Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Otwarte Zasoby Edukacyjne to polska szansa
środa, 23 listopada 2016 20:51
Fundacja Centrum Cyfrowe przygotowałą obszerny raport, prezentujący korzyści płynące z upowszechniania i stosowania Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Otwarta edukacji z otwartymi zasobami to niewyobrażalnie duża zmiana, która prowadzi do radykalnej przebudowy dotychczasowego modelu edukacji, budując w uczniach poczucie autonomii i odpowiedzialności za swoją naukę.
Okładka raportu o OZE
 

Raport Centrum Cyfrowego to pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie w kraju. Jak piszą autorzy, w dokumencie przeanalizowano miejsce OZE w polskim systemie oświaty z perspektywy systemu nauczania, ale także ekonomicznej, prawnej i infrastrukturalnej.

Otwarte zasoby edukacyjne to wszystkie materiały edukacyjne dostępne swobodnie i za darmo z możliwością ich dalszego dowolnego modyfkowania i wykorzystania. Celem raportu było zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania OZE oraz analiza uwarunkowań ich powstawania i rozwoju w polskim systemie oświaty. W raporcie przedstawiono również rekomendacje wskazujące możliwe kierunki zmian, które powinny nadać wyższy priorytet otwartości w edukacji.

 

ikonka linkOtwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce - informacja i raport do pobrania