Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XIV Forum (2009)
 

Edukacja dla Polski. Edukacja dla rozwoju wsi

XIV Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 10-11 października 2009 r.

14 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

W dniach 10—11 października 2009 r. pod hasłem "Edukacja dla Polski. Edukacja dla Rozwoju Wsi" obradowało XIV Forum Inicjatyw Oświatowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Prezydent RP Lech Kaczyński i Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Otwierając obrady, przewodniczący Komisji Andrzej Smirnow wyraził zadowolenie, że współpraca nawiązana w III kadencji Sejmu w 1997 roku z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej Komisji, Grażyny Staniszewskiej, trwa nadal. Zauważył, że współpraca ta jest teraz szczególnie ważna z powodu atmosfery politycznej, niesprzyjającej rzeczowej dyskusji i ocenie reformy edukacji, wtedy zapoczątkowanej i wdrażanej przez następne lata. Podkreślił, że właśnie dlatego wnioski wypracowane przez Forum będą bardzo pomocne w prowadzeniu debaty o edukacji ponad podziałami politycznymi.

W liście do uczestników Forum prezydent Lech Kaczyński podkreślił rolę samorządności i postawy obywatelskiej w rozwoju edukacji i wsi.

Alina Kozińska-Bałdyga – prezes zarządu FIO - przypomniała o początkach ruchu Małych Szkół przed 10 laty i o tym, jak zmieniało się nastawienie do niego. Polska wieś wymyśliła rozwiązanie - szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie założone przez rodziców i innych mieszkańców wsi. Rozwiązaniem tym interesują się różne kraje, o czym świadczył udział w Forum gości z Czech.

Alina Kozińska przedstawiła cele Forum – pracę nad systemem wsparcia stowarzyszeń prowadzących Małe Szkoły, tworzenie Koalicji na Rzecz Edukacji na Wsi (KRzEW), wypracowanie modelu szkoły wiejskiej, dostosowanego do potrzeb i wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed polską wsią. Powiedziała też, że XIV Forum ma zainicjować roczną ogólnopolską debatę o edukacji.

Grażyna Staniszewska – współtwórczyni Forów, była poseł na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego, wyraziła zadowolenie z kontynuacji współpracy sejmowej komisji z organizacjami pozarządowymi. Jak powiedziała, po doświadczeniach z PE jest jeszcze mocniej przekonana, że partnerska współpraca władzy wszelkich szczebli z organizacjami pozarządowymi jest warunkiem rozwoju państwa demokratycznego. Zachęcała, by w otwieranej właśnie rocznej debacie, która ma szansę stać się debatą prowadzoną ponad podziałami politycznymi, zajmować się całą edukacją, a nie tylko edukacją na wsi.

Przedstawciele organizacji będących w komitecie organizacyjnym Forum lub wspierających nas przedstawili diagnozę stanu i potrzeb wiejskiej edukacji w wybranych sześciu tematach (materiały konferencjne – w załącznikach).

Teresa Ogrodzińska – prezes Fundacji im. J.A. Komeńskiego - mówiła o jakości edukacji przedszkolnej; Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych, o modelach szkół prowadzonych przez NGO i ich problemach; Maria Lorek z Fundacji Elementarz – o problemach dydaktyki i organizacji pracy w małej szkole.

Marek Olszewski – wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich - przyznał, że samorządy gminne ciągle jeszcze nie doceniają roli organizacji pozarządowych i ich współpracy z samorządami w rozwoju edukacji wiejskiej. Przyczynę tego widzi we wzajemnym braku zaufania i słabej znajomości specyfiki. M. Olszewski podkreślił, że szczególnym problemem dla JST są małe wiejskie szkoły, do których nie jest dostosowany model finansowania oświaty wprowadzony wraz z reformą oświaty.

