Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowość wydawnicza – pedagogika
wtorek, 26 września 2006 01:20
25 września na rynku wydawniczym pojawiła się "Pedagogika" – publikacja Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, efekt współpracy grona autorów z Niemiec, Włoch, Anglii, Czech, Finlandii i Polski.
Pedagogika - okładka
 

Trzytomowa publikacja – to kompendium, pozwalające poznać pedagogikę w jej historycznym, porównawczym i syntetycznym wymiarze. Odmienne historycznie i kulturowo analizy zjawisk edukacyjnych oraz subiektywne spojrzenia poszczególnych autorów na omawiane zagadnienia tworzą wielopłaszczyznowy i interdyscyplinarny obraz pedagogiki, którą można nazwać pedagogiką bez granic, otwartą na świat, ludzi i pasjonujące ich idee.

Pierwszy tom jest poświęcony podstawom nauk o wychowaniu, czyli historii wychowania, wprowadzeniu we współczesne rozważania, czym jest pedagogika i jakie są jej główne kierunki, oraz zagadnieniom modeli wychowania, wynikającym z przekonania, że wychowanie jest podstawą egzystencji człowieka. Tom kończą rozważania o charakterze aksjologicznym, uzupełniającym prezentację podstaw pedagogiki o kwestie etyczne.

Tom drugi ukazuje funkcje, jakie pedagogika pełni w stosunku do edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Zawiera on podstawy metodologii badań w zakresie pedagogiki, socjologiczne i porównawcze ukazanie stanu pedagogiki i edukacji w różnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej, podstawy dydaktyki szkolnej i wspierającej ją psychologii kształcenia. Tom ukazuje także rolę współczesnego nauczyciela i jego tożsamość oraz warunki prawne, w jakich działa.

W trzecim tomie zostały przedstawione w syntetycznych ujęciach wybrane subdyscypliny pedagogiki: pedagogiki społecznej i andragogiki, pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej, pedagogiki pracy, opiekuńczej, medialnej i zdrowia. Całość zamyka wgląd w nauki o wychowaniu z perspektywy ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, zorientowanych na kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży w duchu porozumienia, współpracy i otwartości narodów .

Wszystkie teksty są osadzone w spójnej strukturze i opracowane w taki sposób, by można je było jak najlepiej wykorzystać na zajęciach z poszczególnych przedmiotów. W treść publikacji wprowadza czytelnika słowo wstępne redaktora naukowego Pedagogiki, profesora Bogusława Śliwerskiego. Każdy rozdział (poza notami o autorach i tekstem właściwym) zawiera: moduły "Zapamiętaj", które służą lepszemu zapoznaniu się z najważniejszymi zagadnieniami, "Konteksty", poszerzające prezentowane treści, otwarte i inspirujące "Ćwiczenia i projekty badawcze", które studenci mogą wykorzystać do nauki własnej, a wykładowcy do sprawdzania przyswojenia materiału, oraz zalecaną literaturę. Każdy tom jest opatrzony indeksami i bibliografią książek. Dzięki takiemu układowi treści podręcznik jest dynamiczny i interaktywny.

 

"Pedagogika"
Red. naukowa prof. Bogusław Śliwerski
Rec. prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – wrzesień 2006

  • Tom 1. Podstawy nauk o wychowaniu
  • Tom 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych
  • Tom 3. Subdyscypliny pedagogiki