Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Otwarte Zasoby Edukacyjne to polska szansa
środa, 23 listopada 2016 20:51
Fundacja Centrum Cyfrowe przygotowałą obszerny raport, prezentujący korzyści płynące z upowszechniania i stosowania Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Otwarta edukacji z otwartymi zasobami to niewyobrażalnie duża zmiana, która prowadzi do radykalnej przebudowy dotychczasowego modelu edukacji, budując w uczniach poczucie autonomii i odpowiedzialności za swoją naukę.
Okładka raportu o OZE
 

Raport Centrum Cyfrowego to pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie w kraju. Jak piszą autorzy, w dokumencie przeanalizowano miejsce OZE w polskim systemie oświaty z perspektywy systemu nauczania, ale także ekonomicznej, prawnej i infrastrukturalnej.

Otwarte zasoby edukacyjne to wszystkie materiały edukacyjne dostępne swobodnie i za darmo z możliwością ich dalszego dowolnego modyfkowania i wykorzystania. Celem raportu było zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania OZE oraz analiza uwarunkowań ich powstawania i rozwoju w polskim systemie oświaty. W raporcie przedstawiono również rekomendacje wskazujące możliwe kierunki zmian, które powinny nadać wyższy priorytet otwartości w edukacji.

 

ikonka linkOtwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - informacja i raport do pobrania