Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Kończymy projekt „Szkoły budują demokrację”
wtorek, 01 marca 2016 10:14

Międzynarodowy projekt FIO realizowała wraz z 4 partnerskimi organizacjami pozarządowymi z pięciu państw: trzech państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja) oraz z dwóch państw Zachodnich Bałkanów (Bośnia i Hercegowina, Kosowo).

Celem projektu było wzmocnienie roli szkół średnich w budowaniu demokratycznego społeczeństwa poprzez wdrożenie metody pracy dydaktycznej zwanej service learning oraz zbudowanie międzynarodowej współpracy tak pracujących szkół. Realizacja tego celu została dofinansowana przez Fundusz Wyszehradzki i rząd Korei Południowej.

Koordynatorzy krajowi otwierają konferencjęNauczyciele, którzy wspierali uczniów w realizacji projektów

Uczniowie 10 szkół (po dwie z każdego kraju) od maja 2015 do stycznia 1016 roku z wykorzystaniem metody service learning realizowali projekty, które odpowiadały na lokalne potrzeby. Wspierali ich nauczyciele, którzy w kwietniu 2015 roku odbyli w Prisztinie (Kosowo) szkolenie przygotowujące do stosowania tej metody w szkole.

Definicja service learning mówi, że jest to metoda, która włącza uczniów w działania na rzecz społeczności lokalnej, dając im jednocześnie doświadczenia ważne dla uczenia się i rozwoju osobistego (Furco, 1996). Tak więc w zadaniach realizowanych tą metodą powinna być zachowana równowaga między: uczeniem się (zgodnym z wymaganiami szkoły i państwa), zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności oraz zainteresowaniami uczniów.

Uczniowie sprawdzają umiejętności językowe nauczycieliPrzedstawiciele Czech i Polski pracują nad planem wdrożenia service learning

Ze strony polskiej w projekcie uczestniczyły dwa warszawskie licea ogólnokształcące: XXXVIII L.O. im. S. K. Potockiego oraz V L.O. im. Ks. Józefa Poniatowskiego.

Uczniowie obecnej kl. II c z V L.O. im. Ks. Józefa Poniatowskiego realizowali projekt „Czujesz chemię?”, który polegał na podzieleniu się ich chemiczną pasją z gimnazjalistami z warszawskich i podwarszawskich szkół. Uczniowie przesłali do gimnazjów informację o zajęciach dla miłośników chemii, a następnie pod opieką nauczycieli chemii Krzysztofa Kuśmierczyka i Macieja Rusieckiego przygotowywali i prowadzili, w znakomicie wyposażonym laboratorium swojej szkoły, sobotnie zajęcia. Relacjonowali je na projektowym profilu na FB.

Mirosław Sielatycki i Urszula Roguska – przedstawiciele warszawskiego samorząduEkipa z  V L.O. im. ks. J. Poniatowskiego

Aby podzielić się  swoją pasją jeszcze szerzej, licealiści nagrali filmiki tłumaczące różne zagadnienia chemiczne, które umieścili w specjalnie utworzonym kanale YouTube. Niektóre z nich mają już  kilka tysięcy odsłon,  np. Odc. 1. Kwasy i wodorotlenki.

Realizację projektu w szkole wspierały Monika Sznajder i Marta Walczak - nauczycielki języka angielskiego.

Uczniowie kl. II b z XXXVIII L.O. im. S. K. Potockiego realizowali projekt pt. „Niepełnosprawni intelektualnie, sprawni społecznie”. W poszukiwaniu odbiorców, którym byłyby potrzebne ich umiejętności trafili do Środowiskowego Domu Samopomocy, którego pracownicy przedstawili grupę dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczniowie V L.O przy stoisku„Chemiczne” stoisko V L.O.

Uczniowie zdecydowali się na współpracę i podzielili na 4 grupy tematyczne: Sport, Codzienność, Nauka i Wiedza o społeczeństwie. Od tej pory dwa razy w tygodniu jedna z grup udawała się do ŚDP i prowadziła zajęcia, podczas których ich podopieczni uczyli się nowych rzeczy, a uczniowie dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami, rozwijali empatię i cierpliwość, poznawali osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia polegały np. na: nauce podstaw i zasad gry w koszykówkę oraz rozegraniu meczu (Sport), poznawaniu zasad sprzątania i zastosowaniu ich podczas sprzątania całego Ośrodka (Codzienność), ćwiczeniach w pisaniu i prostych obliczeniach (Nauka), poznawaniu Warszawy podczas wycieczek (Wiedza o społeczeństwie). Zajęcia projektowe zakończyły się wspólną zabawą przy muzyce. Uczniowie dokumentowali swoje działania na projektowym profilu FB.

Realizację projektu w szkole wspierali: Wioletta Ossowska – wicedyrektorka szkoły i Krystian Iwaniuk – nauczyciel angielskiego.

Ekipa XXXVIII L.O. im. St. Kostki Potockiego przy stoiskuEkipa z XXXVIII L.O.

Uczniowie i nauczyciele obu polskich szkół dzielili się doświadczeniami ze szkołami z Czech uczestniczącymi w projekcie.

W dniach 21-22 lutego b.r. w Sarajewie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Ze strony polskiej wzięli w niej udział: delegacje z obu szkół – po trzech uczniów i po dwóch nauczycieli, Elżbieta Tołwińska-Królikowska – prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz przedstawiciele warszawskiego samorządu – Mirosław Sielatycki – wicedyrektor Biura Edukacji M. st. Warszawy oraz Urszula Roguska – podinspektor w Wydziale Edukacji i Wychowania Dzielnicy Targówek M. St. Warszawa.

Uczniowie z XXXVIII L.O. przekonują do nauki języków obcychbył też czas na zwiedzanie

W programie znalazły się:

  • ważny wykład prof. Marii Nieves Talia z Argentyny - dyrektorki CLAYSS (Latin American Center for Service Learning) – instytucji zajmującej się upowszechnianiem podejścia service learning w edukacji,
  • prezentacje uczniowskich zespołów,
  • praca warsztatowa w 3 grupach: uczniów, nauczycieli oraz interesariuszy (edukatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, naukowców) nad koncepcjami upowszechnienia metody w swoich krajach,
  • interaktywna prezentacja przygotowana wspólnie przez uczniów z 5 krajów, udowadniająca uczestnikom konferencji zalety uczenia się i budowania relacji międzynarodowych.

ikonka linkWięcej o projekcie