Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowe prawo weszło w życie
czwartek, 31 stycznia 2008 02:01

Źródło: Rzeczpospolita, 25.01.2008

Gminy, organizacje społeczne i osoby prywatne mogą zakładać i prowadzić zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne. Zezwala na to wchodzące w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej (Dz. U. nr 7, poz. 38).
przedszkole w Siennie
 

Formy wychowania i edukacji dzieci w wieku od trzech do sześciu lat inne niż typowe całodniowe przedszkola oraz zerówki w szkołach podstawowych dopuściła ubiegłoroczna nowelizacja ustawy oświatowej. Usankcjonowała ona prowadzone zwłaszcza na wsiach przez organizacje pozarządowe tzw. małe przedszkola finansowane z funduszy unijnych. W takiej placówce grupką dzieci przez kilka godzin dziennie opiekuje się jeden nauczyciel.

Rozporządzenie wprowadza dwie nowe formy wychowania przedszkolnego, które mają się sprawdzić na terenach wiejskich oraz w zaniedbanych środowiskach wielkich miast – zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne. Chodzi o to, by także pochodzące stamtąd dzieci objęte były edukacją przedszkolną i lepiej przygotowane do podjęcia nauki.

W zespołach zajęcia mają się odbywać tylko w niektóre dni tygodnia, w punktach natomiast przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez prowadzącego. W obu rodzajach placówek grupy przedszkolaków mogą liczyć 3 – 25 dzieci. Minimalny dzienny wymiar zajęć wychowania przedszkolnego w zespole lub punkcie to trzy godziny dziennie i 12 tygodniowo.

Lokal, w którym są prowadzone zajęcia wychowania przedszkolnego, musi zapewniać dzieciom bezpieczne i i higieniczne warunki pobytu. Ma być wyposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W zajęciach mogą brać udział rodzice lub inni pełnoletni członkowie rodziny. Nauczyciel w zespole lub punkcie współpracuje z nimi i korzysta z ich pomocy.

Prowadzący zespół lub punkt musi ustalić zasady funkcjonowania placówki, m.in. dzienną liczbę godzin zajęć, a w zespole także dni tygodnia, w których odbywają się zajęcia. Określa także warunki przyjmowania dzieci na zajęcia, ich prawa i obowiązki, sposób sprawowania opieki nad nimi, warunki ich przyprowadzania i odbierania.

Rozporządzenie, zdaniem minister edukacji Katarzyny Hall, umożliwia prowadzenie lub dotowanie przez gminy małych form edukacji przedszkolnej. Dzięki temu może wzrosnąć odsetek objętych nią dzieci (dziś zaledwie ponad 30 proc.).

Ireneusz Walencik