Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ponownie szukamy trenerów
sobota, 20 października 2018 11:25
FIO ponownie  poszukuje wykonawców usług szkoleniowych, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie w całej Polsce 22 trzydniowych sesji, każda dla ok. 20 uczestników, oraz udzielenie im indywidualnego wsparcia on-line.
Ilustracja: Szkolenie
 

Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego od października 2017 r. do lutego 2018 r. prowadzą projekt o nazwie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”. Jego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa. Ważnym elementem projektu są sesje szkoleniowe, których przeprowadzenie stanowi przedmiot niniejszego ogłoszenia.

Szkolenia, ktrych dptyczy zamówienie, zostaną przeprowadzone przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów od listopada 2018 do marca 2019 r. (według zawartego w zamówieniu harmonogramu). Każde 3–dniowe szkoleń stacjonarne obejmie 24 godziny szkoleniowe, odbędzie się w trybie czwartek-sobota lub niedziela-wtorek, zostanie przeprowadzone przez pary trenerskie (trener wiodący + trener wspierający).

Późniejsze wsparcia uczestników zostanie przeprowadzone po szkoleniu stacjonarnym przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle, będzie polegać na wykonywaniu ćwiczeń i zadań, obejmie 2 godziny na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie finansowania oświaty, działania NGO i przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz umiejętności analizy sprawozdań finansowych. Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział jakie są zasady subwencjonowania zadań oświatowych, wykorzystania i rozliczania środków na oświatę przez JST, kto i na jakich zasadach udziela dotacji celowych w oświacie, jakie są zasady dotowania innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne, jakie akty prawne regulują działanie organizacji pozarządowych, jaka jest ich rola, jak zakłada się przedsiębiorstwo (PES) i jakie są zasady zarządzania nim.

Po szkoleniu uczestnik będzie też umiał przeanalizować budżet państwa pod kątem wydatków oświatowych i ustawę okołobudżetową (algorytm podziału subwencji oświatowej), skonfrontować wyniki tej analizy z budżetem oświatowym swojej JST, przeanalizować gospodarowanie w swojej JST środkami na oświatę, wyliczyć wysokość dotacji dla innego podmiotu prowadzącego placówkę edukacyjną, założyć organizację pozarządową, założyć PES, analizować sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski.

Szczegółowe wymagania wobec zleceniobiorców oraz dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej, a także w Bazie Konkurencyjności, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.

Oferty przyjmowane są do 28 października 2018 r. Informacji w sprawie zlecenia udziela Małgorzata Lewandowska, tel. (+48) 661 678 848, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00.

 

Ikonka pobierzZapytanie ofertowe (DOCX 435 KB)

Ikonka pobierzFormularz oferty (DOCX 171 KB)

Ikonka pobierzOświadczenie o braku powiązań (DOCX 169 KB)