Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

„Suweren konsultuje - dobre prawo buduje”
piątek, 06 października 2017 17:10
Oto szansa, aby zyskać wpływ na stanowienie prawa w Polsce, szczególnie przepisów dotyczących systemu edukacji: zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Suweren konsultuje - dobre prawo buduje”. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, oraz członków, pracowników i współpracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Ilustracja: Szkolenie
 

Projekt „Suweren konsultuje - dobre prawo buduje” realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce, oraz zwiększenia możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.

Uczestnicy naszego projektu dowiedzą się:

  • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń;
  • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi;
  • jak je oceniać i formułować wnioski;
  • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku;
  • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe;
  • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane;
  • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych.

Zdobędą też wiele innych informacji i umiejętności - pełny zakres tematyczny znajduje się w Regulaminie rekrutacji (do pobrania poniżej). Udział w projekcie dla jego uczestników i delegujących ich organizacji jest bezpłatny.

Chcemy, aby uczestnicy projektu powiększyli grono osób aktywnie uczestniczących w konsultacjach aktów prawnych, w szczególności tych, które dotyczą prawa oświatowego.

W ramach projektu każdy z jego uczestników otrzyma wsparcie w postaci:

  • cyklu trzech szkoleń (każde po 3 dni) realizowanych od października 2017 do grudnia 2018,
  • szkoleń i wsparcia ekspertów na platformie Moodle po każdym szkoleniu,
  • cyklu czterech webinariów utrwalających zdobyte wiadomości po każdym szkoleniu.

Szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane w każdym z miast wojewódzkich (w Warszawie dla czterech grup uczestników).

Do udziału w projekcie zapraszamy członków organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją – także ich pracowników, współpracowników i wolontariuszy, oraz członków, pracowników i współpracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi niżej Regulaminem rekrutacji i załącznikami, wydrukowanie ich, wypełnienie i przesłanie w formie papierowej do realizatorów na adresy biur podane w Regulaminie.

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00.

 

Ikonka pobierzOgłoszenie o naborze uczestników (DOCX 346 KB)

Ikonka pobierzRegulamin rekrutacji i uczestnictwa (DOC 507 KB)

Ikonka pobierzFormularz rekrutacyjny (DOC 491 KB)

Ikonka pobierzDeklaracja udziału (DOC 442 KB)

Ikonka pobierzZaświadczenie organizacji (DOC 441 KB)