Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XVI Forum (2014)
 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi - przełom w oświacie

XVI Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 28-29 czerwca 2014 r.

16 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

"Stowarzyszenia Rozwoju Wsi - przełom w oświacie" - to hasło XVI Forum Inicjatyw Oświatowych, które obradowało w Warszawie w dniach 28-29 czerwca 2014 r. Wśród tematów, nad którymi pracowaliśmy, znalazły się:

  • "Wybory samorządowe – aktywność na spotkaniach z kandydatami, kandydowanie członków SRW na radnych i wójtów/burmistrzów" – dyskusja moderowana przez Alinę Kozińską-Bałdyga i Małgorzatę Lewandowską, wiceprezeski FIO,
  • "Model Małej Szkoły i pozostały, ważny dla Małych Szkół, dorobek Projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat" – prezentacja Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej, koordynatorki projektu i prezeski FIO,
  • "Aktualne i ważne dla SRW zmiany w prawie oświatowym" – prezentacja Małgorzaty Lewandowskiej, prezeski SRW w Korzeczniku i wiceprezeski FIO,
  • "Matryca kalkulacyjna finansów gminnych przeznaczonych na oświatę – jak liczyć dotację" – prezentacja Ewy Hummel, ekspertki FIO.

M. Lewandowska i A. Kozińska[16f3]E. Hummel[16f1]

Wiele czasu poświęciliśmy na dyskusję o sytuacji Małych Szkół, warunkach i kierunkach ich rozwoju, postulowanych zmianach w prawie, które mogłyby ułatwić ich funkcjonowanie. Wśród zgłaszanych problemów szczególnie istotny okazał się przykład braku współpracy p.o. wójta gminy Mirów ze stowarzyszeniem powołanym dla uratowania szkoły w Mirowie Nowym. Dyskutowaliśmy nad sposobami skutecznego pomagania lokalnym organizacjom, rzecznictwa ich interesów w urzędach centralnych i wpływania na uwzględnianie ich istnienia w polityce państwa.

Uczestnicy Forum mieli też czas na wymianę doświadczeń, co szczególnie służyło przedstawicielom stowarzyszeń od niedawna prowadzących szkoły i przedszkola.

Dyskusje uczestnikówWymiana doświadczeń

Federacja Inicjatyw Oświatowych zorganizowała XVI Forum w budynku Gimnazjum nr 20 "Raszyńska" w Warszawie, należącego do zespołu szkół, który prowadzi Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – organizacja, która od początku jest członkiem FIO. Miejsce to i widoczny w nim wpływ uczniów na zagospodarowanie przestrzeni i jej estetykę zainspirowały nas do tworzenia nowych rozwiązań i dyskusji o tym, co naprawdę ważne jest w szkole. Dziękujemy gospodarzom.

Klasa w Gimnazjum nr 20 - fot.1Klasa w Gimnazjum nr 20 - fot.2[16f8]