeby są ogromne. Postawiliśmy dopiero pierwsze kroki na drodze do nowoczesnej edukacji, odpowiadającej naszym potrzebom i marzeniom o silnej, nowoczesnej Polsce wykształconych ludzi. Potrzebny jest wspólny wysiłek wszystkich, którzy myślą w kategoriach dobra publicznego, patriotyzmu, a przede wszystkim dobra naszych dzieci i młodzieży, "pospolite ruszenie" na rzecz edukacji i rozwoju.

 

Postulaty X Forum:

Tworzenie efektywnej polityki edukacyjnej w Polsce wymaga:

 • partnerstwa władz państwowych, samorządowych i społeczeństwa
 • działań ponadpolitycznych
 • planowania w perspektywie co najmniej 20 lat

Społeczeństwo samoorganizuje się poprzez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje obywatelskie. Dlatego niezbędne jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych przez:

 • ustawodawstwo zapewniające finansowanie organizacji pozarządowych z podatków obywateli i kontraktowania ich usług
 • aktywizację i integrację społeczeństwa

Polityka edukacyjna powinna być oparta na:

 • wspólnym wysiłku państwa, biznesu i organizacji pozarządowych. Potrzebne jest uczynienie z edukacji priorytetu ("pospolite ruszenie")
 • oddaniu rodzicom decyzji co do edukacji ich dzieci. Rodzice, społeczności lokalne i nauczyciele zorganizowani w stowarzyszenia wspierające lub prowadzące szkoły powinni decydować o wyborze dyrektora szkoły i kontrolować finanse szkoły
 • przekazywaniu szkół samorządowych do prowadzenia stowarzyszeniom rodziców i lokalnym społecznościom, jeśli te będą chciały je przejąć. Szkoły samorządowe i szkoły prowadzone przez stowarzyszenia powinny mieć te same prawa i możliwości.
 • edukacji matek, ojców i dzieci od 2 roku życia i powszechnym dostępie do edukacji w wieku przedszkolnym. Każde dziecko powinno mieć możliwość uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych w miejscu swojego zamieszkania.
 • edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych w powszechny system oświaty. Programy nauczania powinny być dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości
 • stworzeniu w środowiskach wiejskich możliwości zdobycia powszechnego wykształcenia średniego młodzieży i dorosłym w oparciu o sieć Małych Szkół zatrudniających nauczycieli przygotowywanych do edukacji osób dorosłych realizowanej z użyciem technik informatycznych
 • powszechnej edukacji obywatelskiej całego społeczeństwa i władz, aby demokracja i samorządność wprowadzona prawem mogła być realizowana w praktyce.

 

Materiały:

ikonka linkWystąpienie sen. Grażyny Staniszewskiej (PDF - 39 KB)

ikonka linkWystąpienie min. Jerzego Hausnera (PDF - 65 KB)

ikonka linkWystąpienie prof. Andrzeja Janowskiego (PDF - 72 KB)

ikonka_linkWystąpienie pos. Danuty Grabowskiej (PDF - 42 KB)