Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XV Forum (2012)
 

Współtworzymy dobre prawo dla edukacji

XV Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 23-24 czerwca 2012 r.

15 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

W dniach 23-24 czerwca 2012 r. pod hasłem "Współtworzymy dobre prawo dla edukacji" obradowało XV Forum Inicjatyw Oświatowych. Uczestnikami Forum byli posłowie, przedstawiciele gmin, stowarzyszeń rozwoju wsi i innych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją oraz rodziców.

23 czerwca spotkaliśmy się z politykami na obradach plenarnych w Sali Kolumnowej Sejmu. Dzień później uczestnicy i organizatorzy dzielili się doświadczeniami w szkole Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w Warszawie. Spotkanie objęły honorowym patronatem sejmowe komisje: edukacji i samorządu.

 

Cele

Celem XV Forum Inicjatyw Oświatowych było przedstawienie złych zapisów prawnych, które powodują trudności w przekazywaniu szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem oraz zakładaniu i prowadzeniu placówek stowarzyszeniowych. Możliwość wspólnej dyskusji umożliwiła przeprowadzenie konsultacji wśród przedstawicieli najbardziej zainteresowanych środowisk i posłów, którzy mogą złe prawo zmienić.

Organizacje doświadczone w działaniach na rzecz edukacji na terenach wiejskich, tworzące Komitet Organizacyjny XV FIO, zaprezentowały swój potencjał - doświadczenie, wiedzę i ekspertów – mogące być pomocą w procesie przygotowania dobrego prawa. Podczas obrad w Sejmie organizacje te, wspomagane przez członków stowarzyszeń rozwoju wsi, przedstawiły posłom największe problemy wynikające ze złego prawa, postulując wspólne, prowadzone ponad podziałami politycznymi działania zmierzające do ich likwidacji.

15 forum - fot.115 forum - fot.2

 

Obrady

Problemy wynikające z niejasnego prawa związanego z przekazywaniem szkół przez jednostki samorządu terytorialnego nowym organom prowadzącym mówiły Barbara Kuczałek – prezeska Stowarzyszenia Edukator i Aleksandra Bobkier ze Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi z Bobolic. O bardzo trudnej sytuacji organów prowadzących szkołę w pierwszych czterech miesiącach od jej utworzenia mówiła Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Dramatyczna sytuacja szkoły wynikająca z niechęci wójta do użyczenia stowarzyszeniu budynku szkolnego budowanego i utrzymywanego przez lata przez lokalną społeczność była tematem wystąpienia przedstawicieli Stowarzyszenia "Nadzieja dla Brzozówki i Brzozówki Kolonia" z Gminy Szastarka. Problemy dotyczące pomieszczeń i wyposażenia małych placówek edukacji przedszkolnej wynikające ze zbyt restrykcyjnego prawa przedstawiły Monika Ebert i Katarzyna Czublun ze Stowarzyszenia Rodziców TU, a wady zapisów prawnych powodujących obniżenie jakości edukacji przedszkolnej prowadzonej w punktach i zespołach przedszkolnych zaprezentowała Teresa Ogrodzińska z Fundacji Komeńskiego.

Małgorzata Polis ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko opisywała problemy organizacji wynikające z braku możliwości zaoszczędzenia środków z dotacji na wydatki w kolejnym roku. Złe zapisy prawne dotyczące wspomagania dzieci niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach wskazali Barbara Kuczałek ze Stowarzyszenia Edukator i Paweł Kubicki – Społeczny Rzecznik Dzieci Niepełnosprawnych. Maria Lorek i Andrzej Jabłoński z Fundacji Elementarz wskazali na brak oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb małych wiejskich szkół.

W dyskusji dotyczącej możliwości wprowadzenia postulowanych zmian w prawie uczestniczyli: Artur Bramora - przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Piotr Zgorzelski - przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posłowie: Joanna Kluzik-Rostkowska, Wiesław Suchowiejko i Artur Ostrowski oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Jako wsparcie dla gmin i stowarzyszeń prowadzących placówki edukacyjne oraz społeczności lokalnych przedstawiono "Matrycę kalkulacyjną finansów gminnych przeznaczonych na edukację" – cyfrowe narzędzie, opracowane i testowane w projekcie "Monitoring", które pozwala przeanalizować sytuację budżetową gminy, w tym porównać koszty prowadzenia szkoły przez samorząd gminny i przez organizację pozarządową.

Podczas drugiej części obrad przeprowadzono warsztaty, podczas których organizacje pozarządowe współorganizujące XV FIO dzieliły się doświadczeniami z przedstawicielami stowarzyszeń rozwoju wsi i gmin.

15 forum - fot.315 forum - fot.4

ikonka fotoWięcej zdjęć - na stronach projektu

 

Postulaty

Na zakończenie Forum sformułowano pięć postulatów dotyczących najważniejszych i najpilniejszych, niezbędnych zmian prawnych, których wprowadzenie umożliwi efektywne działania na rzecz edukacji.

ikonka pobierzPostulaty XV Forum Inicjatyw Oświatowych (PDF - 170 KB)

 

Materiały

ikonka pobierzMateriały konferencyjne (PDF - 588 KB)

ikonka pobierzE.Tołwińska-Królikowska - 12 lat Małych Szkół (PDF - 1469 KB)

ikonka pobierzE. Hummel - Matryca kalkulacyjna (PDF - 778 KB)

ikonka pobierzA. Biderman, A. Górska - Projekt "Monitoring" (PDF - 235 KB)

ikonka pobierzZasoby NGO. Ruch uspołeczniania oświaty i ratowania wsi (PDF - 848 KB)

ikonka pobierzZłe prawo przyczyną konfliktów (PDF - 876 KB)

ikonka pobierzM. Fitton - Reforma edukacji w Walii (PDF - 38 KB)

 

Komitet Organizacyjny

XV Forum zostało zorganizowane w projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem organizacjom pozarządowym", realizowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP.

W skład komitetu organizacyjnego weszły również: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Stowarzyszenie Rodziców TU, Fundacja Elementarz, Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator.

Federacja Inicjatyw Oświatowych - logoZwiązek Gmin Wiejskich RP - logo
Fundacja Komeńskiego - logoStowarzyszenie Rodziców TU - logo
Fundacja Elementarz - logoStowarzyszenie Edukator - logo