Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XVI Forum (2014)
 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi - przełom w oświacie

XVI Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 28-29 czerwca 2014 r.

16 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

"Stowarzyszenia Rozwoju Wsi - przełom w oświacie" - to hasło XVI Forum Inicjatyw Oświatowych, które obradowało w Warszawie w dniach 28-29 czerwca 2014 r. Wśród tematów, nad którymi pracowaliśmy, znalazły się:

  • "Wybory samorządowe – aktywność na spotkaniach z kandydatami, kandydowanie członków SRW na radnych i wójtów/burmistrzów" – dyskusja moderowana przez Alinę Kozińską-Bałdyga i Małgorzatę Lewandowską, wiceprezeski FIO,
  • "Model Małej Szkoły i pozostały, ważny dla Małych Szkół, dorobek Projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat" – prezentacja Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej, koordynatorki projektu i prezeski FIO,
  • "Aktualne i ważne dla SRW zmiany w prawie oświatowym" – prezentacja Małgorzaty Lewandowskiej, prezeski SRW w Korzeczniku i wiceprezeski FIO,
  • "Matryca kalkulacyjna finansów gminnych przeznaczonych na oświatę – jak liczyć dotację" – prezentacja Ewy Hummel, ekspertki FIO.

M. Lewandowska i A. Kozińska[16f3]E. Hummel[16f1]

Wiele czasu poświęciliśmy na dyskusję o sytuacji Małych Szkół, warunkach i kierunkach ich rozwoju, postulowanych zmianach w prawie, które mogłyby ułatwić ich funkcjonowanie. Wśród zgłaszanych problemów szczególnie istotny okazał się przykład braku współpracy p.o. wójta gminy Mirów ze stowarzyszeniem powołanym dla uratowania szkoły w Mirowie Nowym. Dyskutowaliśmy nad sposobami skutecznego pomagania lokalnym organizacjom, rzecznictwa ich interesów w urzędach centralnych i wpływania na uwzględnianie ich istnienia w polityce państwa.

Uczestnicy Forum mieli też czas na wymianę doświadczeń, co szczególnie służyło przedstawicielom stowarzyszeń od niedawna prowadzących szkoły i przedszkola.

Dyskusje uczestnikówWymiana doświadczeń

Federacja Inicjatyw Oświatowych zorganizowała XVI Forum w budynku Gimnazjum nr 20 "Raszyńska" w Warszawie, należącego do zespołu szkół, który prowadzi Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego – organizacja, która od początku jest członkiem FIO. Miejsce to i widoczny w nim wpływ uczniów na zagospodarowanie przestrzeni i jej estetykę zainspirowały nas do tworzenia nowych rozwiązań i dyskusji o tym, co naprawdę ważne jest w szkole. Dziękujemy gospodarzom.

Klasa w Gimnazjum nr 20 - fot.1Klasa w Gimnazjum nr 20 - fot.2[16f8]