Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

„Suweren konsultuje - dobre prawo buduje”
piątek, 06 października 2017 17:10
Oto szansa, aby zyskać wpływ na stanowienie prawa w Polsce, szczególnie przepisów dotyczących systemu edukacji: zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Suweren konsultuje - dobre prawo buduje”. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, oraz członków, pracowników i współpracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Ilustracja: Szkolenie
 

Projekt „Suweren konsultuje - dobre prawo buduje” realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce, oraz zwiększenia możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.

Uczestnicy naszego projektu dowiedzą się:

  • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń;
  • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi;
  • jak je oceniać i formułować wnioski;
  • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku;
  • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe;
  • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane;
  • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych.

Zdobędą też wiele innych informacji i umiejętności - pełny zakres tematyczny znajduje się w Regulaminie rekrutacji (do pobrania poniżej). Udział w projekcie dla jego uczestników i delegujących ich organizacji jest bezpłatny.

Chcemy, aby uczestnicy projektu powiększyli grono osób aktywnie uczestniczących w konsultacjach aktów prawnych, w szczególności tych, które dotyczą prawa oświatowego.

W ramach projektu każdy z jego uczestników otrzyma wsparcie w postaci:

  • cyklu trzech szkoleń (każde po 3 dni) realizowanych od października 2017 do grudnia 2018,
  • szkoleń i wsparcia ekspertów na platformie Moodle po każdym szkoleniu,
  • cyklu czterech webinariów utrwalających zdobyte wiadomości po każdym szkoleniu.

Szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane w każdym z miast wojewódzkich (w Warszawie dla czterech grup uczestników).

Do udziału w projekcie zapraszamy członków organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją – także ich pracowników, współpracowników i wolontariuszy, oraz członków, pracowników i współpracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi niżej Regulaminem rekrutacji i załącznikami, wydrukowanie ich, wypełnienie i przesłanie w formie papierowej do realizatorów na adresy biur podane w Regulaminie.

Projekt „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” jest realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00.

 

Ikonka pobierzOgłoszenie o naborze uczestników (DOCX 346 KB)

Ikonka pobierzRegulamin rekrutacji i uczestnictwa (DOC 507 KB)

Ikonka pobierzFormularz rekrutacyjny (DOC 491 KB)

Ikonka pobierzDeklaracja udziału (DOC 442 KB)

Ikonka pobierzZaświadczenie organizacji (DOC 441 KB)