Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Podpisz petycję ws. pieniędzy dla przedszkolaków!
sobota, 13 listopada 2021 09:47
Federacja Inicjatyw Oświatowych wystąpiła z petycją do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o naprawienie błędu w budżecie państwa na 2022 rok. W jego wyniku dyskryminowane są dzieci w wieku 3-5 lat. Do 24 listopada każdy może dołączyć do petycji.
Ilustracja: Przedszkolaki z Sienna
 

Petycja została skierowana na ręce posłanki Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, przewodniczącej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Naszym postulatem jest zwiększenie dotacji z budżetu państwa dla gmin na edukację przedszkolną na rok 2022.

Ewidentny błąd

W obecnie zaplanowanym budżecie na 2022 rok przewidziano dotację w wysokości 1506 zł na 2022 rok dla dzieci w wieku 3-5 lat. Prosimy o zwiększenie dotacji do wysokości 6 000 zł/rok dla dzieci obywateli polskich, i do 12 000 zł/rok dla dzieci migrantów i uchodźców.

Uznaliśmy, że obecnie planowana wysokość dotacji to niewątpliwie efekt pomyłki, bowiem zgodnie z tym samym projektem rodzice dzieci w wieku 12-36 miesięcy dostają 12 000 zł na dwa lata (wypłacane bezpośrednio), zaś dzieci 6-letnie jako uczniowie „zerówek” są objęte subwencją oświatową, wypłacaną gminom w wysokości ponad 6000 zł/rok.

Tak więc dotacja z budżetu państwa w wysokości 1506 zł/rok dyskryminuje dzieci w wieku 3-5 lat.

Naszym zdaniem dyskryminacja ta nie jest celowa, a nastąpiła w wyniku popełnienia błędu. Prosimy zatem o jak najszybsze jego naprawienie.

Dlaczego warto zainwestować 6 tysięcy

W uzasadnieniu do naszej petycji wskazujemy, że 1/3 dzieci wiejskich nie uczęszcza do przedszkoli i są to głównie dzieci ze środowisk defaworyzowanych: z małych wsi gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Główną przyczyną tego stanu jest sytuacja finansowa gmin, które na edukację przedszkolną płacą z własnych budżetów tworzonych m.in. z podatków PIT. Uchwalone już zmiany w podatku PIT spowodują obniżenie dochodów własnych gmin, co za tym idzie poszukiwanie oszczędności, także w oświacie.

Najprostszym sposobem obniżenia kosztów oświatowych jest zamknięcie przedszkoli i szkół. Obserwujemy już przygotowania do zamykania placówek edukacyjnych na wsi lub ograniczanie godzin pracy przedszkoli i zajęć dodatkowych w miastach.

Wskazujemy, że edukacja przedszkolna jest najlepszym sposobem wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych dzieci ze środowisk defaworyzowanych. Jest to inwestycja w kapitał ludzki. Zainwestowana złotówka przynosi ośmiokrotny zysk gdy dziecko dorośnie.

Federacja Inicjatyw Oświatowych wystąpiła z tą petycją w ramach bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy, opisanym w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawie o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Prosimy o poparcie naszej petycji. Do 24 listopada 2021 r. każdy obywatel RP może podpisać ją na stronie ngo.pl (link poniżej)

 

Ikonka pobierzPetycja FIO do sejmowej Komisji edukacji (PDF 149 KB)

Ikonka linkFormularz do podpisywania petycji na stronie NGO.pl - strona zewnętrzna