Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Premierze, Okrągły Stół wciąż potrzebny!
środa, 08 stycznia 2020 15:37
Federacja Inicjatyw Oświatowych wystąpiła do premiera Mateusza Morawieckiego z petycją o kontynuację obrad Okrągłego Stołu Oświatowego, z uwzględnieniem dyskusji o oświacie na obszarach wiejskich. Za szczególnie istotne uznajemy jej organizację i finansowanie.
Ilustracja: Nauczycielka i dzieci ze szkoły w Wielowsi
 

 

Na trudną sytuację oświaty wiejskiej oraz stowarzyszeń prowadzących placówki edukacyjne na wsi zwracaliśmy już uwagę podczas pierwszego spotkania Okrągłego Stołu Oświatowego w maju 2019 r. Uczestnicy tego spotkania uznali ratowanie szkół wiejskich poprzez powstanie szkół stowarzyszeniowych za przykład obywatelskiej postawy, która, wydawało się, że zostanie doceniona przez Pana rząd.

Sam premier Mateusz Morawiecki deklarował Pan już wcześniej, w swej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, gotowość do stworzenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych. Fundusz ten miał właśnie wspierać uratowane wiejskie szkoły.

Niestety, dotąd obiecany Fundusz nie powstał, a tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło bezprecedensową dyskryminację szkół niepublicznych: zostały one pominięte przy podziale dodatkowych środków subwencji oświatowej.

Rozporządzenie o podziale subwencji oświatowej na 2020 rok przyznaje szkołom niepublicznym o ok. 600 zł mniej na każdego ucznia w porównaniu ze szkołami publicznymi.

Panie Premierze – czas na prawdziwe pochylenie się nad problemami oświaty wiejskiej.

Dlatego prosimy o zwołanie kolejnych obrad Okrągłego Stołu Oświatowego poświęconego finansowaniu i organizacji oświaty wiejskiej. Jednocześnie deklarujemy gotowość współpracy w merytorycznym przygotowaniu tego spotkania.

Dwadzieścia lat doświadczeń FIO we wspieraniu szkół wiejskich prowadzonych przez stowarzyszenia i współpracy z samorządami pozwala nam mieć przekonanie, że możemy wspólnie – rząd, samorządy i organizacje obywatelskie - stworzyć rozwiązania naprawdę służące dobru dzieci wiejskich i zrównoważonemu rozwojowi naszego kraju.

Pełna treść petycji do pobrania poniżej.

 

Ikonka pobierzPetycja FIO do premiera (PDF 383 KB)