Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Z doświadczeń alternatywnych przedszkoli

Dyrektor Szkoły, 14 września 2008. Autorka: Janina Zawadowska

Program "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej" kończy się i czas podsumować jego wyniki. W dniu 24 czerwca 2008 r. w lokalu Fundacji Batorego w Warszawie zebrało się grono fachowców, aby poświęcić trochę czasu na refleksję: jakie są faktyczne owoce tych projektów i co zrobić, żeby ich rezultaty były trwałe.
Dyrektor Szkoły - zrzut ekranu
 

Organizatorami spotkania były organizacje, które w tym projekcie były najbardziej aktywne: Federacja Inicjatyw Oświatowych FIO, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce i Borki.

Uczestniczyli w spotkaniu między innymi przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących inne projekty alternatywnych form edukacji przedszkolnej z całej Polski, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, kuratoriów i organizacji pozarządowych.

Z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej głos zabrał p. Witold Witowski, dyrektor biura wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MEN. Podkreślił on znaczenie realizowanych projektów dla realizacji polityki edukacyjnej MEN. To największy projekt w UE w latach 2007–2013. Jeśli chodzi o jego skalę, to można go porównać jedynie do powojennego programu elektryfikacji wsi. Obiecał, że Ministerstwo będzie wspierało istniejące przedszkola (jest ich około 800) i powstawanie nowych.

Wyniki projektu: "Mazowieckie Małe Przedszkola" omówiła Dorota Długosz, kierownik projektu ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce i Borki. Ważnym elementem innowacyjnym tego projektu było kształcenie na odległość nauczycielek przygotowujących się do prowadzenia Małych Przedszkoli. Do tego celu w ramach projektu każda z uczestniczek otrzymała laptop i drukarkę.

Wnioski z realizacji projektów pilotażowych "Alternatywnych form edukacji przedszkolnej" przedstawiła Alina Kozińska-Bałdyga, prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych. Niezależnie od sukcesów tego programu, są też miejsca, gdzie wszystkie przedszkola zamknięto po zakończeniu wsparcia finansowego z EFS, co trzeba uznać za porażkę. Przedstawiciele MEN poprosili o dane, gdzie występują takie zjawiska – będą interweniować.

O finansowaniu edukacji przedszkolnej w Polsce mówiła Anna Blumsztajn z Fundacji Komeńskiego. Zwróciła uwagę, ze Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym dostęp do edukacji przedszkolnej nie jest finansowany z budżetu centralnego.

W dyskusji panelowej Emilia Różycka z Departamentu zwiększania Szans Edukacyjnych MEN omówiła zmiany dotyczące realizacji podstawy programowej w przedszkolach.

Z kolei Marek Olszewski ze związku Gmin Wiejskich zwrócił uwagę na język, jakiego używa się, mówiąc o wójtach zamykających przedszkola: "wójt nie chciał... nie rozumiał.." Czy zamknięcie przedszkola samorządowego, gdzie dla dwanaściorga dzieci zatrudniono dwanaście osób personelu, było nieuzasadnione?

Bardzo pocieszające dla osób tworzących Małe Przedszkola jest znaczne złagodzenie wymogów budowlanych i BHP w stosunku do lokali przedszkolnych.