Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XV Forum (2012)
 

Współtworzymy dobre prawo dla edukacji

XV Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 23-24 czerwca 2012 r.

15 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

W dniach 23-24 czerwca 2012 r. pod hasłem "Współtworzymy dobre prawo dla edukacji" obradowało XV Forum Inicjatyw Oświatowych. Uczestnikami Forum byli posłowie, przedstawiciele gmin, stowarzyszeń rozwoju wsi i innych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją oraz rodziców.

23 czerwca spotkaliśmy się z politykami na obradach plenarnych w Sali Kolumnowej Sejmu. Dzień później uczestnicy i organizatorzy dzielili się doświadczeniami w szkole Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w Warszawie. Spotkanie objęły honorowym patronatem sejmowe komisje: edukacji i samorządu.

 

Cele

Celem XV Forum Inicjatyw Oświatowych było przedstawienie złych zapisów prawnych, które powodują trudności w przekazywaniu szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem oraz zakładaniu i prowadzeniu placówek stowarzyszeniowych. Możliwość wspólnej dyskusji umożliwiła przeprowadzenie konsultacji wśród przedstawicieli najbardziej zainteresowanych środowisk i posłów, którzy mogą złe prawo zmienić.

Organizacje doświadczone w działaniach na rzecz edukacji na terenach wiejskich, tworzące Komitet Organizacyjny XV FIO, zaprezentowały swój potencjał - doświadczenie, wiedzę i ekspertów – mogące być pomocą w procesie przygotowania dobrego prawa. Podczas obrad w Sejmie organizacje te, wspomagane przez członków stowarzyszeń rozwoju wsi, przedstawiły posłom największe problemy wynikające ze złego prawa, postulując wspólne, prowadzone ponad podziałami politycznymi działania zmierzające do ich likwidacji.

15 forum - fot.115 forum - fot.2

 

Obrady

Problemy wynikające z niejasnego prawa związanego z przekazywaniem szkół przez jednostki samorządu terytorialnego nowym organom prowadzącym mówiły Barbara Kuczałek – prezeska Stowarzyszenia Edukator i Aleksandra Bobkier ze Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi z Bobolic. O bardzo trudnej sytuacji organów prowadzących szkołę w pierwszych czterech miesiącach od jej utworzenia mówiła Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Dramatyczna sytuacja szkoły wynikająca z niechęci wójta do użyczenia stowarzyszeniu budynku szkolnego budowanego i utrzymywanego przez lata przez lokalną społeczność była tematem wystąpienia przedstawicieli Stowarzyszenia "Nadzieja dla Brzozówki i Brzozówki Kolonia" z Gminy Szastarka. Problemy dotyczące pomieszczeń i wyposażenia małych placówek edukacji przedszkolnej wynikające ze zbyt restrykcyjnego prawa przedstawiły Monika Ebert i Katarzyna Czublun ze Stowarzyszenia Rodziców TU, a wady zapisów prawnych powodujących obniżenie jakości edukacji przedszkolnej prowadzonej w punktach i zespołach przedszkolnych zaprezentowała Teresa Ogrodzińska z Fundacji Komeńskiego.

Małgorzata Polis ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko opisywała problemy organizacji wynikające z braku możliwości zaoszczędzenia środków z dotacji na wydatki w kolejnym roku. Złe zapisy prawne dotyczące wspomagania dzieci niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach wskazali Barbara Kuczałek ze Stowarzyszenia Edukator i Paweł Kubicki – Społeczny Rzecznik Dzieci Niepełnosprawnych. Maria Lorek i Andrzej Jabłoński z Fundacji Elementarz wskazali na brak oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb małych wiejskich szkół.

W dyskusji dotyczącej możliwości wprowadzenia postulowanych zmian w prawie uczestniczyli: Artur Bramora - przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Piotr Zgorzelski - przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posłowie: Joanna Kluzik-Rostkowska, Wiesław Suchowiejko i Artur Ostrowski oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Jako wsparcie dla gmin i stowarzyszeń prowadzących placówki edukacyjne oraz społeczności lokalnych przedstawiono "Matrycę kalkulacyjną finansów gminnych przeznaczonych na edukację" – cyfrowe narzędzie, opracowane i testowane w projekcie "Monitoring", które pozwala przeanalizować sytuację budżetową gminy, w tym porównać koszty prowadzenia szkoły przez samorząd gminny i przez organizację pozarządową.

Podczas drugiej części obrad przeprowadzono warsztaty, podczas których organizacje pozarządowe współorganizujące XV FIO dzieliły się doświadczeniami z przedstawicielami stowarzyszeń rozwoju wsi i gmin.

15 forum - fot.315 forum - fot.4

ikonka fotoWięcej zdjęć - na stronach projektu

 

Postulaty

Na zakończenie Forum sformułowano pięć postulatów dotyczących najważniejszych i najpilniejszych, niezbędnych zmian prawnych, których wprowadzenie umożliwi efektywne działania na rzecz edukacji.

ikonka pobierzPostulaty XV Forum Inicjatyw Oświatowych (PDF - 170 KB)

 

Materiały

ikonka pobierzMateriały konferencyjne (PDF - 588 KB)

ikonka pobierzE.Tołwińska-Królikowska - 12 lat Małych Szkół (PDF - 1469 KB)

ikonka pobierzE. Hummel - Matryca kalkulacyjna (PDF - 778 KB)

ikonka pobierzA. Biderman, A. Górska - Projekt "Monitoring" (PDF - 235 KB)

ikonka pobierzZasoby NGO. Ruch uspołeczniania oświaty i ratowania wsi (PDF - 848 KB)

ikonka pobierzZłe prawo przyczyną konfliktów (PDF - 876 KB)

ikonka pobierzM. Fitton - Reforma edukacji w Walii (PDF - 38 KB)

 

Komitet Organizacyjny

XV Forum zostało zorganizowane w projekcie "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych zamknięciem organizacjom pozarządowym", realizowanym przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP.

W skład komitetu organizacyjnego weszły również: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Stowarzyszenie Rodziców TU, Fundacja Elementarz, Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator.

Federacja Inicjatyw Oświatowych - logoZwiązek Gmin Wiejskich RP - logo
Fundacja Komeńskiego - logoStowarzyszenie Rodziców TU - logo
Fundacja Elementarz - logoStowarzyszenie Edukator - logo