Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Młodzieżowe Stowarzyszenie Ekorozwoju Gminy Długosiodło
 
„Młodzieżowe Stowarzyszenie Ekorozwoju Gminy Długosiodło – drogą rozwoju globalnego” - projekt zrealizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych we współpracy z Zasadniczą Szkołą Zawodową oraz Gminą Długosiodło między czerwcem i październikiem 2017 roku. Sfinansowany został ze środków projektu regrantingowego LADDER, realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP i Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA).
Logo Programu LADDER
 

 

Inicjatywa realizacji projektu zrodziła się jako odpowiedź na potrzeby młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zdiagnozowane w czasie szkolenia LADDER przeprowadzonego w dniach 3-4 października 2016 roku  w Długosiodle.

Projekt rozpoczął proces tworzenia Młodzieżowego Stowarzyszenia Ekorozwoju Gminy Długosiodło, nawiązując do doświadczeń Młodzieżowych Rad Gminnych. Stowarzyszenie ma stać się narzędziem edukacji ekologicznej młodzieży i dzięki młodzieży – ma budować świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za środowisko u innych mieszkańców Gminy. Ma też w praktyczny sposób uczyć młodzież aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości.

Do uczestnictwa w Stowarzyszeniu zostali zaproszeni wszyscy młodzi mieszkańcy Gminy Długosiodło, jednocześnie działania te propagowano w gminach sąsiednich jako wzór do naśladowania.

Zasadniczym celem projektu było zainicjowanie przygotowania młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Długosiodle do aktywnego uczestnictwa w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, oraz ukierunkowanie Młodzieżowego Stowarzyszenia Ekorozwoju Gminy na rzecz samodzielności ekonomicznej opartej o innowacyjne, ekologiczne rozwiązania prorozwojowe.

Innowacyjny aspekt projektu polegał na wykorzystaniu instytucji stowarzyszenia do aktywizacji młodzieży w działaniach na rzecz własnego rozwoju i rozwoju własnej gminy, a także jako platformy do uczenie się przedsiębiorczości i działalności gospodarczej opartej na działaniach proekologicznych.

 

ikonka linkFilm i prezentacja na temat projektu - strona zewnętrzna