Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Proponujemy: Mała elektrownia w każdej wsi
sobota, 05 stycznia 2019 10:48
Federacja Inicjatyw Oświatowych przedstawia do konsultacji pomysł na „Małe Elektrownie OZE w każdej wsi". Inspiracją do pomysłu był nasz dawny program „Małe Przedszkole w Każdej Wsi", a także wystąpienia na współorganizowanej przez nas konferencji przygotowawczej COP 24 w Warszawie, oraz dorobek szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach.
Elektrownia słoneczna
 

Zapraszamy do współtworzenia wizji, a następnie wytycznych i zmian w przepisach prawnych umożliwiających budowę Małych Elektrowni OZE na terenach wiejskich. Chcielibyśmy, aby Małe Elektrownie OZE powstawały w ramach obywatelskiego programu rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) pochodzących ze słońca i wiatru.

Proponujemy, aby głównymi realizatorami programu rozwoju energetyki opartej na Małych Elektrowniach OZE byli mieszkańcy wsi, zorganizowani we wspólnotach wsi/sołectw poprzez stowarzyszenie rozwoju wsi (SRW).

Koordynatorem obywatelskiego programu rozwoju energetyki odnawialnej opartej na Małych Elektrowniach powinno być konsorcjum organizacji pozarządowych, działające we współpracy ze Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Miast Polskich i innymi związkami samorządowymi.

Wykorzystajmy doświadczenia stowarzyszeń rozwoju wsi

Doświadczenia SRW tworzonych w ciągu minionych 20 lat w celu ratowania przed likwidacją małych wiejskich szkół będą podstawą do organizowania się społeczności wiejskich w celu budowy Małych Elektrowni. SRW będą przygotowywały się do uczestnictwa w programie poprzez udział w szkoleniach (edukacja ekonomiczna i obywatelska, demokracja partycypacyjna), prowadzonych przez organizacje pozarządowe i praktykę działania stowarzyszenia.

Stowarzyszenia rozwoju wsi samodzielnie albo we współpracy ze swoją gminą i inwestorami z miasta, będą zakładały spółki lub spółdzielnie energetyczne, które będą właścicielami Małych Elektrowni. Gminy będą mogły wnosić do tych spółek/spółdzielni energetycznych własność terenu.

Małe Elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe będą finansowane ze środków mieszkańców wsi, budżetów gmin, inwestorów zewnętrznych (środki z PPK, UE i inne), środków dawnych mieszkańców/obecnych migrantów polskich pracujących za granicą i inwestujących w Polsce. W realizacji inwestycji wykorzystana może być praca własna mieszkańców.

Sposób na finansowanie Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych

Wytworzony prąd będzie służył mieszkańcom wsi. Będzie też sprzedawany do sieci energetycznej. Zyski ze sprzedaży będą służyły właścicielom: SRW na dofinansowanie Małych Szkół i Małych Przedszkoli, gminom na fundusz dla organizacji pozarządowych (zwłaszcza dofinansowanie edukacji, kultury, pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym) oraz na stworzenie ogólnopolskiego Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych. FIE będzie zarządzany partycypacyjnie.

Środki z FIE będą przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych na wsi i w miastach. Będą to: stowarzyszenia rodziców wspierających szkoły samorządowe, stowarzyszenia nauczycieli, stowarzyszenia i fundacje zajmujące się: edukacją obywatelską, ekologiczną i ekonomiczną, federacje w/w NGO tworzące system wsparcia dla SRW i spółek/spółdzielni energetycznych utworzonych przez SRW wspólnie z JST.

Efektem realizacji programu budowy Małych Elektrowni OZE będzie samowystarczalność energetyczna Polski oparta na odnawialnych źródłach energii, uspołeczniony system oświaty i edukacji oparty na organizacjach pozarządowych rodziców i nauczycieli zapewniający wysoką jakość edukacji i skutecznie wyrównujący szanse edukacyjne dzieci i młodzieży (edukacja włączająca) oraz wysoki standard życia na wsi (nowe miejsca pracy poza rolnictwem) i zachęcający do migracji z miast na wieś.

Efektem będzie też czysty klimat i wysoki prestiż Polski na arenie międzynarodowej, jako kraju aktywnych i odpowiedzialnych obywateli, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku.