Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XIV Forum (2009)
 

Edukacja dla Polski. Edukacja dla rozwoju wsi

XIV Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 10-11 października 2009 r.

14 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

W dniach 10—11 października 2009 r. pod hasłem "Edukacja dla Polski. Edukacja dla Rozwoju Wsi" obradowało XIV Forum Inicjatyw Oświatowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Prezydent RP Lech Kaczyński i Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Otwierając obrady, przewodniczący Komisji Andrzej Smirnow wyraził zadowolenie, że współpraca nawiązana w III kadencji Sejmu w 1997 roku z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej Komisji, Grażyny Staniszewskiej, trwa nadal. Zauważył, że współpraca ta jest teraz szczególnie ważna z powodu atmosfery politycznej, niesprzyjającej rzeczowej dyskusji i ocenie reformy edukacji, wtedy zapoczątkowanej i wdrażanej przez następne lata. Podkreślił, że właśnie dlatego wnioski wypracowane przez Forum będą bardzo pomocne w prowadzeniu debaty o edukacji ponad podziałami politycznymi.

W liście do uczestników Forum prezydent Lech Kaczyński podkreślił rolę samorządności i postawy obywatelskiej w rozwoju edukacji i wsi.

Alina Kozińska-Bałdyga – prezes zarządu FIO - przypomniała o początkach ruchu Małych Szkół przed 10 laty i o tym, jak zmieniało się nastawienie do niego. Polska wieś wymyśliła rozwiązanie - szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie założone przez rodziców i innych mieszkańców wsi. Rozwiązaniem tym interesują się różne kraje, o czym świadczył udział w Forum gości z Czech.

Alina Kozińska przedstawiła cele Forum – pracę nad systemem wsparcia stowarzyszeń prowadzących Małe Szkoły, tworzenie Koalicji na Rzecz Edukacji na Wsi (KRzEW), wypracowanie modelu szkoły wiejskiej, dostosowanego do potrzeb i wyzwań cywilizacyjnych, jakie stoją przed polską wsią. Powiedziała też, że XIV Forum ma zainicjować roczną ogólnopolską debatę o edukacji.

Grażyna Staniszewska – współtwórczyni Forów, była poseł na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego, wyraziła zadowolenie z kontynuacji współpracy sejmowej komisji z organizacjami pozarządowymi. Jak powiedziała, po doświadczeniach z PE jest jeszcze mocniej przekonana, że partnerska współpraca władzy wszelkich szczebli z organizacjami pozarządowymi jest warunkiem rozwoju państwa demokratycznego. Zachęcała, by w otwieranej właśnie rocznej debacie, która ma szansę stać się debatą prowadzoną ponad podziałami politycznymi, zajmować się całą edukacją, a nie tylko edukacją na wsi.

Przedstawciele organizacji będących w komitecie organizacyjnym Forum lub wspierających nas przedstawili diagnozę stanu i potrzeb wiejskiej edukacji w wybranych sześciu tematach (materiały konferencjne – w załącznikach).

Teresa Ogrodzińska – prezes Fundacji im. J.A. Komeńskiego - mówiła o jakości edukacji przedszkolnej; Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezes Federacji Inicjatyw Oświatowych, o modelach szkół prowadzonych przez NGO i ich problemach; Maria Lorek z Fundacji Elementarz – o problemach dydaktyki i organizacji pracy w małej szkole.

Marek Olszewski – wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich - przyznał, że samorządy gminne ciągle jeszcze nie doceniają roli organizacji pozarządowych i ich współpracy z samorządami w rozwoju edukacji wiejskiej. Przyczynę tego widzi we wzajemnym braku zaufania i słabej znajomości specyfiki. M. Olszewski podkreślił, że szczególnym problemem dla JST są małe wiejskie szkoły, do których nie jest dostosowany model finansowania oświaty wprowadzony wraz z reformą oświaty.

