Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zmiany w oświacie na parlamentarnym finiszu
poniedziałek, 12 grudnia 2016 18:00
W parlamencie trwają prace nad nowymi ustawami wprowadzającymi w życie reformę oświaty minister Anny Zalewskiej. Federacja Inicjatyw Oświatowych wystąpiła o odpartyjnienie oświaty przez zwolnienie posłów z dyscypliny partyjnej, aby mogli głosować zgodnie ze swą wiedzą i sumieniem. Tymczasem polskie samorządy terytorialne zorganizowały społeczne wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy Prawo oświatowe.
Ilustracja: Gmach Sejmu RP
 

Dobre prawo może powstać jedynie w wyniku rzetelnych konsultacji - pisze FIO do marszałka Sejmu, wskazując, że Ministerstwo Edukacji Narodowej miało świadomość tego faktu, bowiem trzykrotnie rozpoczynało procedurę organizacji konkursów dla organizacji pozarządowych na usprawnienie procesu stanowienia prawa. Żaden z nich nie został doprowadzony do końca. Nie było możliwe rzetelne konsultowanie propozycji MEN, demokracja wymaga czasu - wskazuje FIO.

Tymczasem prace parlamentarne postępują w wyjątkowo szybkim tempie, a do rządowych propozycji zmian prawnych kilkadziesiąt instytucji przygotowało swoje stanowiska, wpłynęło też kilka tysięcy listów ze szkół i opinii obywateli. "To są opinie i stanowiska praktyków, tych, którzy to prawo mają na co dzień stosować i wdrażać. Jeśli chce się stanowić dobre prawo szczególnie wnikliwie powinno się studiować takie stanowiska" - podkreśla FIO.

Jak dodaje, rzetelne i sumienne stanowienie prawa oświatowego jest możliwe tylko ponad podziałami partyjnymi, dlatego też zgłąsza wniosek o umożliwienie posłom głosowania zgodnie z ich wiedzą i sumieniem. "Prośby o zwolnienie posłów z dyscypliny partyjnej kierujemy do wszystkich klubów parlamentarnych" - pisze FIO.

Tymczasem organizacje grupujące samorządy terytorialne zorganizowały 12 grudnia 2016 r. społeczne wysłuchanie publiczne na temat ustawy Prawo oświatowe. Była to wspólna inicjatywa Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Miast Polskich, podjęta w sytuacji odrzucenia przez komisje sejmowe w dniu 30 listopada br. ich wniosku  o przeprowadzenie sejmowego wysłuchania w tej sprawie.

Federacja Inicjatyw Oświatowych została zaproszona do przedstawienia swojej opinii. Zaprezentowała ją wiceprezeska Alina Kozińska-Bałdyga.

Alina Kozińska-Bałdyga na społecznym wysłuchaniu 12 XII 2016 r.

 

Nagranie całego wysłuchania dostępne pod tym linkiem. Uwaga: w chwili publikacji tego atykułu nagranie rozpoczyna się ok. 20-minutową planszą z tytułem spotkania.

 

ikonka pobierzWniosek FIO do Marszałka Sejmu (PDF - 390 KB)

ikonka pobierzProgram Wysłuchania 12 XII 2016 r. (PDF - 1,2 MB)