Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Apel do rodziców z Siedlimowa
piątek, 15 grudnia 2006 11:10
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym likwidacji szkoły samorządowej w Siedlimowie, Federacja Inicjatyw Oświatowych apeluje do rodziców z Siedlimowa o zaprzestanie protestu. Deklarujemy pomoc w założeniu małej szkoły.
budynek szkoły
 

Apel o ratowanie małych szkół

Warszawa, 14 grudnia 2006

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2006 utrzymującym w mocy decyzję Rady Gminy Jeziora Wielkie likwidującym szkołę samorządową we wsi Siedlimowo zwracamy się z apelem do rodziców z Siedlimowa o zaprzestanie protestu i utworzenie własnej szkoły. Deklarujemy pomoc merytoryczną. W kilka tygodni możecie zarejestrować szkołę i od stycznia nauczyciele będą mogli dostawać pensje.

Apelujemy do rodziców małych wiejskich szkół o zakładanie własnych stowarzyszeń i przejmowanie do prowadzenia likwidowanych szkół samorządowych. Już w ponad 250 wsiach takie społeczne szkoły funkcjonują, są one bezpłatne i osiągają bardzo dobrą jakość nauczania.

Apelujemy do wójtów i burmistrzów o pomaganie rodzicom w tworzeniu stowarzyszeń i przejmowaniu szkół. System finansowania oświaty oparty na naliczaniu subwencji oświatowej na ucznia i wypłacaniu wynagrodzeń nauczycieli w oparciu o Kartę Nauczyciela zmusza władze gminy do likwidacji małych szkół. Ale w miejsce każdej zlikwidowanej szkoły samorządowej powinna powstać szkoła prowadzona przez stowarzyszenie rodziców. Szkoła jest sercem wsi, wieś bez szkoły degraduje się i upada.

Apelujemy do organizacji pozarządowych, zwłaszcza ogólnopolskich fundacji grantodawczych, o tworzenie programów wsparcia dla powstających stowarzyszeń rodziców. Jesteśmy świadkami rodzenia się prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Proces ten zasługuje na wielkie wsparcie.

Zwracamy się z apelem do Ministra Edukacji Narodowej o rozpoczęcie pracy nad systemowym rozwiązaniem problemu zagrożenia likwidacją 5 tysięcy szkół wiejskich i stworzenia modelu szkoły wiejskiej dostosowanego do potrzeb wsi. Jednocześnie zgłaszamy gotowość współpracy i podzielenia się doświadczeniami z realizacji programu Mała Szkoła.

Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez stowarzyszenia rodziców dowodzi, iż są możliwe rozwiązania, które służą wszystkim i budują dobrą współpracę mieszkańców wsi i władz samorządowych.

(-) Alina Kozińska-Bałdyga
Prezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych

 

Zobacz też:

ikonka linkNSA wydał wyrok na szkołę (14.12.2006)

ikonka linkApel FIO do szefa MEN (20.10.2006)