Renata Rosowska z Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej mówiła o przekazywaniu szkół i problemach, jakie pojawiają się wraz z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą kontrolę przez gminy tych placówek i przekazywanej im dotacji. Barbara Kuczałek – prezes Stowarzyszenia Edukator z Łomży, zasygnalizowała problemy dzieci niepełnosprawnych na wsi. Zaproponowała, by kolejne Forum w znacznie większym stopniu zajęło się problemem edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Ligia Krajewska, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej odniosła się do przedstawionych problemów. Uspokajała, że kontrolowanie przez gminy może dotyczyć tylko rozliczania dotacji i nie chodzi o kontrolę organizacji pozarządowych. Podkreśliła, że remonty budynków szkolnych powinny być uznawane za wydatek bieżący zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zapewniła, że MEN docenia rolę edukacji przedszkolnej.

Przybywających do gmachu Sejmu uczestników Forum witały dźwięki muzyki wykonywanej przez V klasę orkiestry dętej ze Szkoły Podstawowej w Łajskach (Gmina Wieliszew), realizującej program edukacji włączającej. Część plenarna obrad zakończyła się występem dzieci z Przedszkola prowadzonego w Łomży przez Stowarzyszenie Edukator.

W spotkaniu w Sali Kolumnowej Sejmu RP uczestniczyło ok. 200 osób. Na dalszą część spotkania uczestnicy przejechali do Szkoły Przymierza Rodzin na Bielanach, gdzie w grupach dyskusyjnych mogli odnieść się do przedstawionych w Sejmie problemów. Wnioski i postulaty z tych dyskusji zostały przedstawione na spotkaniu plenarnym.

Drugi dzień Forum był przeznaczony na wsparcie jego uczestników – członków stowarzyszeń prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola poprzez przekazanie im doświadczeń i porad większych, doświadczonych organizacji.

Teresa Ogrodzińska dzieliła się doświadczeniami Fundacji im. J. A. Komeńskiego z pozyskiwania środków z PO KL. Elżbieta Tołwińska-Królikowska z FIO opowiedziała o ofercie, jaką Federacja przygotowuje dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi i Małych Szkół.

Po przerwie uczestnicy Forum mogli wybrać udział w zajęciach warsztatowych lub prezentacjach poświęconych: dobrym praktykom walijskim dotyczącym przygotowania budynków i ich otoczenia dla edukacji małych dzieci (FIO), aktywizacji kobiet wiejskich (Polska YWCA), doświadczeniom w organizacji ośrodka rehabilitacji dzieci w wieku przedszkolnym (Stowarzyszenie Edukator).

Forum zakończyło się spotkaniem poświęconym organizacji lokalnych Forów Inicjatyw Oświatowych, które byłyby elementem rocznej, przedwyborczej debaty o przyszłości edukacji. Zapowiedziano też powstanie Koalicji na Rzecz Edukacji na Wsi (KRzEW).

 

Materiały z Forum

ikonka pobierz - załącznikProgram Forum (PDF - 71 KB)

ikonka pobierz - załącznikLikwidacja, przekazywanie szkół (PDF - 68 KB)

ikonka pobierz - załącznikProblemy dydaktyki i organizacji pracy w Małej Szkole (PDF - 66 KB)

ikonka pobierz - załącznikDziecko niepełnosprawne na wsi (PDF - 104 KB)

ikonka pobierz - załącznikBariery w dostępie do jakościowej edukacji przedszkolnej na wsi (PDF - 135 KB)

ikonka pobierz - załącznikWspółpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie edukacji (PDF - 90 KB)

ikonka pobierz - załącznikJak zorganizować lokalne Forum Inicjatyw Oświatowych? (PDF - 65 KB)

ikonka pobierz - załącznikModel szkoły prowadzonej przez organizację pozarządową (PDF - 89 KB)

ikonka pobierz - załącznikKoalicja na Rzecz Edukacji na Wsi KRzEW (PDF - 76 KB)

 

Komitet Organizacyjny

Federacja Inicjatyw Oświatowych - logoPolska YWCA - logoFundacja Komeńskiego - logo
KFON - logoFundacja Elementarz - logoStowarzyszenie Edukator - logo