Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nowość wydawnicza – pedagogika
wtorek, 26 września 2006 01:20
25 września na rynku wydawniczym pojawiła się "Pedagogika" – publikacja Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, efekt współpracy grona autorów z Niemiec, Włoch, Anglii, Czech, Finlandii i Polski.
Pedagogika - okładka
 

Trzytomowa publikacja – to kompendium, pozwalające poznać pedagogikę w jej historycznym, porównawczym i syntetycznym wymiarze. Odmienne historycznie i kulturowo analizy zjawisk edukacyjnych oraz subiektywne spojrzenia poszczególnych autorów na omawiane zagadnienia tworzą wielopłaszczyznowy i interdyscyplinarny obraz pedagogiki, którą można nazwać pedagogiką bez granic, otwartą na świat, ludzi i pasjonujące ich idee.

Pierwszy tom jest poświęcony podstawom nauk o wychowaniu, czyli historii wychowania, wprowadzeniu we współczesne rozważania, czym jest pedagogika i jakie są jej główne kierunki, oraz zagadnieniom modeli wychowania, wynikającym z przekonania, że wychowanie jest podstawą egzystencji człowieka. Tom kończą rozważania o charakterze aksjologicznym, uzupełniającym prezentację podstaw pedagogiki o kwestie etyczne.

Tom drugi ukazuje funkcje, jakie pedagogika pełni w stosunku do edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Zawiera on podstawy metodologii badań w zakresie pedagogiki, socjologiczne i porównawcze ukazanie stanu pedagogiki i edukacji w różnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej, podstawy dydaktyki szkolnej i wspierającej ją psychologii kształcenia. Tom ukazuje także rolę współczesnego nauczyciela i jego tożsamość oraz warunki prawne, w jakich działa.

W trzecim tomie zostały przedstawione w syntetycznych ujęciach wybrane subdyscypliny pedagogiki: pedagogiki społecznej i andragogiki, pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej, pedagogiki pracy, opiekuńczej, medialnej i zdrowia. Całość zamyka wgląd w nauki o wychowaniu z perspektywy ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, zorientowanych na kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży w duchu porozumienia, współpracy i otwartości narodów .

Wszystkie teksty są osadzone w spójnej strukturze i opracowane w taki sposób, by można je było jak najlepiej wykorzystać na zajęciach z poszczególnych przedmiotów. W treść publikacji wprowadza czytelnika słowo wstępne redaktora naukowego Pedagogiki, profesora Bogusława Śliwerskiego. Każdy rozdział (poza notami o autorach i tekstem właściwym) zawiera: moduły "Zapamiętaj", które służą lepszemu zapoznaniu się z najważniejszymi zagadnieniami, "Konteksty", poszerzające prezentowane treści, otwarte i inspirujące "Ćwiczenia i projekty badawcze", które studenci mogą wykorzystać do nauki własnej, a wykładowcy do sprawdzania przyswojenia materiału, oraz zalecaną literaturę. Każdy tom jest opatrzony indeksami i bibliografią książek. Dzięki takiemu układowi treści podręcznik jest dynamiczny i interaktywny.

 

"Pedagogika"
Red. naukowa prof. Bogusław Śliwerski
Rec. prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – wrzesień 2006

  • Tom 1. Podstawy nauk o wychowaniu
  • Tom 2. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych
  • Tom 3. Subdyscypliny pedagogiki