Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XX Forum Inicjatyw Oświatowych - zapraszamy!
sobota, 13 czerwca 2020 16:30
Nasze dwudzieste Forum po raz pierwszy odbędzie się jako spotkanie on-line. Toczyć się w poniedziałek, 15 czerwca i ma rozpocząć pracę nad stworzeniem podstaw prawnych pod obywatelską politykę edukacyjną, wprowadzaną od 1 września ponad wszelkimi podziałami, dla dobra uczniów i przyszłości Polski.
XX Forum Inicjatyw Oświatowych
 

W ramach XX Forum omówimy problemy związane z przygotowaniem nowego roku szkolnego 2020/21. Zaczniemy pracę nad propozycjami rozwiązań formalno-prawnych potrzebnych w edukacji. Nasze wspólne pozarządowo-samorządowe propozycje wypracowywane przez dwa miesiące z dyrektorami, skonsultowane w lokalnych środowiskach z rodzicami, nauczycielami i uczniami, przygotowane we współpracy ze środowiskiem naukowym, ekspertami i właściwymi instytucjami, wykorzystujące także doświadczenia innych krajów, w połowie sierpnia przedstawimy władzom państwa - Prezydentowi, Parlamentarzystom, Premierowi, Ministerstwu Edukacji Narodowej i innym właściwym ministerstwom.

Ważne jest to, aby od 1 września było możliwe rozpoczęcie nowego roku szkolnego jako „nowe otwarcie”, które uwzględni  doświadczenia z funkcjonowania oświaty w warunkach epidemii COVID-19. Nie wiemy, czy możliwe będzie funkcjonowanie tradycyjnych szkół opartych na obowiązujących przed pandemią arkuszach organizacyjnych szkoły.

Wiemy za to na pewno, i na to chcemy zwrócić uwagę w planowanych działaniach, iż sytuacja ekonomiczna samorządów zmusi je do oszczędności, nawet bardzo drastycznych – likwidacji jeszcze istniejących małych szkół. Zagraża także funkcjonowaniu szkół społecznych uratowanych wcześniej przez lokalne społeczności.

Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom potrzebne jest podjęcie rozwiązań formalno-prawnych ratujących małe szkoły. Uważamy, iż małe szkoły są najlepszym rozwiązaniem na czas pandemii. Małe szkoły jako ośrodki lokalnej aktywności i przedsiębiorczości są też szansą na pokonanie kryzysu gospodarczego i budowanie Zielonego Ładu w Polsce.

Uważamy za nasz obywatelski obowiązek przygotowanie propozycji, które będą umożliwiały spokojną, efektywną i dobrą edukację, chroniącą uczniów przed stresem szkolnym, dostosowaną do sytuacji w kraju i różnorodnych potrzeb i możliwości lokalnych.

Wierzymy, iż władze państwa ze zrozumieniem przyjmą naszą inicjatywę i zgodnie z zasadą pomocniczości i zasadami demokracji wprowadzą nasze propozycje w system prawa oświatowego.

W XX Forum Inicjatyw Oświatowych można wziąć udział on-line 15 czerwca od godz. 12:00: będzie ono dostępne na Facebooku na stronie wydarzenia „XX FIO” (link poniżej).

Organizatorami XX Forum inicjatyw Oświatowych są Federacja Inicjatyw Oświatowych oraz  Związek Gmin Wiejskich RP we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związkiem Gmin Lubelszczyzny, Federacją Mazowia, Edu-klaster, Społecznym Towarzystwem Oświatowym, Fundacją KREDA, Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka.

Program

12:00 - 12:300 Otwarcie

 • Czego nauczyliśmy się od 1989 roku o polityce oświatowej? - Stanisław Jastrzębski,– doświadczenia wójta i wiceprzewodniczącego korporacji samorządowej, Gmina Długosiodło i Związek Gmin Wiejskich RP
 • Doświadczenia szkół społecznych - Krystyna Starczewska – doświadczenia dyrektorki szkoły społecznej, Towarzystwo Przyjaciół I SLO Bednarska, Alina Kozińska-Bałdyga – doświadczenia działaczki organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Absolwentów SNS, Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Kryzys Covid-19 – szansa na przełom w oświacie, czy przysłowiowy gwóźdź do trumny? - Marek Wójcik – doświadczenia eksperta samorządowego, Związek Miast Polskich

12:30 - 13:30 Szkoła

 • Podstawa programowa – co z nią zrobić? - Jarosław Pytlak, dyrektor szkoły STO
 • Organizacja szkoły – misja WRZESIEŃ - Wojciech Gawlik Edu-Klaster, Krystyna Wardach SRW Zastruże, Irena Kaczmarek-Zając Fundacja Elementarz

13:30 - 14:15 Organ prowadzący

 • Finanse na oświatę – problemy gmin,  problemy innych organów prowadzących - Piotr Dragan, Gm. Wisznice ZGL, Magdalena Komaniecka, Związek Gmin Lubelszczyzny, Małgorzata Lewandowska, FIO, Jolanta Kopyto, SRW Bzinica SN, Baki, Kolejka
 • Propozycja zmian w finansowaniu systemu rozwoju kompetencji, wiedzy i umiejętności - Marek Wójcik Związek Miast Polskich
 • Budynek - problem niepublicznych organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne - Monika Dziobek, SRW Berezówka, Krystyna Wardach, SRW Zastruże

14:15 - 15:15 Dobre praktyki - Jak się organizujemy?

 • Konstytucja. Zasada pomocniczości w oświacie - Dr Wojciech Mojski – UMCS Lublin, Alina Kozińska-Bałdyga, Stowarzyszenie Absolwentów SNS
 • Latające Konferencje – inspiracje zagraniczne do współpracy - Film z Latającej Konferencji w Ambasadzie Królestwa Niderlandów – ZGW RP, Fundacja Kreda
 • Szkoła ośrodkiem konsultacji prawnych - Izabela Kaźmierczak SRW Dalewo i Gogolewo Radosław Nitka SRW Żakus" Anieliny
 • Promocja i edukacja - media – w różnorodności siła - Andrzej Gniadkowski, Wspólnota, Monika Sewastianowicz, Prawo.pl, Paweł Kłobukowski, wolontariusz SRW Radzikowo
 • Współpraca z przedsiębiorcami i biznesem, Inwestowanie w edukację, Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych, Połączenie Zielonego Ładu z edukacją - Michał Gembal, Grupa Arcus, FIO, Oliwia Kwiatkowska, Fundacja TDJ, Marcin Nowacki, ZPP. Wojciech Szymalski

15:15-15:30 Podsumowanie

 • Plan działania na najbliższe dwa miesiące (przygotowanie do nowego roku szkolnego 2020/2021) - Alina Kozińska-Bałdyga

 

Ikonka linkUdział w XX FIO online - strona zewnętrzna