Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

III Forum (1998)
 

Działania obywatelskie zmieniają polską oświatę

III Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa 7–8 listopada 1998 r.

3 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Forum z udziałem 330 osób, w tym gości z Białorusi i Ukrainy, było poświęcone współpracy organizacji pozarządowych, szkół i samorządu terytorialnego w decentralizacji polityki oświatowej oraz pracom nad przygotowaniem Narodowego Programu Edukacji Informatycznej "Myśleć w Europie".

 

ikonka pobierzProgram Forum (PDF - 45 KB)

 

Cele Forum:

 • wymiana informacji między środowiskami uczestników Forum
 • wyrażenie i przekazanie opinii sejmowi, rządowi i opinii publicznej
 • wsparcie środowisk nauczycieli oraz organizacji pozarządowych w przygotowaniach do reformy oświaty
 • wsparcie procesu przyjmowania przez szkoły roli inicjatora rozwoju społecznego.

 

Uczestnicy Forum pracowali w 11 grupach problemowych:

 • Tworzenie programów – od podstawy programowej do programu szkoły
 • Samoorganizacja i samokształcenie nauczycieli
 • Wychowanie w szkole – współpraca z rodzicami
 • Kształcenie zawodowe i instytucje doskonalenia – projekty i doświadczenia
 • Doświadczenia integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole, a standardy europejskie
 • Prawo oświatowe i jego stosowanie
 • Szkoła jako ośrodek samoorganizacji społeczeństwa wsi
 • Organizowanie lokalnego Forum Inicjatyw Oświatowych
 • Powierzanie zadań oświatowych organizacjom pozarządowym: stan prawny i perspektywa zmian
 • Komputer i internet w szkole
 • Ewaluacja w edukacji jako narzędzie doskonalenia pracy

 

Uczestnicy postanowili organizować lokalne fora oparte na formule FIO, w przekonaniu, że mogą one pełnić ważną funkcję w lokalnej polityce oświatowej oraz w rozwoju gmin, powiatów i regionów.

Efektem Forum było powołanie Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Oświatowych (następnie Centrum Inicjatyw Oświatowych). Celem CIO jest pozyskiwanie, gromadzenie, weryfikowanie, klasyfikowanie oraz wymiana informacji o inicjatywach w dziedzinie oświaty. Centrum działało początkowo przy Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej EKO-OKO (współorganizator Forum); od stycznia 2000 r. prowadzenie CIO przejęła Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Otrzymaliśmy kolejne zaproszenie do Sejmu na IV Forum Inicjatyw Oświatowych. Ustaliliśmy, że będzie ono kontynuowane w Stoczku Łukowskim jako FIO wiejskie.