Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

III Forum (1998)
 

Działania obywatelskie zmieniają polską oświatę

III Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa 7–8 listopada 1998 r.

3 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Forum z udziałem 330 osób, w tym gości z Białorusi i Ukrainy, było poświęcone współpracy organizacji pozarządowych, szkół i samorządu terytorialnego w decentralizacji polityki oświatowej oraz pracom nad przygotowaniem Narodowego Programu Edukacji Informatycznej "Myśleć w Europie".

 

ikonka pobierzProgram Forum (PDF - 45 KB)

 

Cele Forum:

 • wymiana informacji między środowiskami uczestników Forum
 • wyrażenie i przekazanie opinii sejmowi, rządowi i opinii publicznej
 • wsparcie środowisk nauczycieli oraz organizacji pozarządowych w przygotowaniach do reformy oświaty
 • wsparcie procesu przyjmowania przez szkoły roli inicjatora rozwoju społecznego.

 

Uczestnicy Forum pracowali w 11 grupach problemowych:

 • Tworzenie programów – od podstawy programowej do programu szkoły
 • Samoorganizacja i samokształcenie nauczycieli
 • Wychowanie w szkole – współpraca z rodzicami
 • Kształcenie zawodowe i instytucje doskonalenia – projekty i doświadczenia
 • Doświadczenia integracji dzieci niepełnosprawnych w szkole, a standardy europejskie
 • Prawo oświatowe i jego stosowanie
 • Szkoła jako ośrodek samoorganizacji społeczeństwa wsi
 • Organizowanie lokalnego Forum Inicjatyw Oświatowych
 • Powierzanie zadań oświatowych organizacjom pozarządowym: stan prawny i perspektywa zmian
 • Komputer i internet w szkole
 • Ewaluacja w edukacji jako narzędzie doskonalenia pracy

 

Uczestnicy postanowili organizować lokalne fora oparte na formule FIO, w przekonaniu, że mogą one pełnić ważną funkcję w lokalnej polityce oświatowej oraz w rozwoju gmin, powiatów i regionów.

Efektem Forum było powołanie Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Oświatowych (następnie Centrum Inicjatyw Oświatowych). Celem CIO jest pozyskiwanie, gromadzenie, weryfikowanie, klasyfikowanie oraz wymiana informacji o inicjatywach w dziedzinie oświaty. Centrum działało początkowo przy Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej EKO-OKO (współorganizator Forum); od stycznia 2000 r. prowadzenie CIO przejęła Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Otrzymaliśmy kolejne zaproszenie do Sejmu na IV Forum Inicjatyw Oświatowych. Ustaliliśmy, że będzie ono kontynuowane w Stoczku Łukowskim jako FIO wiejskie.