Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Siedlimowo – apel do szefa MEN
piątek, 20 października 2006 06:06
Po przełożeniu przez Naczelny Sąd Administracyjny rozprawy w sprawie likwidacji szkoły w Siedlimowie FIO zaapelowała do ministra edukacji Romana Giertycha, by zajął się problemem finansowania wiejskiej oświaty.
kalkulator
 

Warszawa, 20 października 2006

Pan Roman Giertych
Minister Edukacji Narodowej

Zwracamy się do Pana Ministra z apelem o rozwiązanie problemu finansowania małych wiejskich szkół zagrożonych likwidacją.

W dniu 19 października 2006 Naczelny Sąd Administracyjny ze względów proceduralnych przełożył rozprawę sądową w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Siedlimowie, gmina Jeziora Wielkie, na późniejszy termin. Oznacza to, że kolejne tygodnie, do następnej rozprawy sądowej, trwać będzie wojna nerwów pomiędzy mieszkańcami wsi a władzami gminy. Uczniowie będą uczyli się w nielegalnej szkole, nauczyciele będą pracowali społecznie bez wynagrodzenia, rodzice będą okupowali budynek szkoły.

Niestety żaden wyrok sądowy nie rozwiąże rzeczywistego problemu tej szkoły i 5 tysięcy szkół wiejskich zagrożonych likwidacją.

Problemem jest system finansowania oświaty oparty na naliczaniu subwencji oświatowej w oparciu o liczbę uczniów w gminie, w sytuacji, gdy koszt funkcjonowania szkoły zależy od wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Liczba uczniów z powodu niżu demograficznego maleje, pensje nauczycielskie w związku z awansem zawodowym i Kartą Nauczyciela rosną i nie są w żaden sposób powiązane z liczbą uczonych dzieci i jakością pracy. Nauczyciel otrzymuje takie samo wynagrodzenie, gdy uczy 5 uczniów i gdy uczy 35. Dodatkowym obciążeniem dla gmin są klasy zerowe i przedszkola, na które nie ma subwencji z budżetu państwa.

Taki system finansowania oświaty zagraża funkcjonowaniu wielu gmin, budowaniu samorządności i demokracji w społecznościach lokalnych. Stawia je w sytuacji stałego konfliktu pomiędzy mieszkańcami małych wsi, w których są jeszcze małe szkoły samorządowe, a mieszkańcami większych wsi ze szkołami zbiorczymi, mieszkańcami wsi bez szkół i władzami gmin.

Trudna sytuacja finansowa wielu gmin spowodowana koniecznością dopłacania do szkół uniemożliwi im skorzystanie ze środków inwestycyjnych z funduszy europejskich w najważniejszym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich okresie 2007-2013, co zablokuje rozwój i pogłębi zacofanie wielu wsi. Dlatego zwracamy się z apelem do Ministra Edukacji Narodowej o rozpoczęcie pracy nad systemowym rozwiązaniem problemu finansowania oświaty wiejskiej.

Jednocześnie zgłaszamy gotowość współpracy i podzielenia się doświadczeniami z realizacji programu Mała Szkoła. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez stowarzyszenia rodziców i osiągana przez nie lepsza jakość nauczania niż w szkołach samorządowych przy niższych kosztach dowodzą, iż są możliwe rozwiązania, które służą wszystkim i budują dobrą współpracę mieszkańców wsi i władz samorządowych.

(-) Alina Kozińska-Bałdyga
Prezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych

Do wiadomości:

  • Prezydent RP
  • Premier RP
  • Minister Rozwoju Regionalnego
  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Prymas
  • Gminy i ich organizacje
  • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Komitet Edukacji Narodowej
  • media