Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Edukacja 6-latków – prace w MEN
czwartek, 10 stycznia 2008 09:57

Źródło: Witryna MEN, 10.01.2008

W marcu pod obrady rządu trafią założenia zmian w systemie oświaty, które pozwolą sześciolatkom wcześniej rozpoczynać edukację. Obecnie w MEN prowadzone są analizy demograficzne i finansowe, które pozwolą właściwie ustalić harmonogram wprowadzanych zmian.
rysujący chłopiec
 

"Nie ma jeszcze wiążących ustaleń w tej sprawie, ale zakładamy, że zmiany będą wprowadzane etapami. Pierwsza grupa sześciolatków najprawdopodobniej trafi do szkoły 1 września 2009 r." – uważa Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej.

W tej chwili, na początku planowania, MEN zakłada, że datą, od której wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek uczęszczania do szkoły, może być 1 września 2011 r.

Zmiany dotyczące edukacji sześciolatków, wiążą się z koniecznością dopasowania całego systemu oświaty. Będzie to wymagało m.in. dokonania zmian programowych i odpowiedniego przygotowania nauczycieli, tak, aby treść i sposób kształcenia były przystosowane do możliwości ucznia związanych z etapem jego rozwoju. Celem MEN jest też doprowadzenie do sytuacji, w której pięcioletnie dzieci będą uczęszczały do przedszkola, co ma lepiej przygotowywać dzieci do pójścia do szkoły, zarówno pod kątem intelektualnym jak i ich rozwoju społecznego. Celem tych działań ma być też m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

Planowane zmiany organizacyjne i programowe mają także doprowadzić do lepszego przystosowania systemu edukacji do potrzeb gospodarki. Absolwenci szkół zaczną rok szybciej niż obecnie wchodzić na rynek pracy.

Obecnie obowiązek szkolny dotyczy siedmiolatków. Sześciolatki mają obowiązek uczestniczyć w tzw. rocznym przygotowaniu przedszkolnym. Dzieci pięcioletnie na terenach miejskich w bardzo dużym odsetku uczęszczają do przedszkoli, natomiast na terenach wiejskich jest to obecnie zjawisko relatywnie rzadkie. Maturę zdaje uczeń dziewiętnastoletni (licea) lub dwudziestoletni (technika).

W zdecydowanej większości krajów europejskich sześciolatki rozpoczynają już naukę w szkole, zaś osiemnastolatki zdają maturę i rozpoczynają studia.