Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Samorząd wobec alternatywy
piątek, 11 stycznia 2008 12:59

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 11.01.2008

Alternatywne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być dofinansowywane przez samorząd lokalny – podkreśliła minister edukacji Katarzyna Hall podczas wczorajszej konferencji prasowej.
przedszkole w Chojnach
 

Zespół wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny działające w ramach tzw. alternatywnych przedszkoli to dwie nowe formy wychowania przedszkolnego zaproponowane w czwartek w Warszawie przez ministra edukacji Katarzynę Hall.

Możliwość ich tworzenia daje podpisane w czwartek przez ministra edukacji narodowej "Rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz ich działania".

"Chcielibyśmy, by rok 2008 był rokiem przedszkolaka i upowszechniania edukacji przedszkolnej" – powiedziała Hall podczas briefingu w Warszawie. Celem wprowadzanego zarządzenia jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3–5 lat, szczególnie tych pochodzących z terenów wiejskich lub ze środowisk zaniedbanych edukacyjnie – podkreśliła szefowa MEN.

W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia będą mogły być prowadzone tylko w niektóre wybrane robocze dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym - przez wszystkie robocze dni w tygodniu.

Zajęcia – zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i w punkcie przedszkolnym – mogą być organizowane w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Minimalny dzienny wymiar zajęć wynosi 3 godziny, a tygodniowy – 12 godzin. Dotyczy to zarówno zespołu wychowania przedszkolnego, jak i punktu przedszkolnego.

Jak tłumaczyła Hall, obie formy będą mogły być dofinansowywane przez samorząd lokalny. "To oznacza, że tworzący takie formy edukacji przedszkolnej będą mogli na każdego wychowanka otrzymywać dotacje z budżetu gminy" – zaznaczyła.

Hall przypomniała, że w alternatywnych przedszkolach chodzi głównie o inną formą organizacyjną. "W obecnym stanie prawnym przedszkole jest to edukacyjna forma wielogodzinna; dziecko jest przyprowadzane do przedszkola wcześnie rano, odbierane późnym popołudniem" – mówiła.

W alternatywnych przedszkolach chodzi o to, "by niekoniecznie były pełnowymiarowe i wielogodzinne, ale by mogło tam odbyć się realizowanie podstawy programowej, by kilkanaście godzin w tygodniu dzieci miały zajęcia edukacyjne".

W alternatywnych przedszkolach zatrudnieni będą wykwalifikowani pedagodzy, ale pozostałe wymagania, np. lokalowe, będą mniej rygorystyczne niż dla tradycyjnych przedszkoli. W placówkach tych podstawy programowe wychowania i nauczania będą mogły być realizowane w całości lub w części.

Podsekretarz stanu w MEN Zbigniew Włodkowski zwrócił uwagę, że ważnym aspektem przedszkoli, o których mowa w rozporządzeniu, jest udział rodziców w zajęciach takiej placówki. Rodzice będą mogli uczestniczyć w przygotowywaniu zajęć dla swoich dzieci, przygotowywać posiłki itp.

Od kilku lat w Polsce, głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej, tworzone są małe wiejskie przedszkola. Obecnie jest ich około 800, uczęszcza do nich około 9 tys. dzieci. Tworzeniu alternatywnych przedszkoli patronują m.in. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego i Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat zapisanych do przedszkoli w Polsce jest najniższy wśród krajów UE – wynosi tylko ok. 30 proc. Tymczasem wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego np. na Węgrzech, w Belgii i Irlandii wynosi 100 proc., a w Czechach, Włoszech i Szwajcarii – ponad 90 proc.

Przeprowadzane w różnych krajach badania dotyczące rozwoju dzieci wskazują na olbrzymie znaczenie dostępu do edukacji od najmłodszych lat. Dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, lepiej rozwijają się emocjonalnie, społecznie, werbalnie i intelektualnie, lepiej dają sobie radę w szkole. (PAP)