Renata Rosowska z Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej mówiła o przekazywaniu szkół i problemach, jakie pojawiają się wraz z nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą kontrolę przez gminy tych placówek i przekazywanej im dotacji. Barbara Kuczałek – prezes Stowarzyszenia Edukator z Łomży, zasygnalizowała problemy dzieci niepełnosprawnych na wsi. Zaproponowała, by kolejne Forum w znacznie większym stopniu zajęło się problemem edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Ligia Krajewska, szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej odniosła się do przedstawionych problemów. Uspokajała, że kontrolowanie przez gminy może dotyczyć tylko rozliczania dotacji i nie chodzi o kontrolę organizacji pozarządowych. Podkreśliła, że remonty budynków szkolnych powinny być uznawane za wydatek bieżący zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zapewniła, że MEN docenia rolę edukacji przedszkolnej.

Przybywających do gmachu Sejmu uczestników Forum witały dźwięki muzyki wykonywanej przez V klasę orkiestry dętej ze Szkoły Podstawowej w Łajskach (Gmina Wieliszew), realizującej program edukacji włączającej. Część plenarna obrad zakończyła się występem dzieci z Przedszkola prowadzonego w Łomży przez Stowarzyszenie Edukator.

W spotkaniu w Sali Kolumnowej Sejmu RP uczestniczyło ok. 200 osób. Na dalszą część spotkania uczestnicy przejechali do Szkoły Przymierza Rodzin na Bielanach, gdzie w grupach dyskusyjnych mogli odnieść się do przedstawionych w Sejmie problemów. Wnioski i postulaty z tych dyskusji zostały przedstawione na spotkaniu plenarnym.

Drugi dzień Forum był przeznaczony na wsparcie jego uczestników – członków stowarzyszeń prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola poprzez przekazanie im doświadczeń i porad większych, doświadczonych organizacji.

Teresa Ogrodzińska dzieliła się doświadczeniami Fundacji im. J. A. Komeńskiego z pozyskiwania środków z PO KL. Elżbieta Tołwińska-Królikowska z FIO opowiedziała o ofercie, jaką Federacja przygotowuje dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi i Małych Szkół.

Po przerwie uczestnicy Forum mogli wybrać udział w zajęciach warsztatowych lub prezentacjach poświęconych: dobrym praktykom walijskim dotyczącym przygotowania budynków i ich otoczenia dla edukacji małych dzieci (FIO), aktywizacji kobiet wiejskich (Polska YWCA), doświadczeniom w organizacji ośrodka rehabilitacji dzieci w wieku przedszkolnym (Stowarzyszenie Edukator).

Forum zakończyło się spotkaniem poświęconym organizacji lokalnych Forów Inicjatyw Oświatowych, które byłyby elementem rocznej, przedwyborczej debaty o przyszłości edukacji. Zapowiedziano też powstanie Koalicji na Rzecz Edukacji na Wsi (KRzEW).

 

Materiały z Forum

ikonka pobierz - załącznikProgram Forum (PDF - 71 KB)

ikonka pobierz - załącznikLikwidacja, przekazywanie szkół (PDF - 68 KB)

ikonka pobierz - załącznikProblemy dydaktyki i organizacji pracy w Małej Szkole (PDF - 66 KB)

ikonka pobierz - załącznikDziecko niepełnosprawne na wsi (PDF - 104 KB)

ikonka pobierz - załącznikBariery w dostępie do jakościowej edukacji przedszkolnej na wsi (PDF - 135 KB)

ikonka pobierz - załącznikWspółpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie edukacji (PDF - 90 KB)

ikonka pobierz - załącznikJak zorganizować lokalne Forum Inicjatyw Oświatowych? (PDF - 65 KB)

ikonka pobierz - załącznikModel szkoły prowadzonej przez organizację pozarządową (PDF - 89 KB)

ikonka pobierz - załącznikKoalicja na Rzecz Edukacji na Wsi KRzEW (PDF - 76 KB)

 

Komitet Organizacyjny

Federacja Inicjatyw Oświatowych - logoPolska YWCA - logoFundacja Komeńskiego - logo
KFON - logoFundacja Elementarz - logoStowarzyszenie Edukator - logo