Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Apel do rodziców z Siedlimowa
piątek, 15 grudnia 2006 11:10
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym likwidacji szkoły samorządowej w Siedlimowie, Federacja Inicjatyw Oświatowych apeluje do rodziców z Siedlimowa o zaprzestanie protestu. Deklarujemy pomoc w założeniu małej szkoły.
budynek szkoły
 

Apel o ratowanie małych szkół

Warszawa, 14 grudnia 2006

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2006 utrzymującym w mocy decyzję Rady Gminy Jeziora Wielkie likwidującym szkołę samorządową we wsi Siedlimowo zwracamy się z apelem do rodziców z Siedlimowa o zaprzestanie protestu i utworzenie własnej szkoły. Deklarujemy pomoc merytoryczną. W kilka tygodni możecie zarejestrować szkołę i od stycznia nauczyciele będą mogli dostawać pensje.

Apelujemy do rodziców małych wiejskich szkół o zakładanie własnych stowarzyszeń i przejmowanie do prowadzenia likwidowanych szkół samorządowych. Już w ponad 250 wsiach takie społeczne szkoły funkcjonują, są one bezpłatne i osiągają bardzo dobrą jakość nauczania.

Apelujemy do wójtów i burmistrzów o pomaganie rodzicom w tworzeniu stowarzyszeń i przejmowaniu szkół. System finansowania oświaty oparty na naliczaniu subwencji oświatowej na ucznia i wypłacaniu wynagrodzeń nauczycieli w oparciu o Kartę Nauczyciela zmusza władze gminy do likwidacji małych szkół. Ale w miejsce każdej zlikwidowanej szkoły samorządowej powinna powstać szkoła prowadzona przez stowarzyszenie rodziców. Szkoła jest sercem wsi, wieś bez szkoły degraduje się i upada.

Apelujemy do organizacji pozarządowych, zwłaszcza ogólnopolskich fundacji grantodawczych, o tworzenie programów wsparcia dla powstających stowarzyszeń rodziców. Jesteśmy świadkami rodzenia się prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Proces ten zasługuje na wielkie wsparcie.

Zwracamy się z apelem do Ministra Edukacji Narodowej o rozpoczęcie pracy nad systemowym rozwiązaniem problemu zagrożenia likwidacją 5 tysięcy szkół wiejskich i stworzenia modelu szkoły wiejskiej dostosowanego do potrzeb wsi. Jednocześnie zgłaszamy gotowość współpracy i podzielenia się doświadczeniami z realizacji programu Mała Szkoła.

Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez stowarzyszenia rodziców dowodzi, iż są możliwe rozwiązania, które służą wszystkim i budują dobrą współpracę mieszkańców wsi i władz samorządowych.

(-) Alina Kozińska-Bałdyga
Prezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych

 

Zobacz też:

ikonka linkNSA wydał wyrok na szkołę (14.12.2006)

ikonka linkApel FIO do szefa MEN (20.10.2006)