Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

VII Forum (2000)
 

Mała szkoła - wielka szansa

VII Forum Inicjatyw Oświatowych
Sejm, 2–3 grudnia 2000 r.

7 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Podczas Forum osoby zainteresowane programem "Mała Szkoła" dowiadywały się, jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Małą Szkołę, zmniejszyć koszty jej utrzymania, podnieść jakość nauczania oraz jak uczynić ze szkoły ośrodek edukacji i rozwoju całej wsi.

 

Miesięcznik "Mała Szkoła"

Jednym z efektów Forum było powstanie miesięcznika "Mała Szkoła" (wydawany od stycznia 2001 r.). Podstawowy cel pisma – to wspieranie działań służących zrównoważonemu rozwojowi środowisk wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców wsi chcących założyć własne stowarzyszenia prowadzące szkoły. Jest to jedyne pismo zajmujące się tą tematyką skierowane do środowisk wiejskich.

Założenia pisma:

  • wymiana doświadczeń związanych z wprowadzeniem reformy oświaty,
  • motywacja do podejmowania inicjatyw m.in. przez promowanie liderów i pozytywnych wzorów,
  • przeprowadzanie sondaży opinii społecznej w środowiskach wiejskich,
  • nawiązanie łączności z odbiorcami (dział korespondencji).

W listopadzie 2000 roku ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało środki na sfinansowanie trzech numerów miesięcznika.

 

Informacje o działalniach ruchu Forum Inicjatyw Oświatowych

Od czterech lat organizujemy Forum Inicjatyw Oświatowych (1). W 1999 roku powstało Centrum Inicjatyw Oświatowych (2), a następnie powołana została Federacja Inicjatyw Oświatowych (3), zarejestrowana w styczniu 2000 r. Od sierpnia 1998 r. Centrum prowadzi działania, a od sierpnia 1999 r. program "Mała Szkoła". Jego częścią są badania naukowe (4), punkt konsultacyjny (5) oraz działania lobbystyczne. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w ogłoszonym w lutym 2000 r. programie o tej samej nazwie – "Mała Szkoła" – Centrum Inicjatyw Oświatowych umieszczone jako zostało główny realizator programu.

1. Forum Inicjatyw Oświatowych

- to spotkania inicjatyw i organizacji pozarządowych, rodziców, nauczycieli, samorządowców i polityków. Od 1997 r. zorganizowaliśmy 6 spotkań ogólnopolskich, pomogliśmy zorganizować 5 lokalnych i 1 zagraniczne we Lwowie na Ukrainie. Od II FIO (czerwiec 1998) spotkania organizowane są w gmachu Sejmu pod patronatem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. IV FIO (listopad 1999) zostało poświęcone problemom oświaty wiejskiej, Jego wynikiem był sprzeciw wobec zamykania małych wiejskich szkół. W wyniku realizacji postulatów z tego spotkania zaczęliśmy realizację programu „Mała Szkoła”.

2. Centrum Inicjatyw Oświatowych

- jest biurem utworzonym na wniosek uczestników III FIO (listopad 1998). W 1999 r. funkcjonowało przy Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej EKO-OKO, współorganizatorze Forum. W styczniu 2000 roku prowadzenie Centrum zostało przekazane Federacji Inicjatyw Oświatowych.

3. Federacja Inicjatyw Oświatowych

- jest związkiem stowarzyszeń i fundacji współpracujących na rzecz wspierania zmian w oświacie. Federacja założona została przez organizacje współtworzące Forum Inicjatyw Oświatowych. Mamy nadzieję, że członkami Federacji staną się wiejskie stowarzyszenia powstałe w ramach programu "Mała Szkoła"

4. Badania
  • Ocena sytuacji społecznej w gminach wiejskich w Polsce południowo-wschodniej – raport przygotowany wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego na zlecenie Banku Światowego (marzec–kwiecień 1999);
  • Informacje o doświadczeniach i inicjatywach samorządów i społeczności lokalnych w przededniu i w pierwszych miesiącach reformy oświaty (ze środków MEN, wrzesień–grudzień 1999)
  • Mała szkoła – wielka szansa – badanie zjawiska zamykania szkół (ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, sierpień–październik 1999).

Badania te stały się podstawą przygotowania przez Federację realizacji programu "Mała Szkoła".

5. Punkt konsultacyjny

- działa od lipca 1998 r. i udziela informacji i porad bezpośrednio w biurze oraz telefonicznie, listownie i mailem. Prowadzi poradnictwo dotyczące problemu likwidacji małych szkół przez samorządy i wspiera inicjatywy rodziców i lokalnych społeczności zmierzające do uchronienia szkoły przed likwidacją. Powstanie 57 stowarzyszeń i założonych przez nie 42 szkół publicznych i 5 niepublicznych to owoc mediacji w lokalnych konfliktach, konsultacji w społecznościach, przygotowania dla nich wzorcowych zestawów dokumentów pozwalających zakładać stowarzyszenia i szkoły; owoc interwencji i negocjacji z władzami samorządowymi i kuratorami. Dotychczas punkt konsultacyjny działał społecznie, ale wobec wzrastającej liczby zgłoszeń i coraz szerszego zakresu pytań i porad wymaga zatrudniania pracowników i płatnych doradców.

 

Materiały

ikonka pobierzProgram forum (PDF - 41 KB)

ikonka pobierzTematy warsztatów (PDF - 43 KB)

ikonka pobierzList premiera Jerzego Buzka (PDF - 39 KB)

ikonka pobierzList Jacka Kuronia (PDF - 38 KB)

ikonka pobierzList prof. Andrzeja Sicińskiego (PDF - 38 KB)

ikonka pobierzA. Firkowska-Mankiewicz - Edukacja włączająca zadaniem polskiej szkoły (PDF - 95 KB)

ikonka linkR. Piwowarski - Małe Szkoły? – tak

ikonka linkA. Kozińska-Bałdyga - Małe Szkoły – jak to było

ikonka linkB. Karlińska - Pedagog szkolny w Małej Szkole

ikonka linkA. Kozińska-Bałdyga - Gmina a organizacje pozarządowe