Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wysłuchania Publiczne - weź udział!
wtorek, 30 marca 2021 11:11
Zachęcamy do udziału w Obywatelskich Wysłuchaniach Publicznych na temat koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce w latach 2021-2027. Najbliższe wysłuchanie zaplanowano na 7 kwietnia, można w nim wziąć udział zarówno prezentując swoje zdanie, jak i jedynie przysłuchiwać się wystąpieniom.
Ilustracja: splecione flagi UE i Polski
 

Istota wysłuchania publicznego polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, mają okazję, by usłyszeć opinie wszystkich zainteresowanych na temat Umowy Partnerstwa.

Kluczowe jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (a w każdym razie możliwie największej liczby) osób i instytucji, które same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Zapobiegać ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Od strony techniczno-organizacyjnej za to wydarzenie odpowiadają wspólnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Stocznia.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określi cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro.

Najbliższe wysłuchanie w tej sprawie odbędzie się 7 kwietnia (środa), w godz. 10:00 – 15:00. Zgłoszenia udziału dotyczące zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów), są przyjmowane do 2 kwietnia (piątek) do godz. 10:00. Zapisy na to wysłuchanie oraz szczegółowe informacje o kolejnych znaleźć można na stronie wysluchania-nowaperspektywa.pl .

Jak dokładnie takie wysłuchanie wygląda można zobaczyć np. w nagraniu wysłuchania na temat Zielonej energii, które odbyło się 29 marca. Wzięła w nim udział przedstawicielka FIO Sylwia Grzebień. Przedstawiła ona postulat, by wiejskim placówkom oświatowym prowadzonym przez organizacje pozarządowe umożliwiono  doposażanie budynków w instalacje pozyskujące zieloną energię. Zauważyła przy tym, że wiejskie stowarzyszenia maja olbrzymi wpływ opiniotwórczy na lokalne społeczności, więc instalacja odnawialnych źródeł energii w szkole byłaby nośnikiem pozytywnych zmian całej wiejskiej społeczności.

Sylwia Grzebień podkreśliła też postulat FIO, by w Krajowym Planie Odbudowy przewidziano środki na edukację do wykorzystania przez organizacje pozarządowe.

Sylwia Grzebień w czasie wysłuchania publicznego

 

Ikonka linkObywatelskie Wysłuchanie Publiczne: informacje i rejestracja - strona zewnętrzna