Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Młodzieżowe Stowarzyszenie Ekorozwoju Gminy Długosiodło
 
„Młodzieżowe Stowarzyszenie Ekorozwoju Gminy Długosiodło – drogą rozwoju globalnego” - projekt zrealizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych we współpracy z Zasadniczą Szkołą Zawodową oraz Gminą Długosiodło między czerwcem i październikiem 2017 roku. Sfinansowany został ze środków projektu regrantingowego LADDER, realizowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP i Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA).
Logo Programu LADDER
 

 

Inicjatywa realizacji projektu zrodziła się jako odpowiedź na potrzeby młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zdiagnozowane w czasie szkolenia LADDER przeprowadzonego w dniach 3-4 października 2016 roku  w Długosiodle.

Projekt rozpoczął proces tworzenia Młodzieżowego Stowarzyszenia Ekorozwoju Gminy Długosiodło, nawiązując do doświadczeń Młodzieżowych Rad Gminnych. Stowarzyszenie ma stać się narzędziem edukacji ekologicznej młodzieży i dzięki młodzieży – ma budować świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za środowisko u innych mieszkańców Gminy. Ma też w praktyczny sposób uczyć młodzież aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości.

Do uczestnictwa w Stowarzyszeniu zostali zaproszeni wszyscy młodzi mieszkańcy Gminy Długosiodło, jednocześnie działania te propagowano w gminach sąsiednich jako wzór do naśladowania.

Zasadniczym celem projektu było zainicjowanie przygotowania młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Długosiodle do aktywnego uczestnictwa w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, oraz ukierunkowanie Młodzieżowego Stowarzyszenia Ekorozwoju Gminy na rzecz samodzielności ekonomicznej opartej o innowacyjne, ekologiczne rozwiązania prorozwojowe.

Innowacyjny aspekt projektu polegał na wykorzystaniu instytucji stowarzyszenia do aktywizacji młodzieży w działaniach na rzecz własnego rozwoju i rozwoju własnej gminy, a także jako platformy do uczenie się przedsiębiorczości i działalności gospodarczej opartej na działaniach proekologicznych.

 

ikonka linkFilm i prezentacja na temat projektu - strona zewnętrzna