Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Kończymy projekt „Szkoły budują demokrację”
wtorek, 01 marca 2016 10:14

Międzynarodowy projekt FIO realizowała wraz z 4 partnerskimi organizacjami pozarządowymi z pięciu państw: trzech państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja) oraz z dwóch państw Zachodnich Bałkanów (Bośnia i Hercegowina, Kosowo).

Celem projektu było wzmocnienie roli szkół średnich w budowaniu demokratycznego społeczeństwa poprzez wdrożenie metody pracy dydaktycznej zwanej service learning oraz zbudowanie międzynarodowej współpracy tak pracujących szkół. Realizacja tego celu została dofinansowana przez Fundusz Wyszehradzki i rząd Korei Południowej.

Koordynatorzy krajowi otwierają konferencjęNauczyciele, którzy wspierali uczniów w realizacji projektów

Uczniowie 10 szkół (po dwie z każdego kraju) od maja 2015 do stycznia 1016 roku z wykorzystaniem metody service learning realizowali projekty, które odpowiadały na lokalne potrzeby. Wspierali ich nauczyciele, którzy w kwietniu 2015 roku odbyli w Prisztinie (Kosowo) szkolenie przygotowujące do stosowania tej metody w szkole.

Definicja service learning mówi, że jest to metoda, która włącza uczniów w działania na rzecz społeczności lokalnej, dając im jednocześnie doświadczenia ważne dla uczenia się i rozwoju osobistego (Furco, 1996). Tak więc w zadaniach realizowanych tą metodą powinna być zachowana równowaga między: uczeniem się (zgodnym z wymaganiami szkoły i państwa), zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności oraz zainteresowaniami uczniów.

Uczniowie sprawdzają umiejętności językowe nauczycieliPrzedstawiciele Czech i Polski pracują nad planem wdrożenia service learning

Ze strony polskiej w projekcie uczestniczyły dwa warszawskie licea ogólnokształcące: XXXVIII L.O. im. S. K. Potockiego oraz V L.O. im. Ks. Józefa Poniatowskiego.

Uczniowie obecnej kl. II c z V L.O. im. Ks. Józefa Poniatowskiego realizowali projekt „Czujesz chemię?”, który polegał na podzieleniu się ich chemiczną pasją z gimnazjalistami z warszawskich i podwarszawskich szkół. Uczniowie przesłali do gimnazjów informację o zajęciach dla miłośników chemii, a następnie pod opieką nauczycieli chemii Krzysztofa Kuśmierczyka i Macieja Rusieckiego przygotowywali i prowadzili, w znakomicie wyposażonym laboratorium swojej szkoły, sobotnie zajęcia. Relacjonowali je na projektowym profilu na FB.

Mirosław Sielatycki i Urszula Roguska – przedstawiciele warszawskiego samorząduEkipa z  V L.O. im. ks. J. Poniatowskiego

Aby podzielić się  swoją pasją jeszcze szerzej, licealiści nagrali filmiki tłumaczące różne zagadnienia chemiczne, które umieścili w specjalnie utworzonym kanale YouTube. Niektóre z nich mają już  kilka tysięcy odsłon,  np. Odc. 1. Kwasy i wodorotlenki.

Realizację projektu w szkole wspierały Monika Sznajder i Marta Walczak - nauczycielki języka angielskiego.

Uczniowie kl. II b z XXXVIII L.O. im. S. K. Potockiego realizowali projekt pt. „Niepełnosprawni intelektualnie, sprawni społecznie”. W poszukiwaniu odbiorców, którym byłyby potrzebne ich umiejętności trafili do Środowiskowego Domu Samopomocy, którego pracownicy przedstawili grupę dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Uczniowie V L.O przy stoisku„Chemiczne” stoisko V L.O.

Uczniowie zdecydowali się na współpracę i podzielili na 4 grupy tematyczne: Sport, Codzienność, Nauka i Wiedza o społeczeństwie. Od tej pory dwa razy w tygodniu jedna z grup udawała się do ŚDP i prowadziła zajęcia, podczas których ich podopieczni uczyli się nowych rzeczy, a uczniowie dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami, rozwijali empatię i cierpliwość, poznawali osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia polegały np. na: nauce podstaw i zasad gry w koszykówkę oraz rozegraniu meczu (Sport), poznawaniu zasad sprzątania i zastosowaniu ich podczas sprzątania całego Ośrodka (Codzienność), ćwiczeniach w pisaniu i prostych obliczeniach (Nauka), poznawaniu Warszawy podczas wycieczek (Wiedza o społeczeństwie). Zajęcia projektowe zakończyły się wspólną zabawą przy muzyce. Uczniowie dokumentowali swoje działania na projektowym profilu FB.

Realizację projektu w szkole wspierali: Wioletta Ossowska – wicedyrektorka szkoły i Krystian Iwaniuk – nauczyciel angielskiego.

Ekipa XXXVIII L.O. im. St. Kostki Potockiego przy stoiskuEkipa z XXXVIII L.O.

Uczniowie i nauczyciele obu polskich szkół dzielili się doświadczeniami ze szkołami z Czech uczestniczącymi w projekcie.

W dniach 21-22 lutego b.r. w Sarajewie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Ze strony polskiej wzięli w niej udział: delegacje z obu szkół – po trzech uczniów i po dwóch nauczycieli, Elżbieta Tołwińska-Królikowska – prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz przedstawiciele warszawskiego samorządu – Mirosław Sielatycki – wicedyrektor Biura Edukacji M. st. Warszawy oraz Urszula Roguska – podinspektor w Wydziale Edukacji i Wychowania Dzielnicy Targówek M. St. Warszawa.

Uczniowie z XXXVIII L.O. przekonują do nauki języków obcychbył też czas na zwiedzanie

W programie znalazły się:

  • ważny wykład prof. Marii Nieves Talia z Argentyny - dyrektorki CLAYSS (Latin American Center for Service Learning) – instytucji zajmującej się upowszechnianiem podejścia service learning w edukacji,
  • prezentacje uczniowskich zespołów,
  • praca warsztatowa w 3 grupach: uczniów, nauczycieli oraz interesariuszy (edukatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, naukowców) nad koncepcjami upowszechnienia metody w swoich krajach,
  • interaktywna prezentacja przygotowana wspólnie przez uczniów z 5 krajów, udowadniająca uczestnikom konferencji zalety uczenia się i budowania relacji międzynarodowych.

ikonka linkWięcej o projekcie