Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Przedszkole ważne zwłaszcza dla ubogich dzieci

Wiadomości Onet, 6 marca 2008

Przedszkole zapewnia dobry start szkolny, jest to ważne zwłaszcza dla dzieci z rodzin o niższym statusie społecznym i materialnym – uważa Barbara Murawska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. - Dwa–trzy lata w przedszkolu mogą zniwelować braki wyniesione z domu – mówiła Murawska w czwartek podczas seminarium "Wychowanie przedszkolne warunkiem wyrównywania szans edukacyjnych".
Wiadomości Onet - zrzut ekranu
 

 

- Najlepiej byłoby, gdyby dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym zaczynały edukację przedszkolną już od trzeciego roku życia, wtedy zyskają najwięcej bodźców do rozwoju – powiedziała. Z danych przytaczanych przez Murawską wynika, że im dłużej dzieci chodziły do przedszkola tym mniej mają w przyszłości problemów z nauką czytania.

Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat chodzących do przedszkoli w Polsce jest najniższy wśród krajów UE – wynosi tylko ok. 30 proc. Najgorzej wygląda sytuacja na wsi. Tymczasem wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego np. na Węgrzech, w Belgii i Irlandii wynosi 100 proc., a w Czechach, Włoszech i Szwajcarii – ponad 90.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządów – oznacza to, że utrzymanie placówek oraz wynagrodzenia nauczycieli tam pracujących finansowane są ze środków własnych samorządów. Ograniczenia finansowe gmin doprowadziły do zamknięcia pomiędzy 1990 a 2001 r. ponad 30 proc. przedszkoli, większość z nich to były przedszkola w małych miejscowościach i na wsi.

Od kilku lat w Polsce, głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej, tworzone są małe wiejskie przedszkola. Obecnie jest ich około 800, uczęszcza do nich około 9 tys. dzieci. Tworzeniu alternatywnych przedszkoli patronują m.in. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Federacja Inicjatyw Oświatowych. Wrześniowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty usankcjonowała prawnie istnienie małych przedszkoli.

Zgodnie nowelizacją ustawy o systemie oświaty z września ubiegłego roku i rozporządzenia do niej z stycznia br., możliwe jest tworzenie, obok tradycyjnych przedszkoli i małych przedszkoli, placówek alternatywnych np. zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.

W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre wybrane robocze dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym – przez wszystkie robocze dni w tygodniu. Minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny, a tygodniowy – 12 godzin. Dotyczy to zarówno zespołu wychowania przedszkolnego, jak i punktu przedszkolnego.

W alternatywnych przedszkolach zatrudnieni muszą być wykwalifikowani pedagodzy, ale pozostałe wymagania, np. lokalowe, są mniej rygorystyczne niż dla tradycyjnych przedszkoli. W placówkach tych podstawy programowe wychowania i nauczania będą mogły być realizowane w całości lub w części. Zajęcia – zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i w punkcie przedszkolnym – są organizowane w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Jak przypomniała w czwartek wiceminister edukacji Krystyna Szumilas na tworzenie alternatywnych przedszkoli i wsparcie tzw. małych przedszkoli, które powstały w ostatnich latach, przeznaczono 240 mln euro ze środków Unii Europejskiej na lata 2007–2013.