Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Małe Szkoły w MEN
piątek, 07 kwietnia 2017 08:42
13 marca 2017 przedstawiciele Małych Szkół i ich organów prowadzących (innych niż JST) uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektowanych zmian w sposobie finansowania zadań oświatowych. Konsultacje odbyły się na zaproszenie minister Anny Zalewskiej, a ich organizacja została powierzona Federacji Inicjatyw Oświatowych.
Minister Anna Zalewska w trakcie spotkania
 

Spotkanie odbyło się z udziałem minister Anny Zalewskiej oraz wiceminister Marzeny Drab. Dyrektor Grzegorz Pochopień przedstawił założenia projektu zmian w finansowaniu oświaty. Najważniejsza z nich to propozycja finansowania realizacji podstawy programowej  w każdym oddziale szkolnym, bez względu na jego wielkość. Ma to służyć ułatwieniu utrzymania małych szkół, co jest szczególnie istotne dla oświaty wiejskiej. Takie rozwiązanie powinno zniechęcać do tworzenia szkolnych molochów, do których dzieci są zwożone z całej gminy.

Według zapowiedzi MEN zmiany mają być wprowadzone w ramach istniejącego budżetu. Spowodują jednak przesunięcia środków ze szkół większych do mniejszych, oddzielnie dla szkół w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miejskich, nie będzie przesunięć między miastem a wsią. Propozycja przez obencnych na spotkaniu przedstawicieli Malych Szkół została oceniona pozytywnie, jako element służący utrzymaniu miejszych placówek.

Zapowiadane przez MEN miany mają wejść w życie od 2018 roku. FIO będzie na bieżąco przyglądać się pracom MEN nad nową ustawą i – w miarę możliwości – informować o nich, a także prosić o ich konsultowanie w lokalnych społecznościach.

Uczestnicy spotkaniaUczestnicy spotkania

Przy okazji spotkania obecni przedstawiciele Małych Szkół poinformowali o dotychczasowych problemach z prawidłowym wyliczaniem i przekazywaniem dotacji przez JST, wynikających z różnych interpretacji przepisów. Postulowali precyzyjniejsze określenie zasad podziału pieniędzy w ustawie, aby nie było problemów z naliczaniem dotacji.

Została też przedstawiona sprawa szkoły w Lipinach (gm. Mrozy, woj. mazowieckie), prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki, którą minister Anna Zalewska obiecała się osobiście zainteresować.

Na zakończenie spotkania prezeska FIO Małgorzata Lewandowska zauważyła, że sposób finansowania edukacji ma  znaczący wpływ na kształtowanie sieci szkolnej i z tego względu reforma finansowania powinna być przeprowadzona przed reformą systemu szkolnego. W przeciwnym wypadku dojdzie do marnowania pieniędzy podatników.

Było to pierwsze w siedemnastoletniej historii ruchu Małych Szkół spotkanie urzędującego ministra edukacji z przedstawicielami naszego środowiska.

Relację ze spotkania można przeczytać także na stronie internetowej MEN.